Hodány László
Hodány László

2023. december 9. Szombat

Hodány László

vegyészmérnök

Születési adatok

1931. május 16.

Isaszeg, Fejér vármegye

Halálozási adatok

1985. február 2.

Budapest

Temetési adatok

1985. február 14.

Budapest

Rákoskeresztúr


Család

Sz: Polényi Margit. F: Havasi Anna.

Iskola

A budapesti X. kerületi [kőbányai] Szent László Gimnáziumban éretts. (1949), a Veszprémi Vegyipari Egyetem Szilikátkémiai Tagozatán vegyészmérnöki okl. szerzett (1953), a kémiai tudományok kandidátusa (1963).

Életút

A Gránit Kőedény és Csiszolókoronggyár üzemmérnöke (1953–1955), az MTA–TMB-n Imre Lajos és Korach Mór aspiránsa (1955–1957 és 1958–1960). A BME Vegyészmérnöki Kar Kémiai Technológiai Tanszék–MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézete (MKKI) tud. munkatársa (1958–1960), az MTA Izotópkutató Intézete tud. munkatársa (1960–1969), az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet Kémiai Főosztályának tud. főmunkatársa (1969–1985). Radiokémiával, szervetlen kémiai technológiával, elsősorban szervetlen oxidok és ioncserélők vizsgálatával, katalizátorok termokémiájával foglalkozott. Nemzetközileg is alapvetően új megállapításokat tett a kaolinit felületi disszociációs kinetikájának, ill. az agyagásványok ioncseréjének kutatása terén. Budapesten (Belváros, V. kerület Apáczai Csere János utca 5.) élt és tevékenykedett, a Rákoskeresztúri Temetőben nyugszik.

Főbb művei

F. m.: A kaolinit kicserélhető kationjainak felületi disszociációs kinetikájáról. Kand. értek. (Bp., 1962)
A kaolinit báziscseréjének néhány kérdéséről. 1–4. (Építőanyag, 1963)
Theories and Measurements on Non-Isothermal Reaction Kinetics. (KFKI Preprints, 1981).

Irodalom

Irod.: Inczédy János: Tájékoztató H. L. kandidátusi értekezésének védéséről. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1964)
Halálhír. (Magyar Nemzet, 1985. febr. 11.–Népszabadság, 1985. febr. 12.)
Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 1998)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője