Holló István
Holló István

2021. szeptember 19. Vasárnap

Holló István

gépészmérnök

Születési adatok

1903. július 18.

Arad

Halálozási adatok

1984. február 26.

Budapest

Temetési adatok

1984. március 19.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Holló István, Gruber Vilma. F: Dérer Etelka.

Iskola

A bp.-i József Műegyetemen gépészmérnöki okl. szerzett (1927).

Életút

Budapesten gépgyári gyakornok (1927), a magyarországi Eternit Művek mérnöke, főmérnöke (1928–1950). Az Országos Vízügyi Hivatal (OVH), a Nehézipari Minisztérium (NIM) és az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) vízellátási-csatornázási részlegének főmérnöke (1950–1957), a Víziber (1957–1959), a Mélyépítési Tervező Iroda (Mélyépterv) szaktanácsadója (1959–1965), ismét az OVF munkatársa, a Vízellátási és Csatornázási Főosztály mérnöke (1965–1967) és a Vízminőségi Felügyelet vezetője (1966–1967). A Víziterv Ellenőrzési Osztályának szaktanácsadója (1967–1971). A vízellátás és a csatornázás vezetéki rendszereinek nemzetközileg is elismert szakértője, a magyarországi felszíni és felszín alatti vizek minőségi számbavételének és ellenőrzésének irányítója. További kutatási területei: nyomócsövek, szennyvíztisztító berendezések és vízvezetéki csőhálózatok biztonsági kérdései; az ivóvízellátás és a vízminőség-védelem, valamint ezek intézményeinek nemzetközi összehasonlító vizsgálata; a magyarországi egészségügyi (szak)mérnökképzés kialakításának és továbbfejlesztésének problémái.

Elismertség

A Magyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai Szakosztálya tagja. A Magyar Hidrológiai Társaság tagja (1930-tól), elnökségi tagja, majd t. tagja (1971–1984), a Vízellátás és Hidrogeológiai, ill. a Vízellátási Szakosztály vezetőségi tagja.

Elismerés

Bogdánfy Ödön-emlékérem (1958).

Szerkesztés

A Hidrológiai Közlöny szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: Néhány külföldi állam vízellátási tevékenysége. (Vízügyi Közlemények, 1939)
Vasbeton és más cement alapanyagú nyomócsövek. Böröcz Imrével. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1952)
Alföldi városaink vízellátása. (Hidrológiai Közlöny, 1953)
A vízfolyások szennyeződéstől való védelme a Szovjetunióban. (Vízügyi Közlemények, 1953)
Vízellátás. Monográfia. Írta és szerk. Többekkel. (Bp., 1954)
Árvízi tapasztalatok a városi víz- és csatornaművekkel kapcsolatban. (Vízügyi Közlemények, 1955)
A Nemzetközi Vízellátási Szövetség (IWSA) kongresszusai. – A hollandiai állami vízellátási intézet és munkásságának eredményei. (Vízügyi Közlemények, 1957)
Az ivóvízellátás helyzete hazánkban. (Vízügyi Közlemények, 1958)
Szennyvíztisztító berendezések és csatornahálózatok működése, kezelése és karbantartása. (Hidrológiai Közlöny, 1960)
Az egészségügyi mérnökképzés helyzete külföldön. (Vízgazdálkodás, 1962)
Az azbesztcement nyomócső. (Vízügyi Közlemények, 1963)
Vízvezetéki csőhálózatok hibái és a kármegelőzés újabb lehetőségei. (Hidrológiai Közlöny, 1963)
Vízellátás és vízkezelés I–II. köt. Egy. jegyz. (Bp., 1964)
Vízminőségi felügyelet hazánkban és külföldön. Kádár Lászlóval. (Vízgazdálkodás, 1965)
A vizek tisztaságának védelme. (Hidrológiai Közlöny, 1967)
A vízminőség-védelem hatékonyságának feltételei. (Hidrológiai Tájékoztató, 1967)
A vízvédelem időszerű kérdései. (Hidrológiai Tájékoztató, 1968).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Magyar Nemzet, 1984. márc. 13.)
Környei László: H. I. (Hidrológiai Közlöny, 1984)
A Magyar Hidrológiai Társaság kitüntetettjei. 1917–2000. Összeáll. és szerk. Marczell Ferenc. (Bp., 2000)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013