Hoffmann Andor
Hoffmann Andor

2024. július 21. Vasárnap

Hoffmann Andor

gépészmérnök, matematikus

Születési adatok

1923. február 18.

Dunaföldvár, Tolna vármegye

Halálozási adatok

1992. június

Budapest


Család

Sz: Braun Katalin. Apja kereskedelmi utazó volt, a zsidótörvények után megvonták iparengedélyét, kisegítő munkásként dolgozott. Szülei a holokauszt áldozatai. F: 1960-tól Nagy Klára (†1988) magyar–történelem szakos általános iskolai tanár. Özvegy.

Iskola

Középiskoláit Dunaföldvárott és Budapesten végezte, Budapesten éretts. Budapesten nyomdásztanuló (1941–1944), behívták munkaszolgálatra (1944. ápr.), Ausztriába deportálták (1945. febr.), a szovjet csapatokkal tért haza (1945 ősze). A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Közgazdaság-tudományi Karán tanult (1946–1948), az ELTE TTK-n matematika–fizika–ábrázoló geometria szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1952), a műszaki tudományok kandidátusa (1979).

Életút

A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem (NME) V. Matematika Tanszék tanársegéde (1951–1957). A BME Gépészmérnöki Kar Matematika Tanszéke (1957–1971), az MTA Automatizálási Kutató Intézete (AKI, 1971. máj.–szept.), a BME Gépészmérnöki Kar Áramlástani Tanszéke tud. munkatársa (1971–1980), tud. főmunkatársa (1980–1983). Alkalmazott matematikai kutatásokkal, matematikai fizikai parciális differenciálegyenletek és peremérték-problémák, ill. ezekhez kapcsolódó numerikus módszerek műszaki, elsősorban áramlás- és hőtani alkalmazásaival foglalkozott. Újfajta számítási módszert dolgozott ki speciális víztárolók áramlási viszonyainak meghatározására, jelentős eredményeket ért el a magyarországi fűtőerőművek villamos csúcsrajáratási üzemmenetének kidolgozása terén. További kutatási területei: forróvíz-távvezetékek hőveszteségeinek meghatározása, az ezzel kapcsolatos energiaveszteség-csökkentés matematikai modelljének kidolgozása. Néhány tudománytörténeti cikket is írt. A Bolyai János Matematikai Társulat tagja.

Főbb művei

F. m.: Hosszú henger hevítése változó kemencehőmérsékleten. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1961)
Hosszú hengeres testek hevítési folyamatának vizsgálata változó kemencehőmérséklet és hőátadási tényező esetén. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1962)
Anwärmen zylindrischer Körper entsprechender Länge bei veränderlicher Ofentemperatur. 1 táblával. – Untersuchung des Heizvorganges an zylindrischen Körpern bei veränderlicher Ofentemperatur. (Acta Technica, 1962)
Hosszú henger hővezetésének vizsgálata instacionárius hővezetési együttható esetében. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1963)
Research of Heat Conduction in a Long Cylindric Body on the Condition of a Variable Heat Conduction Coefficient. (Acta Technica, 1964)
Analysis of the Effect Exerted by a Variable Heat-Transfer Coefficient upon the Heating Process Carried out with a Cylindrical Body. (Acta Technica, 1965)
Hővezetési problémák. 1–2. (Matematikai Lapok, 1968)
Heat Losses in Long Hot-Water Pipelines during Temperature Variation Cycles. Homonnay Györgynével. (Periodica Polytechnica. Mechanical Engineering, 1971)
Térszín alatt fektetett forróvíz-távvezetékek periodikus üzemeltetése. Homonnay Györgynével. (Épületgépészet, 1971)
Underground Hot-Water Transmission Lines in Periodic Operation. Homonnay Györgynével. (Periodica Polytechnica. Mechanical Engineering, 1972)
Víztároló áramlási viszonyainak meghatározása C-szummálható sorok alkalmazásával. (Matematikai Lapok, 1972)
Forróvíz lehűlése távvezetékben periodikus hőmérséklet-változás esetén. Homonnay Györgynével. (Épületgépészet, 1974)
Megjegyzés a „változók szétválasztása módszerének” általánosításához. (Matematikai Lapok, 1975)
Rétegbe ágyazott csőrendszer hőleadásának vizsgálata. (Matematikai Lapok, 1976)
Numerikus módszerek az áramlástan és hőtan parciális differenciálegyenletek megoldására. I. köt. Kiegészítő jegyz. (A BME Gépészmérnöki Kar kiadványai. Bp., 1977)
Parciális differenciálegyenletek és disztribúciók alkalmazása nemlineáris hővezetési feladatok megoldására. Tud. tevékenység tézisszerű összefoglalása. Kand. értek. (Bp., 1978)
Szabadban haladó hőtávvezetékek gazdaságos szigetelési vastagsága. Homonnay Györgynével. – Hőterjedés áramló folyadékban instacionárius peremfeltétel és változó sebesség esetén. (Épületgépészet, 1982)
Resonable Insulation Thickness for Airborne District Heating Pipelines. Homonnay Györgynével. – Heat Propagation in a Fluid Flowing at Variable Velocity Rate under Unsteady Boundary Condition. Homonnay Györgynével. (Periodica Polytechnica. Mechanical Engineering, 1983)
A Duhamel-integrál, disztribúciók és a karakterisztikák rendszerének alkalmazása áramlás- és hőtechnikai feladatok megoldására. Benyújtott doktori értek. (Bp., 1992)
megemlékezései tudósokról: Lánczos Kornél halálára. (Új Élet, 1974. júl. 15.)
Emlékezés a százéves Goldziher Károlyra. (Új Élet, 1981. ápr. 1.)
Száz éve született Kármán Tódor. (Új Élet, 1981. jún. 15.)
Emlékezés Grünwald Gézára. (Új Élet, 1984. dec. 1.). Megjegyzés: Hoffmann Andor halála előtt néhány hónappal nyújtotta be kérelmét tudománydoktori fokozatra. Kérelmét az MTA–TMB előbb elutasította, majd fellebbezése után – életműve tézises összefoglalását – opponenseknek mégis kiadta. Nem sokkal később, 1992. jún.-ban azonban a jelölt elhunyt, az MTA–TMB a fokozatot Hoffmann Andornak posztumusz nem adta meg!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője