Horniák Gábor
Horniák Gábor

2021. július 28. Szerda

Horniák Gábor

villamosmérnök

Születési adatok

1941. július 18.

Csepel, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

2006. augusztus 26.

Budapest

Temetési adatok

2006. szeptember 19.

Budapest

Csepel


Család

Sz: Horniák Lipót (1903–1979) tisztviselő, Kivágó Karolina (1910–1965). Testvére: Horniák Judit és Horniák Péter. F: Beczássy Oláh Edit orosz–latin szakos középiskolai tanár, műszaki fordító.

Iskola

A bp.-i (= csepeli) Jedlik Ányos Gimnáziumban éretts. (1959), a Moszkvai Energetikai Főiskola Automatikai és Számítástechnikai Kar automatika és telemechanika szakán villamosmérnöki okl. szerzett (1965), a műszaki tudományok kandidátusa (Moszkva, 1974; honosítva: Bp., 1974).

Életút

A Villamosenergiaipari Kutató Intézet (VEIKI) gyakornoka (1965–1967), a Rendszertechnikai Laboratórium Automatika Osztályának tud. segédmunkatársa (1967–1970), a Szoftver Osztály tud. munkatársa (1970-től). A Moszkvai Energetikai Egyetem Automatika Tanszékének aspiránsa (1969–1973). Informatikával, elsősorban különböző nagyteljesítményű számítógépek (= számológépek) energiaiparban való szabályozástechnikai alkalmazásával, sztochasztikus jellegű folyamatok számítógépes of-line vezérlésével foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el az erőművek számítógépes irányítását vezérlő program (FÉTIS-program) kidolgozása terén, vezető szerepet játszott a VEIKI és a Videoton által közösen kifejlesztett NIMINFO nevű információs rendszer kifejlesztésében. (1979). Budapesten (Országút, II. kerület Tölgyfa u. 8.) élt és tevékenykedett, a Csepeli Temetőben nyugszik.

Főbb művei

F. m.: Összetett folyamatok közelítő leírása statisztikus módszerekkel. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1967)
Többváltozós függvények extrémum-pontjainak meghatározása szimplex-algoritmus segítségével. (Számológép, 1972)
A többszörösen összefüggő dinamikus rendszerek identifikációja multiregressziós módszer segítségével. Kand. értek. (Moszkva, 1973)
Az ESZR R-40 számítógépnél megvalósított távadat-átviteli rendszer összefoglaló ismertetése. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1977)
Böszörményi Lászlóval. Távlatátviteli rendszer. Böszörményi Lászlóval. (Automatizálás, 1979)
Nimform. 2. Rendszerspecifikáció. Tanulmány. A függeléket összeáll. Pásztor Zoltán. (Niminfo. 76. Bp., 1979)
Számítógépes műszaki tervezési tapasztalatok a SZÁMALK-ban. Gombkötő Péterrel. – SZÁMALK-IKOSS együttműködés az ASKA végeselemes programrendszerhez kapcsolódóan. Gombkötő Péterrel, Kiss Juliusszal. (Gép, 1988)
ford.: Arszejev, Alekszandr Vasziljevics: Földgáztüzelés. Ford. Háy Gyulánéval. A magyar kiadás kiegészítéseit Göncz István, Hédai Lajos és Horváth Ferenc. (Bp., 1967)
Dumler, S.: Ipari üzemek önműködő irányítási rendszerei. Ford. (Automatizálás. 60. Bp., 1969).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
Halálhír. (Népszabadság, 2006. szept. 12.)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013