Híres József
Híres József

2024. július 21. Vasárnap

Híres József

kémikus, vegyészmérnök

Születési adatok

1921. június 20.

Érsekújvár

Halálozási adatok

1988. február 15.

Budapest

Temetési adatok

1988. február 25.

Budapest

Farkasrét, hamvasztás


Család

Az érsekújvári csehszlovák állami gimnázium magyar nyelvű tagozatán éretts. (1940), a szegedi Horthy Miklós Tudományegyetemen vegyész okl. (1944), a Szegedi Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1947), a kémiai tudományok kandidátusa (1960).

Iskola

A Szegedi Tudományegyetem Általános és Fizikai Kémiai Tanszékének tanársegéde (1947–1951), egy. adjunktusa (1951–1953), egy. docense (1953–1962), c. egy. docense (1964-től). A Borsodi Vegyiművek kutató főmérnöke, osztályvezetője (1962–1981).

Életút

Kémiai szerkezetkutatással, elsősorban molekulák elektronszínkép-elemzésével foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a szerves molekulák kémiai szerkezete és a fényelnyelés folyamata közötti összefüggés feltárása, ill. az ún. Schiff-bázisok elektronabszorpciós színképvizsgálata terén. Budapesten (Víziváros, II. kerület Bem József tér 1.) élt és tevékenykedett, Farkasréti Temetőben búcsúztatták, a szegedi Belvárosi Temetőben nyugszik. Wartha Vince-emlékérem (1967).

Főbb művei

F. m.: Szerves nitroszármazékok elnyelési színképének vizsgálata. Egy. doktori értek. (Szeged, 1947)
Zur Lichtabsorption der Nitroderivative des Bensols. Kiss A.-val. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1948)
A flavonoidok és néhány indeno-kromén-származék spektroszkópiai vizsgálata. Gábor Miklóssal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1952)
Növényi olajok vizsgálata ultraibolya elnyelési színkép alapján. Tombácz Erzsébettel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1953)
Kísérletek száradó olaj előállítására ásványolajból. Lehotay Lajossal. – Növényi olajok vizsgálata a háttérabszorpció figyelembevételével. Balogh Jánossal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1954)
Fototropia vizsgálata aromás Schiff-bázisokban. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1955)
Untersuchungen über die cis-trans-Isomeren von Schiff-Basen auf Grund des Absorptionsspektrums. Balog Jánossal. – Refraktrometrische Untersuchung der Asomethin-Bindung in Schiff-Basen. Jancsó Hildával. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1956)
Hydrogen Bonding Effect on the Absorption Spectrum of Some Schiffbases. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1958)
Examinations on the Solvent Effect of Ultraviolet Absorption Spectra of Aromatic Azomethines Containing OH-Group. Hackl Lajossal. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1959)
Vizsgálatok a Schiff-bázisok hidrolízise köréből. Nagy Pállal. (Acta Academica Paedagogiensis Szegediensis, 1959)
Schiff-bázisok tanulmányozása, különös tekintettel az ultraibolya elnyelési színképre. Kand. értek. (Szeged, 1959)
Oldószer hatásának vizsgálata Schiff-bázisok elnyelési színképére. (Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1960)
Megjegyzések a Holler- és Schertfeger–McDorman-féle korróziósebesség-számítási módszerhez. Horváth Józseffel, Novák Mihállyal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1963)
Katódos védelem áram- és potenciálkövetelményeinek elméleti tanulmányozása Pourbaix-diagramok alapján. Horváth Józseffel, Novák Mihállyal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1963
angolul: Theoretical Studies on the Potential and Current Requirements of Cathodic Protection on the Basis of Pourbaix Diagrams. Acta Chimica, 1963)
A hazai pvc-gyártás eredményei. Szántó Istvánnal. (Műanyag [folyóirat], 1964)
Vinil-klorid és 1,1-diklór-etán képződésének termodinamikai vizsgálata hidrogén-klorid és acetilén addíciójánál. Szántó Istvánnal. (Magyar Kémikusok Lapja, 1968)
Vizsgálatok aktív szén hordozós szublimátkatalizátor előállítására Nuxit-műszenek felhasználásával. Boda Gáborral, Kiss A. Sándorral. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1969)
A műanyag-feldolgozó ipar gazdaságosságát a közeljövőben meghatározó tényezők. Muzsay Andrással, Szántó Istvánnal. (Műanyag és Gumi, 1975)
Nuxit típusú aktívszenekkel előállított szublimát-katalizátor élettartalmának vizsgálata. Boda Gáborral. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1978).

Irodalom

Irod.: Szegedi egyetemi almanach. 1921–1995. (Szeged, 1997)
Tóth Tamás: Csongrád megye temetőiben nyugvó jeles személyiségek adattára. (Szeged, 2008)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője