Horvai Rezső
Horvai Rezső

2021. október 21. Csütörtök

Horvai Rezső

fizikus

Születési adatok

1920. október 13.

Szeged

Halálozási adatok

1967. április 25.

Szeged

Temetési adatok

1967. április 28.

Szeged


Család

Sz: Horvai Rezső (†) moziüzem-vezető, Mélykuti Matild. F: 1949-től Sellei Rózsa, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Csongrád Megyei Igazgatósága előadója. Leánya: Horvai Marianna (1951. júl. 23.); fia: Horvai György (1956. jan. 4.).

Iskola

Középiskoláit Szegeden végezte, a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen középiskolai tanári (1945) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1944), a fizikai tudományok kandidátusa (posztumusz, 1967).

Életút

Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. újpesti laboratóriumának kutatófizikusa (1944–1945), Szegeden állás nélküli diplomásként alkalmi szellemi munkákból élt (1945–1948). A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Bőrgyógyászati Klinika laboratóriumi gyakornoka (1948–1949), a Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE TTK Kísérleti Fizikai Intézete tanársegéde (1949–1954), egy. adjunktusa (1954–1967). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1960–1963). Analitikai kémiával, elsősorban molekuláris lumineszcenciával foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért el a lumineszkáló anyagok hatásfokának vizsgálata terén. Kutatási területe: a lumineszcencia jelenség általános törvényszerűségei, szerves vegyületek oldatainak lumineszcencia-jellemzői, lumineszkáló oldatok abszorpciós és emissziós spektrumának, ill. a lumineszcencia spektrális hatásfokának vizsgálata.

Emlékezet

Szegeden (Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 22.) élt és tevékenykedett, a helyi Belvárosi Temetőben nyugszik.

Elismertség

Az MTESZ Csongrád megyei választmányi és elnökségi tagja. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnökségi tagja, ill. szegedi titkára.

Elismerés

Szocialista Kultúráért (1962), Munka Érdemrend (bronz, 1966).

Főbb művei

F. m.: A neutrális sóhatás a propionsavanhydrid hydrolizisénél. Egy. doktori értek. (Szeged, 1944)
Adatok az akrodynia és higany kérdéséhez. Ivády Gyulával, Tímár Alizzal. (Gyermekgyógyászat, 1951)
Adatok a csersav gyomorbélcsatornából való felszívódásának kérdéséhez. Koltay Miklóssal, Korpássy Bélával. (Kísérletes Orvostudomány, 1951)
Érintkezési feszültségek időbeli változásának mérése. Salkovits Endrével. (Mérés és Automatika, 1953)
Kísérleti fizika. Egy. jegyz. Szalay Lászlóval, Dombi Józseffel. (Bp., 1955)
Über die Konzentrationsabhängigkeit der spektralen Wirkung der Sekundärfluoreszenz. Dombi Józseffel. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1956)
Beiträge zur Frage der spektralen Wirkung der Sekundärfluoreszenz. Budó Ágostonnal, Dombi Józseffel. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1957)
Eine einfache experimentelle Methode zur Bestimmung der Intensität der Sekundärfluoreszenz. Dombi Józseffel, Hevesi Jánossal. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1959)
The Connection of the Absorption and Fluorescence Spectra of Solutions. Ketskeméty Istvánnal, Dombi Józseffel. (Acta Physica, 1960)
Fluoreszenzemission, Absorption und Temperaturstrahlung von Lösungen. Ketskeméty Istvánnal, Dombi Józseffel. (Annalen der Physik, 1961)
Bestimmung der Fluoreszenzausbeute und des Fluoreszenzspektrums mittels Erregungslichtquellen mit kontinuerlichem Spektrum. Többekkel. – Experimentelle Prüfung des Wawilowschen Gesetzes im Falle fluoreszierender Lösungen. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1961)
Fluorescence, Absorption and Temperature Radiation of Solutions. Dombi Józseffel, Ketskeméty Istvánnal. (Acta Physica, 1962)
Zur Frage der Fluoreszenzausbeute von Lösungen. Kozma Lászlóval, Hevesi Jánossal. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1964)
Vizsgálatok a lumineszkáló oldatok hatásfokával kapcsolatban, különös tekintettel a hatásfoknak a gerjesztő fény hullámhosszától való függésére. Kand. értek. (Szeged, 1966).

Irodalom

Irod.: Budó Ágoston: H. R. (Fizikai Szemle, 1967)
Szegedi egyetemi almanach. 1921–1995. (Szeged, 1996)
Tóth Tamás: Csongrád megye temetőiben nyugvó jeles személyiségek adattára. (Szeged, 2008).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013