Holderith József
Holderith József

2021. szeptember 17. Péntek

Holderith József

kémikus

Születési adatok

1937. július 17.

Újpest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

2001. október 13.

Budapest


Család

Sz: Holderith József, a Fémáru-, Fegyver- és Gépgyár szerszámköszörűs segéde, majd gyári munkás, Szili Ilona az Egyesült Izzó betanított munkása, majd uo. tervelőadó. F: 1957-től Gyüre Katalin, a 17. sz. AKÖV forgalmi szolgálattevője.

Iskola

Általános iskoláit Budapesten (= IV. ker. Újpest) végezte, a bp.-i Petrik Lajos Vegyipari Technikumban éretts., és vegyésztechnikus képesítést szerzett (1955), a leningrádi Állami Egyetemen tanult (1955–1956), az ELTE TTK-n vegyész okl. szerzett (1960). A kémiai tudományok kandidátusa (Leningrád, 1965; honosítva: Bp., 1965).

Életút

Az ELTE TTK Kémiai Technológiai Intézet Kémiai Kibernetikai Laboratóriuma, ill. a Környezetkémiai Tanszék gyakornoka, tanársegéde (1960–1961 és 1965), egy. adjunktusa (1965–1970), egy. docense (1970–1974 és 1975-től). A moszkvai Mengyelejev Technológiai Intézet vendégkutatója (1968), a Szovjet Tudományos Akadémia (SZUTA) novoszibirszki Katalízis Intézete Keldis-ösztöndíjas tud. főmunkatársa (1974–1975). Reakciókinetikával, kémiai kibernetikával, vegyipari több fázisú reaktorok modellezésével foglalkozott, elsősorban a folyadék-, ill. gázfázisú folyamatok matematikai modellezése terén ért el nemzetközileg is jelentős eredményeket. Az MTA Vegyipari Műveleti Munkabizottsága (1967–1973), ill. Vegyipari Rendszertechnikai Munkabizottsága (1973-tól) és Rendszerkutatási Komplex Bizottsága tagja (1977-től). A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) Számítástechnikai és Kibernetikai Szakosztálya vezetőségi tagja (1975-től).

Emlékezet

A Magyar Kémikusok Lapja szerkesztőbizottságának tagja (1970-től).

Főbb művei

F. m.: Vizes alkáli-halogenid-oldatok viszkozitásának vizsgálata. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1964)
Reaktorok működési törvényszerűségeinek tanulmányozása gázfázisú heterogén katalitikus reakciók esetén. Kand. értek. Orosz nyelven. (Leningrád, 1965)
Kémiai reaktorok modellezése. 1–7. Szmirnov, Nyikolaj Ivanoviccsal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1966–1973)
Vegyipari számolási gyakorlatok. Egy. jegyz. (Bp., 1971
3. kiad. 1997)
Megjegyzés a nemstacionárius, kváziadiabatikus reaktormodell peremfeltételeiről. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1972)
Vegyipari számolási gyakorlatok. Egy. jegyz. (Bp., 1972)
Kémiai reaktorok modellezésének néhány kérdése. (A kémia újabb eredményei. 16. Bp., 1973)
On the Problem of Development of Hierarchic Models of Gas–Liquid Reactors. Bikov, V. I.-vel. (Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 1975)
A gázkromatográfiás elemzési idő minimalizálása, az optimális mérési paraméterek megkeresése szimplex módszer segítségével. Tóth Tiborral, Váradi Andrással. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1975
angolul: Minimizing the Time for Gas Chromatographic Analysis. Journal of Chromatography, 1976)
Gáz–folyadék reaktorok hierarchikus modellezése. Hangos Katalinnal. (Magyar Kémikusok Lapja, 1977)
Több fázisú kémiai reaktorok modellezése. 1–4. Hangos Katalinnal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1977–1980)
Egyes lineáris összefüggések a többfázisú reaktorok hierarchikus modellezésében. (Magyar Kémikusok Lapja, 1979)
Gáz–folyadék kétfázisú reaktor elemi képződmény hasábmodellje. P. Reisz Ágnessel, Pintér Jánossal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1983).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 2001. nov. 2.)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013