Hoós János
Hoós János

2024. július 16. Kedd

Hoós János

politikus, közgazdász

Születési adatok

1938. február 23.

Szombathely

Halálozási adatok

2014. május 15.

Budapest


Család

Sz: Hoós János (†1961) raktári munkás, gépkezelő, Tarlacz Anna, a MÁV Utasellátó Vállalat takarítónője. Testvére: Pados Józsefné Hoós Anna Nemeskoltán élt és Hoós Magda, a szombathelyi Lakástextil Vállalat szövőnője. F: 1960-tól Pákozdi Eszter közgazdász, a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó szerkesztője. Leánya: Hoós Éva (1963–) történész, kandidátus és Hoós Ágnes (1968–). Fia: Hoós János (1974–).

Iskola

Általános és középiskoláit Szombathelyen végezte (1956-ban éretts.). Az MKKE Általános Szakán közgazdász okl. szerzett (1960), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1970), doktora (1980).

Életút

Az MKKE Népgazdasági Tervezés Tanszéke gyakornoka, tanársegéde, egy. adjunktusa (1960–1968). Az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Osztályának politikai munkatársa, osztályvezető-helyettese (1968–1978), osztályvezetője (1978. ápr. 20.–1980. jún. 24.). Az MSZMP KB tagja (1980. márc. 27.–1989. okt. 7.), államtitkári rangban az Országos Tervhivatal (OT) elnökhelyettese (1980. júl. 1.–1987. dec. 16.), elnöke és a Grósz-, ill. a Németh-kormány tagja (1987. dec. 16.–1989. máj. 10.). A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elnöke (államtitkári rangban, 1989. máj. 10.–1990. jún. 20.). A BKE tud. tanácsadója (1990–1991), egy. tanára (1991. júl. 1-jétől).

A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaság-tudományi Karának egy. tanára (2001-től). A New York-i Columbia Egyetem (1973), a Stockholmi Egyetem vendégprofesszora (1999). Az USA-ban Ford-ösztöndíjas vendégkutató (1965).

Kutatóként a matematikai módszerek népgazdasági szintű alkamazásával foglalkozott, részt vett az OT ún. sakktáblamérlegeinek elkészítésében. Több évi kutatómunka után sikerült egy olyan szintetikus anyagmérleget készítenie, amely elősegítette a népgazdasági tervezőmunka információs bázisának kialakítását. További kutatási területei: elektronikus számológépek gazdasági felhasználása; a gazdasági növekedés és a műszaki fejlődés összefüggései.

Elismertség

A Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődés-gazdaságtani Szakosztályának elnöke.

A Nemzetközi Népesedési Fórum európai regionális munkacsoportjának alelnöke (1989-től).

Elismerés

Szocialista Magyarországért Érdemrend (1983). 

 

Széchenyi Professzori Ösztöndíj (2000–2003). 

