Horváth János
Horváth János

2023. december 9. Szombat

Horváth János

politikus, mezőgazdasági mérnök

Születési adatok

1917. december 2.

Kaposkeresztúr, Somogy vármegye

Halálozási adatok

1987. július 1.

Budapest


Család

Sz: Horváth Lajos (1884–1970) gazdasági cseléd, Csullag Katalin (1892–1976). Kilencen voltak testvérek: Horváth Anna (1914–1976) Orsolya-rendi apáca, Horváth Lajos (1920–1945) kőműves, Horváth Károly (1921–) főkönyvelő, Horváth Mária (1923–), Horváth István (1926–) kovács, Horváth Terézia (1929–) hangtechnikus, Horváth Magdolna (1932–). Nőtlen.

Iskola

A kaposvári Somssich Pál Reálgimnáziumban éretts. (1939), a veszprémi Római Katolikus Hittudományi Főiskolán (1939–1941), a bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Állatorvos-tudományi Karán tanult (1941–1944), az Agrártudományi Egyetemen (ATE) mezőgazdasági mérnöki okl. szerzett (1962). Diákévei alatt a Bolyai Kollégium (1941–1942) és Györffy István Kollégium tagjaként részt vett a kollégisták antifasiszta megmozdulásaiban (1942–1944).

Életút

A II. vh. után a Nemzeti Parasztpárt (NPP) tagja, megyei szervezője, járási párttitkára (1945–1947), az NPP Pártközpont Szervezési Osztályának munkatársa (1947), a dunántúli pártszervezetek felügyelője és a Somogyi Imre Népi Kollégium igazgatója (1948). Az NPP országgyűlési képviselője (Zala vármegye, 1947–1953). A Földművelésügyi Minisztérium (FM) osztályvezetője (1952–1954). A formailag működő NPP budapesti József Nádor téri irodájának vezetője (1951–1960), e tisztében a párt utolsó alkalmazottja (1954– 1960). Az MTA Mezőgazdasági Üzemtani Intézetének tud. munkatársa (1960–1961), a szikszói Mesterséges Megtermékenyítő Főállomás igazgatója (1961–1964), a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Állattenyésztési Felügyelőség vezetője (1964–1979). A Nemzeti Parasztpárt tisztviselőjeként jelentős érdemeket szerzett a párt iratainak összegyűjtésében és megőrzésében. Az általa gondozott pártirattár az NPP története kutatásának egyik legfontosabb forrásává vált. Kutatóként mezőgazdasági üzemtani kérdésekkel, elsősorban mezőgazdasági vállalatok és üzemek racionalizálási kérdéseivel foglalkozott.

Elismertség

A Veres Péter Társaság alapító tagja.

Elismerés

Magyar Népköztársaság Érdemrendje (arany, 1950), Munka Érdemrend (ezüst, 1970), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970), NÉKOSZ Emlékérem (1977).

Főbb művei

F. m.: A mezőgazdasági vállalati és üzemi folyamatok rendszerszemléletű racionalizálása. (MÉM Mérnök- és Vezetőtovábbképző Intézet kiadványa. Bp., 1976)
A vállalati folyamatok szabályozásának alapjai a mezőgazdaságban. (Az Agrárgazdasági Kutatóintézet kiadványai. Bp., 1976).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1987. júl. 11.)
Benkő Péter: A magyar népi mozgalom almanachja. (Bp., 1996)
Benkő Péter: H. J. (Az 1947. évi Országgyűlés almanachja. Bp., 2005).

Megjegyzések

MÉL téves halálozási adat: jún. 10.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője