Horváth Andor
Horváth Andor

2021. október 18. Hétfő

Horváth Andor

biológus, zoológus

Születési adatok

1913. november 5.

Szabadka, Bács-Bodrog vármegye

Halálozási adatok

1972. február 8.

Szeged

Temetési adatok

1972. február 11.

Szeged


Család

A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen természetrajz–földrajz szakos középiskolai tanári okl. (1936), bölcsészdoktori okl. szerzett (1941), a biológiai tudományok kandidátusa (1955).

Iskola

A szegedi 5. sz. honvéd élelmező raktár munkatársa (1936–1939). A szegedi Ferenc József Tudományegyetem Állatrendszertani Tanszékén Farkas Béla tanársegéde (1939–1943), egyúttal a kassai premontrei gimnázium r. tanára (1940–1943), a II. vh.-ban frontszolgálatot teljesített, angol hadifogságban volt (1943–1946). A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE TTK Általános Állattani és Biológiai Tanszéke, ill. Állattani Tanszéke tanársegéde (1946–1951), egy. adjunktusa (1951–1963), egy. docense (1963–1972).

Életút

Malakológiával (= puhatestűek, csigák, kagylók faunája) foglalkozott, feldolgozta a magyarországi és az adriai pleisztocén Mollusca faunáját, tisztázta pontos képződési idejüket és rekonstruálta természeti viszonyukat. Részt vett több hazai vízfolyás (pl. Bánvölgy, Szilvás patak) hidrobiológiai feltárásában. Szegeden élt és tevékenykedett, a Belvárosi Temetőben nyugszik. Kéziratainak egy részét a Magyar Természettudományi Múzeum tudománytörténeti gyűjteménye őrzi. Halálának 20. évfordulóján Horváth Andor-emlékülést rendeztek (1992-ben). Az Unitas Malacologica Europaea tagja (1962–1972).

Emlékezet

A Tiscia c. folyóirat állattani szerkesztője (1965–1972).

Főbb művei

F. m.: A szegedvidéki kagylók formaváltozásai és jelentőségük. Monográfia és egy. doktori értek. is. (Szeged, 1940)
Adatok a Tisza folyó puhatestű faunájának ismeretéhez. (Acta Zoologica Szegediensis, 1943)
Beiträge zur Kenntnis der Mollusken-Fauna der Umgebung von Kassa. (Fragmenta Faunistica, 1944)
A Physa acuta Drap. és a Physa fontinalis L. (Hidrológiai Közlöny, 1950)
A szegedi Fehértó Mollusca-faunája. (A Szegedi Tudományegyetem Biológiai Intézeteinek Évkönyve, 1950)
Adatok Putnok környékének hidrobiológiai viszonyaihoz. Többekkel. (A magyar tudományegyetemek biológiai intézeteinek évkönyve, 1951)
Állatrendszertan. – Anthropoda. Egy. jegyz. (Szeged, 1951)
Állatrendszertan. – Mollusca, deuterostomia, amniota. Kompendium. Egy. jegyz. (Szeged, 1952)
Adatok a Bánvölgy hidrobiológiai viszonyaihoz. Többekkel. – Malakológiai tanulmány a Duna–Tisza köz déli részének pleisztocén rétegeiről. Antalfi Sándorral. (A magyar tudományegyetemek biológiai intézeteinek évkönyve, 1952)
A kiskunhalasi ősláp puhatestű faunája. (Hidrológiai Közlöny, 1953)
Az alföldi lápok puhatestűiről és az Alföld változásairól. (Állattani Közlemények, 1954)
A paksi pleisztocén üledékek csigái és értékelésük. Kand. értek. (Szeged, 1954
megjelent, kivonatosan: Állattani Közlemények, 1954)
Hidrobiológiai vizsgálatok a Szilvás patak vízgyűjtő területén. Ábrahám Ambrussal, Megyeri Jánossal. (Állattani Közlemények, 1956)
A szegedi múzeum recens Mollusca-gyűjteménye. (Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1960)
Kurzbericht über die Molluskenfauna der zwei Tisza-Expeditionen im Jahre 1958. (Opuscula Zoologica, 1962)
Mollusca-Periods in the Sediments of the Hungarian Pleistocene. 1–6. (Acta Biologica Szegediensis, 1962–1970)
A Móra Ferenc Múzeum Fekete-tengeri Mollusca-gyűjteménye. (Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1963)
Adriatic Mollusks of the Split Area. (Acta Adriatica, 1963)
About the Mollusks of Tisza before the River Control. (Tiscia, 1966)
A biológiai tárgyak a felsőoktatásban. (Felsőoktatási Szemle, 1971)
Aquatic Mollusca Fauna of the Flood Area and Dead Arms of the Tisza. (Tiscia, 1972).

Irodalom

Irod.: Biczók Ferenc: Andor Horváth. Munkássága bibliográfiájával. (Acta Biologica Szegediensis, 1971)
Gál D.: Andor Horváth. (Tiscia, 1972)
Bába Károly: H. A. (Soosiana, 1973)
Kovács Gyula: H. A., a pedagógus. Egy volt tanítvány visszaemlékezései. – H. A.-emlékülés. (Soosiana, 1992)
H. A.-emlékülés halálának 20. évfordulóján. (Malakológiai Tájékoztató, 1992)
Bába Károly: In memoriam Andor Horváth. (Acta Biologica Szegediensis, 1994)
Szegedi egyetemi almanach. 1921–1995. (Szeged, 1996)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013