Főbb művei

F. m.: A ráfordítás- és kibocsátásmérleg tervezésben történő felhasználásának lehetőségei az input-output analízis alapján. Egy. doktori értek. (Bp., 1961)
Közelítő módszerek felhasználási lehetőségei a lineáris programozásban. (Ipargazdaság, 1963)
A beruházások elemzési lehetőségeinek bővítése az ágazati kapcsolatok mérlege segítségével. (Ipargazdaság, 1964)
A szintetikus anyagmérleg. Döme Jánossal és Katócs Alberttel. (Közgazdasági Szemle, 1964)
A növekedési modellek alkalmazása a célkitűzések kiinduló megközelítésében. – Az anyagi mérlegek rendszere. (Népgazdasági tervezés és irányítás. Bp., 1968)
A népgazdasági tervezésben felhasználható főbb növekedési modellek. (Az OT Tervgazdasági Intézete Közleményei, 1968)
Népgazdaságunk energiastruktúrájának távlati fejlődése. (Társadalmi Szemle, 1969)
Energiaellátásunk helyzete és távlatai. Többekkel. (Bp., 1970)
A gazdasági növekedés alapvető tényezői. Monográfia és kand. értek. is. (Bp., 1970
oroszul: Moszkva, 1974)
Napirenden a gazdasági hatékonyság. (Ifjúkommunista, 1971)
Az építőipari tevékenység felesztése, népgazdasági fejlődésünk fontos feltétele. (Társadalmi Szemle, 1971)
A gazdaságtalan termelés visszaszorítása a hatékonyság fokozásának fontos feltétele. (Ifjúkommunista, 1972)
A beruházási tevékenység és a beruházási döntési rendszer. (Társadalmi Szemle, 1972)
A szilárd beruházási egyensúly megteremtéséért. (Pártélet, 1972)
A gazdasági növekedés és a struktúraváltozás néhány összefüggése. (Társadalmi Szemle, 1973)
A műszaki fejlődés és a gazdaságirányítás néhány összefüggése. (Társadalmi Szemle, 1974)
Népgazdasági tervezés és programozás. (Közgazdasági Szemle, 1974)
A gazdasági struktúra változásának néhány kérdése. (Közgazdasági Szemle, 1975)
A gépipar és a nemzetközi gazdasági integráció. – A szocializmus elosztási és érdekeltségi viszonyáról. (Társadalmi Szemle, 1975)
Fejlesztés és tervszerűség. (Népszabadság, 1975. jan. 5.)
A népgazdaság tervezése és irányítása. László Jánossal. (Bp., 1975 és utánnyomások: 1976–1982)
Műszaki fejlődés – struktúraváltozás – gazdaságirányítás. Monográfia és doktori értek. is. (Bp., 1976)
A tervszerűség fokozásának néhány kérdése. (Társadalmi Szemle, 1976)
Gazdasági struktúra – struktúraváltás. (Vezetéstudomány, 1976)
Ésszerűbb, hatékonyabb munkaerő-gazdálkodást. (Pártélet, 1976)
A gazdasági szerkezet továbbfejlesztésének egyes kérdései. (A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója. Tudományos ülésszak. Budapest, 1977. okt. 26–27. Előadások. Szerk. Halay Tibor, Vass Henrik és Vészi Béla. Bp., 1977)
Beruházások a szocialista gazdaságban. Monográfia. (Bp., 1978)
Gazdaságpolitikai elveink érvényesítésének feltételei és követelményei a fejlett szocialista társadalom építésének időszakában. (A fejlett szocializmus építése. Propagandisták tanácskozása. Balatonaliga, 1978. máj. 4–5. Bp., 1978)
A gazdasági szerkezet továbbfejlesztésének egyes kérdései. (Közgazdasági Szemle, 1978)
Az életszínvonal és az elosztási viszonyok fejlesztése. – Az ár gazdaságpolitikai szerepének néhány elvi és gyakorlati kérdése. (Társadalmi Szemle, 1978)
Gazdasági növekedés és egyensúly. (Gazdaság [folyóirat], 1978)
Economic Growth and Equilibrium. The Case of Hungary. (Acta Oeconomica, 1978)
Hatékonyabb termelés – a kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés alapfeltétele. – Soron lévő gazdaságpolitikai feladatainkról. (Társadalmi Szemle, 1979)
Gazdaság és gazdaságpolitika. (Közgazdasági ismeretek [sorozat]. Bp., 1980)
Hatékonyabb termelés a kiegynesúlyozott gazdasági fejlődés alapfeltétele. (A politikáról, a gazdaságról és a társadalomról. Cikkek, tanulmányok az egyetemi és főiskolai vitakörök résztvevőinek. Összeáll. Vas László. Bp., 1981)
Characteristics of the New Growth Path of the Economy in Hungary. (Acta Oeconomica, 1981)
Gazdaságfejlődésünk új növekedési pályájának jellemzői. (Közgazdasági Szemle, 1981)
Árpoliikánk helye a gazdaságpolitika rendszerében. (Társadalmi Szemle, 1981)
Az új növekedési pálya és a népgazdasági tervezés fejlesztésének feladatai. (Közgazdasági Szemle, 1982)
Gazdaságfejlődésünk új növekedési pályájáról. (Gazdaság [folyóirat], 1982)
A népgazdasági tervezés és az új növekedési pálya. (Gazdaságpolitikai füzetek. Bp., 1983)
A beruházáspolitika fő vonásai Magyarországon. (Közgazdasági Szemle, 1983)
Fejlődési lehetőségek és dilemmák az 1980-as években. (Gazdaság [folyóirat], 1984)
Az új növekedési pálya feltételei és követelményei. (Időszerű közgazdasági kérdések. Bp., 1985)
The Development of Our External Economy and Some of Its Foreign Political Aspects. (Hungary in International Environment. Bp., 1985)
Növekedési variánsok és prioritások a VII. ötéves tervben. (Közgazdasági Szemle, 1985)
