Horovitz Jenő
Horovitz Jenő

2024. július 25. Csütörtök

Horovitz Jenő

politikus, újságíró, műfordító

Születési adatok

1877. október 30.

Budapest

Halálozási adatok

1949. július 19.

Stockholm


Család

A budapesti tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett.

Iskola

Az MSZDP tagja (1897-től), titkára (1904–1908), a párt ellenőrző bizottságának tagja (1908–1917). A budapesti kerületi Munkásbiztosító Pénztár tisztviselője, a Népszava és a Szocializmus munkatársa (1909–1919). A Tanácsköztársaság alatt az Országos Hadigondozó Hivatal elnöke, majd hadügyi népbiztoshelyettes (1919), a Peidl-kormány hadügyi államtitkára (1919. aug. 2.–1919. aug. 6.). A fehérterror elől elmenekült az országból, Ausztriában (1920–1934), Csehszlovákiában (1934–1938), Franciaországban és Norvégiában (1938–1940), majd Svédországban élt (1940–1949).

Életút

A 20. sz. elejének ismert szociáldemokrata politikusaként és újságírójaként elsősorban munkás-érdekvédelemmel foglalkozott. Számos népszerű, a szociáldemokrata mozgalmat ismertető politikai művet, tanulmányt és brosúrát írt. Nyelvművelő és műfordítói tevékenysége is jelentős, műfordítóként elsősorban klasszikus francia szépirodalmat tolmácsolt. A II. vh. után külföldre távozott, Stockholmban hunyt el. Bécsből írt leveleit a Politikatörténeti Intézet Levéltára őrzi.

Főbb művei

F. m.: A társadalom fejlődésének törvénye. (Bp., 1907
2. kiad. 1919)
Idegen szavak magyarázata. (Bp., 1908
2. bőv. kiad. 1917
3. bőv. kiad. 1919
4. bőv. kiad. 1926
5. bőv. és átd. kiad. az 1936. évi könyvnapra kiadva Beszéljünk magyarul címmel Bp., 1936
6. kiad. 1948)
A néphez! A Magyarországi Szociáldemokrata Párt programjának rövidre fogott magyarázata. (1–2. kiad. Bp., 1919)
ford.: Diderot, Denis: Az apáca. (Bp., 1907)
Az orosz szabadságért. Írta egy orosz forradalmár. Ford. (Bp., 1907)
Blos, Wilhelm: A francia forradalom. A francia közállapotok és események népszerű ismertetése 1789-től 1804-ig. Ford. (Bp., 1909).

Irodalom

Irod.: Magyar zsidó lexikon. Szerk. Ujvári Péter. (Bp., 1929)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője