Horányi Mátyás
Horányi Mátyás

2024. július 19. Péntek

Horányi Mátyás

irodalomtörténész

Születési adatok

1928. január 15.

Pestszentlőrinc, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1995. február 10.

Budapest


Család

Sz: Horányi Mátyás postaműszerész, Szűcs Eszter. F: 1951-től Mikos Olga középiskolai tanár, majd a KSH tisztviselője. Leánya: Horányi Krisztina (1953–).

Iskola

Középiskoláit Kőbányán (= Budapest) végezte, az ELTE BTK-n – az Eötvös Collegium tagjaként – olasz–francia–angol szakos tanári okl. szerzett (1950), az irodalomtudományok kandidátusa (1972).

Életút

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Színháztörténeti Osztályának főmunkatársa (1950–1958), az MTA Irodalomtörténeti Intézete tud. munkatársa (1958–1962). Az ELTE BTK Spanyol Tanszéki Szakcsoport, ill. Tanszék előadó tanára (1957–1962), egy. adjunktusa (1962–1972), tanszékvezető egy docense (1972-től). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1958–1961). Tudományos pályafutásának a kezdetén a 17–18. sz.-i magyar barokk színház, elsősorban a kismartoni társulat és az Eszterházy- család kisebb teátrumainak történetével foglalkozott. Később érdeklődése az újlatin, majd a dél-amerikai spanyol nyelvű irodalmak, elsősorban Antonio Machado (1875–1939) munkássága felé fordult. Jelentős eredményeket ért el a századforduló spanyol költészete és a dél-amerikai modernizmus feltárása terén. Az első magyarországi hispanisztikai kandidátusi értekezés szerzője.

Elismertség

Az MTA Modern Filológiai Bizottsága tagja, titkára.

Szerkesztés

A Modern Filológiai Füzetek sorozatszerkesztője (1966-tól). A Filológiai Közlemények szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: A commedia dell’arte társadalmi háttere. 1–2. (Filológiai Közlöny, 1955)
A színháztörténeti képanyag katalogizálásának kérdéséhez. (OSZK Évkönyv, 1957)
Carl Maurer díszlettervei. (Színháztörténeti füzetek. 8. Bp., 1957)
Az Esterházy színházak szövegkönyvei. Adattár. (Színháztörténeti füzetek. 17. Bp., 1957)
Mozart operák Eszterházán és Kismartonban. (Zenetudományi Tanulmányok. V. köt. W. A. Mozart emlékére. Szerk. Bartha Dénes, Szabolcsi Bence. Bp., 1957)
Az Esterházy Opera. Adalékok Eszterháza és Kismarton zene- és színháztörténetéhez. (Zenetudományi Tanulmányok. VI. köt. Kodály Zoltán 75. születésnapjára. Szerk. Bartha Dénes, Szabolcsi Bence. Bp., 1957)
Az Esterházy-színházak szövegkönyvei. (Színháztörténeti füzetek. 17. Bp., 1958)
Spanyol leíró nyelvtan. I–II. köt. Egy. jegyz. (Bp., 1958)
Esterházy vigasságok. Monográfia. (Bp., 1959
németül: Das Esterházysches Feenreich. Beitrag zur ungarländischen Theatergeschichte des XVIII. Jahrhunderts. Bp., 1959
angolul: The Magnificence of Eszterháza. London–Bp., 1962)
Spanyol leíró nyelvtan. Egy. jegyz. (Bp., 1960)
Az olasz neorealista regény válsága. (Világirodalmi Figyelő, 1961)
A spanyol irodalom története. Egy. jegyz. (Bp., 1961)
A költői hitel problémája a Machado kritikában. (Filológiai Közlöny, 1965)
Antonio Machado poétikája. (MTA I. Osztálya Közleményei, 1966
spanyolul: Acta Litteraria, 1966)
Attila József en América Latina. (Acta Litteraria, 1966)
Teatro Italiano del Settecento in Ungheria. (Italia ed Ungheria. Dieci secoli di rapporti letterari. Szerk. is. Klaniczay Tiborral. Bp., 1967)
Juan Rulfo, az újító. (Helikon, 1969)
Rubén Darío a századvégi Spanyolországról és a spanyol modernizmusról. (Filológiai Közlöny, 1969)
La funcíon expresiva de la atmósfera en „Pedro Páramo.” (Acta Litteraria, 1969)
Spanyol nyelvtan a középiskolák számára. Faluba Kálmánnal. (Bp., 1971
2. kiad. 1972
3. kiad. 1975
4. kiad. 1979
5. kiad. 1983
6. kiad. 1987
7. kiad. 1989
8. kiad. 1991
9. kiad. 2001
10. kiad. 2003
11. kiad. 2004 és 2006–2011 évenként)
Antonio Machado költői fejlődése a két Soledades tükrében. Monográfia és kand. értek. (Bp., 1972
spanyolul: Las dos soledades de Antonio Machado. Bp., 1975
2. kiad. 1977)
El mundo dividido de W. Delgado. (Acta Litteraria, 1975)
„A otre cosa.” Útkeresés a mai perui költészetben. (Filológiai Közlöny, 1976)
Venezia, Italia, Ungheria fra Arcadia e Illuminismo. Rapporti italo–ungheresi dalla presa di Buda alla rivoluzione francese. (Bp., 1982)
Az itáliai humanizmus és a reneszánsz. – A spanyol reneszánsz színháza. – A spanyol „aranykor” színháza. – Az olasz színház a XVIII. században. – Neoklasszikus törekvések Spanyolországban. (A színház világtörténete. I–II. köt. Szerk. Hont Ferenc, Staud Géza, Székely György. Bp., 1986)
szerk.: Machiavelli, Niccolo: Mandragóra. Vígjáték 5 felvonásban. Ford. Honti Rezső. Szerk., az utószót írta. (Világirodalmi kiskönyvtár. Bp., 1957)
Dzsivelegov, Alekszej: A commedia dell’arte. Ford. Siklósi Mihály. Szerk., a bevezetést írta. (Bp., 1962)
Carlo Goldoni emlékezései. Ford. Gera György. Az utószót Szauder József írta. Szerk., jegyz. (Bp., 1964)
Barbi, Michele: Dante. Ford. Sándor András. Az utószót írta. (Bp., 1964)
Spanyol irodalmi szöveggyűjtemény. I–II. köt. Egy. jegyz. Összeáll. (Bp., 1966
2. kiad. 1974–1977)
Cuentos espanoles. Spanyol nyelvű irodalmi antológia. Vál. (Idegennyelvi Kiskönyvtár. Bp., 1970
2. kiad. 1974)
Szobor a tengeren. Mai perui költők antológiája. Vál., utószó. A bevezetést Köpeczi Béla írta. (Modern Könyvtár. 300. Bp., 1975)
Scorza, Manuel: Dobpergés Rancasért. Reg. Ford. Patkós Judit. Az előszót írta. (Világkönyvtár. Bp., 1975)
Actas del Simposio Internacional de Estudios Hispánicos. Budapest, 18–19 de agosto de 1976. Szerk. (Bp., 1978)
Actas del Congreso Internacional de la Asociacion Europea de Profesores de Espanol. Budapest, 31 de julio–4 de agosto de 1978. Szerk. (Bp., 1980)
Hová mégy a nyárban? Modern chilei költők. (Modern Könyvtár. Bp., 1979)
Pensamiento y literatura en America Latina. Memoria del XX Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. Budapest, 17–20 de agosto de 1981. Szerk. (Bp., 1982)
ford.: Fallas, Carlos Luis: Mamita Yunai. Reg. A bevezetőt Benyhe János írta. (Bp., 1955)
Petőfi Sándor: Libertad, Amor! – Szabadság, szerelem! Vál. művek. Szerk. és spanyol nyelvre ford. (Bp., 1974).

Irodalom

Irod.: Kulin Katalin: In memoriam H. M. (Filológiai Közlöny, 1995).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője