Hoch Róbert
Hoch Róbert

2021. október 20. Szerda

Hoch Róbert

közgazdász

Születési adatok

1926. július 19.

Budapest

Halálozási adatok

1993. november 3.

Budapest


Család

Sz: Hoch Tibor, Kaufmann Vilma. Apja szállítmányozó volt, munkaszolgálatosként Ukrajnában eltűnt. F: Hoszpodár Viola biológus, a Budapesti Konzervgyár mikrobiológusa.

Iskola

Budapesten kereskedelmi érettségi vizsgát tett (1944), a Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetem Általános Szakán közgazdász okl. szerzett (1950), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1961), doktora (1972). Az MTA tagja (l.: 1985. máj. 9.; r.: 1990. máj. 21.).

Életút

A II. vh.-ban munkaszolgálatos (1944–1945). Önálló fuvaros (1945–1946), a Kollektíva Szövetkezet, a Kelet-európai Kereskedelmi Rt. munkatársa (1946–1948), a Kelimpex Külkereskedelmi Vállalat könyvelője (1948–1950). A Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetem, ill. az MKKE Politikai Gazdaságtan Tanszék tanársegéde (1950–1952), egy. adjunktusa (1952–1955). Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete tud. munkatársa (1955–1961), tud. főmunkatársa (1961–1972), tud. tanácsadója (1972–1993), egyúttal az Életszínvonal Osztály vezetője és az Intézet igazgatóhelyettese. Az MKKE c. egy. docense és a Politikai Főiskola Politikai Gazdaságtan Tanszék egy. tanára (1990-ig). Elméleti közgazdaság-tudományi kérdésekkel, elsősorban általános keresletelméleti, keresletelemzési módszertani kutatásokkal, fogyasztói árelmélettel, életszínvonal-, fogyasztás- és jövedelemtervezési kérdésekkel foglalkozott. Az 1950-es évek elején feltűnt ifjú közgazdász generáció egyik meghatározó egyéniségeként elsők között vizsgálta az állam gazdasági szerepét, a gazdaságpolitika általános összefüggéseit és a gazdasági nyitottság kérdéseit. Később jelentős szerepet játszott a magyarországi gazdaságirányítási reform előkészítésében (1967–1968). Megteremtette egy önálló fogyasztás-gazdaságtan alapjait, új, önálló, a belső piac és az infrastruktúra fejlesztésére épülő gazdaságpolitikai irányvonalat dolgozott ki.

Elismertség

Az MTA Közgazdaság-tudományi Bizottsága tagja, alelnöke; Társadalomtudományi Komplex Bizottsága tagja. A Lukács György- alapítvány kuratóriumának alelnöke (1989–1993).

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst). Akadémiai Díj (1976).

Szerkesztés

Az Acta Oeconomica és a Társadalmi Szemle szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: A kereslet szerkezete és a jövedelemalakulás. Kand. értek. (Bp., 1960)
A kereslet-rugalmasság számításának problémáiról. (Textilipari Tervgazdaság, 1961)
Az indifferencia felületekről szóló tanítás elméleti alapjainak bírálata. (MTA Közgazdaság- tudományi Intézete Évkönyve. Bp., 1962)
Az áruforgalom köre a szocializmus és a kommunizmus építésének időszakában. (Kereskedelmi Szemle, 1962)
Fogyasztói árak a szocializmusban. Szabadi Gyulánéval. (Bp., 1963)
Ár és minőség. (Kereskedelmi Szemle, 1964)
A lakosság áruellátása a szocializmusban. (Bp., 1964)
A viszonylagos homogén jószághalmazok volumenének mérése. (Közgazdasági Szemle, 1964)
Piaci egyensúly és az árszínvonal alakulása a szocializmusban. (Közgazdasági Szemle, 1965)
Az élelmiszerek fogyasztói árképzésének kritikai elemzése. Többekkel. (Bp., 1966)
A ráfordításarányos fogyasztói árrendszerről. (Közgazdasági Szemle, 1967)
Piac és vállalati árpolitika. Szerk. (Bp., 1968)
Effect of Changes in the Consumption Pattern on the Growth of Total Consumption. (Acta Oeconomica, 1969)
A jövedelemszínvonal és -eloszlás politikájának aktuális elvi kérdései. (Társadalmi Szemle, 1970)
A jövedelem források szerinti tervezésének problémái. (Gazdaság- és Jogtudomány, 1971)
A reálfolyamatok és a piaci folyamatok. (Gazdaság, 1971)
Fogyasztás és ár. Monográfia és doktori értek. is. (Bp., 1972
angol nyelvű átd., bőv. kiad. Alphen aan der Rijn–Bp., 1979)
A politikai gazdaságtan kisszótára. Többekkel. (Bp., 1981)
Fogyasztás és jövedelem. Tervezés, elemzés, módszerek. Kovács Ilonával, Ördög Miklóssal. (Bp., 1982)
Lét és tudat az életszínvonal-politikában. (Életszínvonal és közhangulat. Bp., 1984)
A gazdaság nyitottságáról. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1986. ápr. 30.
megjelent: Értekezések, emlékezések. Bp., 1987)
Belső piac, minőségi nyitás. Egy élénkítő gazdaságpolitika körvonalai. Radnóti Évával. (Bp., 1989)
A reform kudarca. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1991. máj. 29.
megjelent: Közgazdasági Szemle, 1991)
Changing Formation and Privatisation. (Acta Oeconomica, 1993).

Irodalom

Irod.: Sipos Aladár: H. R. (Közgazdasági Szemle, 1993)
Sipos Aladár: Róbert Hoch. (Acta Oeconomica, 1993)
Falusné Szikra Katalin: H. R. (Magyar Tudomány, 1994)
Csató Katalin: H. R. (Közgazdasági Szemle, 1996).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013