A tervezés szerepe a népgazdaság irányításában. (Társadalmi Szemle, 1985)
A népgazdasági tervezés korszerűsítése, a tanácsok tervező munkájának új vonásai. (Állam és Igazgatás, 1985)
A VII. ötéves terv koncepcionális kérdései. (Gazdaság [folyóirat], 1985)
Külgazdaságunk fejlődése és annak néhány külpolitikai összefüggése. (Külpolitika, 1985)
Hosszú távú gazdasági tervek és a növekedés. (Közgazdasági Szemle, 1987)
Szelektív fejlesztés – struktúrapolitika. Monográfia. (Bp., 1988)
Az 1988. évi gazdasági feladatokról. (Gazdaság [folyóirat], 1988)
Az infláció tényezőinek előrejelzése 1991–1992-re. (A Gazdaságkutató Intézet kiadványa. Bp., 1990)
Gazdálkodás és racionalitás. Monográfia. (Bp., 1991)
Gazdasági optimum, társadalmi valóság. (Bp., 1991)
The Transformation of the Decision-Making System in the Eastern-European Countries. (BKE Working Papers, 1991)
Közösségi döntési rendszer és közgazdasági alapjai. (A BKE Közszolgálati Tanulmányi Központ kiadványa. Bp., 1993
2. kiad. 1995)
Gazdasági jelzőszámok szerepe a fejlett ipari országok előrejelzésében és hazai felhasználásuk lehetőségei. (Vezetéstudomány, 1994)
Social Welfare Policy in Hungary during the Transition in Political and Economic Structures. – Social Services in Eleven Central and East European Countries. Roxin, Violetával. (Reforming Social Services in Central and Eastern Europe. An Eleven Nation Overview. (Kraków–Warsaw, 1995)
A környezetszennyeződés egészségügyi hatásainak és azok csökkentésének módszertani értékelése. (Környezet és fejlődés, 1995)
Konjunktúrakutatás. (A BKE Posztgraduális Kara kiadványa. Bp., 1996)
A magyar gazdaság várható jövője 2010-ig. (Jövőtanulmányok. 10. A BKE Jövőkutatás Tanszéke kiadványa. Bp., 1996)
The Unfolding New World and Economics. Monográfia. (Bp., 1997)
Market, Government and Economics. (BKE Non-Mainstream Discussion Paper Seris, 1997)
Az oktatás – oktatáspolitika elvi és gyakorlati kérdéseiről. (Gazdaság, oktatás, kutatás. Szerk. Gidai Erzsébet. Bp., 1997)
Az állam szerepe az Európai Unió országaiban és az ebből adódó tapasztalatok Magyarország számára. (Gazdaság és társadalom, 1997 és Jövőképek Európáról. Szerk. Tóth Attiláné. Bp., 1998)
Globalisation, Multinational Corporation and Economics. Monográfia. (Bp. 2000)
A felzárkózás lehetőségének a prognózisa. (Jövőkutatási tanulmányok. 1. A magyar jövőkutatás múltja, jelene és jövője. Bp., 2000)
A felzárkózás lehetősége. Ámon Zsolttal és Ligeti Istvánnal. (Európai tükör, 2000)
Gazdaságpolitika. Egy. jegyz. (A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaság-tudományi Kar Gazdaságpolitika és Közösségi Gazdálkodástan Tanszéke kiadványa. Sopron, 2000
2. átd. kiad. 2006)
Ökonometriai modell a fiskális politika szolgálatában. Bóta Lászlóval, Budavári Péterrel és Muszély Györggyel. (Statisztikai Szemle, 2001)
A közösségi döntési rendszer. Monográfia. (Bp., 2002)
The Enlargement of the European Union toward Central European and the Role of the Japanese Economy. Szerk. Haba Kumikóval és Palánkai Tiborral. (Bp., 2002)
A globális recesszió küszöbén. (Cégvezetés, 2002)
A vállalatirányítás – corporate governance – válsága, a tulajdonviszonyok új jellemzői és ezek várható következményei. (Gazdasági fejlődés – társadalmi egyenlőtlenség. Szerk. Bana Katalin, Besenyei Lajos és Tóth László. (Az MTA Jövőkutatási Bizottsága kiadványa. Bp., 2003)
Konjunktúra- és piackutatás. (Bp., 2003)
A vállalatirányítás „válsága”. (Cégvezetés, 2003)
Social Policy in Central and Eastern Europe – CEE – in 1990s. (Theory, Methodology, Practice, 2004)
A világ- és a magyar gazdaság kilátásai. (Cégvezetés, 2004)
Global Governance and Global Economic Efficiency, Global Politic Stability – Need for Global Governance and Chance of Its Development. (Globalitás – lokalitás. Etnoregionális nézőpontok Közép-Európában. Előadások. Szerk. Kupa László. Pécs, 2005)
A magyar gazdaság hosszú távpn fenntartható növekedési és egyensúlyi pályára állításának követelményei és lehetőségei. (Társadalom és gazdaság, 2006)
A magyar gazdaság tartósan fenntartható növekedési és egyensúlyi pályára állításának követelményei. (Magyar Tudomány, 2007)
Corporate Governance. Monográfia. (Bp., 2009).

F. m.: írásai a Köz-gazdaság. Tudományos füzetekben: Szabó Kálmánra emlékezünk. Mandel Miklóssal, Mátyás Antallal és Simai Mihállyal. (2007. 3.)
Az új EU-tagállamok gazdasági helyzete a pénzügyi-gazdasági válság kitörése után. (2009. 3.)
Globalizáció, nemzeti szuverenitás és demokrácia. Magyarország helyzete a globális világban. (2012. 1.)
Európai jövőkép és Magyarország kilátásai. (2013. 3.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2019

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője