Horváth Ilona
Horváth Ilona

2024. július 25. Csütörtök

Horváth Ilona

biológus, zoológus, pedagógus

Születési adatok

1920. március 15.

Szeged

Halálozási adatok

2000. március 3.

Szeged


Család

Sz: Ambrus Ilona. Testvére: Horváth István (1922–1996) orvos, bakteriológus, virológus.

Iskola

A Szegedi Tanítóképzőben tanítói képesítést (1939), a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán biológia–földrajz–kézimunka szakos polgári iskolai tanári okl. (1942), az ELTE TTK-n biológia szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1959), az ELTE TTK-n doktorált (1962).

Életút

Szegeden polgári iskolai tanár, ill. középiskolai r. tanár (1942–1953). A Szegedi Pedagógiai Főiskola, ill. a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Állattani Tanszék főisk. tanársegéde (1953–1960), főisk. adjunktusa (1960–1966), főisk. docense (1966–1976). Magyarországi, elsősorban Szeged környéki lápok faunájával és mikrofaunájával, a magyarországi zoológia történetével foglalkozott, tantárgy-pedagógiai módszertani tevékenysége is jelentős.

Főbb művei

F. m.: A biológiai tárgyak tanításmódszertana. Főisk. jegyz. (Bp., 1954)
A főiskolai állattani tanszék története, szerepe a magyar zoológiai oktatásban és kutatásban. (Szeged, 1956)
Adatok a zsombói láp Odonata faunájához. – Újabb adatok Szeged környéke faunájához. (A Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1957)
Adatok a zsombói láp Macrolepidoptera faunájához. (A Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1959)
A növény- és állattan, az egészségtan tantárgyak tanításmódszertana. (Bp., 1961)
A biológiai tudományok szerepe a főiskolai hallgatók világnézetének a kialakulásában. Egy. doktori értek. (Szeged, 1962)
A tanári hivatástudat kialakítása a tanszéki munkában. (Felsőoktatási Szemle, 1964)
Az élővilág tanításmódszertana. (Bp., 1964
2. kiad. 1967
3. kiad. 1969
4. kiad. 1970
5. kiad. 1971
6. kiad. 1972)
Adatok az alföldi szikes vizek Heteroptera faunájához. – Lárvavizsgálatok rizsföldeken. (A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1970)
Kísérletek az ellenőrzés és értékelés módszereinek korszerűsítésére a főiskolai állattani oktatásban. (Korszerűség és nevelés a tanárképzésben. A Szegedi Tanárképző Főiskolán, 1970. márc. 24–25-én rendezett IV. Felsőoktatás-pedagógiai Tudományos ülésszak előadásai. Szerk. Hegedűs András, Megyeri János. Szeged, 1970).

Irodalom

Irod.: Szegedi Tanárképző Főiskola. 1873–1998. Történet. Almanach. Szerk. Apróné Laczó Katalin, Pitrik József. (Szeged, 1998).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője