Hidasi Gyula
Hidasi Gyula

2021. október 21. Csütörtök

Hidasi Gyula

fogorvos, gyermekgyógyász

Születési adatok

1936. augusztus 12.

Újpest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

2005. január 20.

Kenya


Család

Sz: Bencze Etelka. Apja fogtechnikus kisiparos volt.

Iskola

Általános és középiskoláit Rákospalotán és Újpesten végezte, a budapesti (= újpesti) Könyves Kálmán Gimnáziumban éretts. (1954), a BOTE-n fogorvosi okl. szerzett (1959), fog- és szájbetegségekből (1961), gyermekfogászatból szakorvosi vizsgát tett (1981), az orvostudományok kandidátusa (1981).

Életút

A BOTE, ill. a SOTE Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika Gyermekfogászati Osztályának gyakornoka (1959–1962), egy. adjunktusa (1962–1970), egy. adjunktusa (1970–1982), egy. docense (1982–1989), egy. tanára (1989. szept. 1.-jétől) és a Klinika mb. vezetője (1999–2000). Az MTA–TMB-n Hattyasy Dezső aspiránsa (1968–1972). Gyermekfogászattal foglalkozott, elsősorban a tejfogak fiziológiai és patológiai vizsgálata terén ért el jelentősebb eredményeket. Kutatási területe: a tejfogazat szuvasodása; a fogváltás és a tejfogak gyökérrezorpciója, ill. különböző rezorpciós jelenségek a tejfogakon és a maradó fogakon; a tejfogak gyökérsúlyának összefüggései az életkorral. A Magyar Fogorvosok Egyesülete (MFE) Gyermekfogászati Szekciójának vezetőségi tagja.

Emlékezet

A Fogorvosi Szemle szerkesztőbizottságának tagja (1970-től).

Főbb művei

F. m.: Az alsó és felső tejmolárisok szuvasodásának megoszlása. – A tejfogazat szuvasodásának megoszlása. (Fogorvosi Szemle, 1962)
A tejfogak gyökérfelszívódásával kapcsolatos klinikai tapasztalatok. (Fogorvosi Szemle, 1963)
Adalék a tejmolárisok pulpitis-ének diagnosztikájához. (Fogorvosi Szemle, 1965)
A gangraenás tejmolárisok előfordulása. (Fogorvosi Szemle, 1966)
A tejőrlők másodlagos infraocclusiója. (Fogorvosi Szemle, 1967)
Resorptióban lévő tejfogak szövettani vizsgálata. Csiba Árpáddal. (Fogorvosi Szemle, 1969)
Tejfogak fiziológiás és patológiás gyökérresorptiója. (Fogorvosi Szemle, 1970)
A persistáló tejfogak gyökérresorptiója. (Fogorvosi Szemle, 1971)
A fogváltással kapcsolatos röntgenképek elemzése. – A tejőrlők korona–gyökér relációja. – A proximalis caries hatása a tejőrlők gyökérresorptiójára. (Fogorvosi Szemle, 1974)
A tejőrlők gyökérfelszívódásával kapcsolatos vizsgálatok. Benyújtott kand. értek. (Bp., 1975)
A tejőrlők abrasiója a II. és a III. korcsoportban. (Fogorvosi Szemle, 1975)
A fogváltásra vonatkozó budapesti adatok. (Fogorvosi Szemle, 1976)
Das Verhalten der persistierenden Milchmolaren. (Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 1976)
Zur Indikation einer Röntgenuntersuchung der Milchmolarenregion. (Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 1977)
Histologische Untersuchungen an persistierenden Milchzähnen. Csiba Árpáddal. (Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 1978)
Fiziológiás és pathológiás jelenségek a tejőrlők gyökérfelszívódásában. Kand. értek. (Bp., 1980)
A gyermekfogászati komplex megelőzés oktatása a fogorvosképzésben. – Infraocclusio secundaria. (Fogorvosi Szemle, 1990)
A fogváltás mechanizmusa. (Fogorvosi Szemle, 1993)
Tejfogak gyökérreszorpciós felszínének scanning elektronmikroszkópos vizsgálata. Csiba Árpáddal. (Fogorvosi Szemle, 1995)
Gyermekfogászat, fogszabályozás. Szerk. Dénes Józseffel. Egy. tankönyv. Az ábrákat Olgyay Gézáné, a fotókat Tóth Imre készítette. (Bp., 1995
2. átd. kiad. 1999
3. átd. kiad. 2004)
Tejfogsérülések előfordulásának gyakorisága. (Fogorvosi Szemle, 1997)
Gyermekkori baleseti fogsérülések adatai a SOTE Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinikán. 1985–1999 között. Többekkel. (Magyar Fogorvos, 1999)
41 év a gyermekfogászat oktatásában. (Magyar Fogorvos, 2000)
Tejfogak baleseti sérülései. (Fogorvosi Szemle, 2001)
Minden fogra – fokra – emlékszem. Visszaemlékezések a budapesti orvosegyetem Fogorvostudományi Kara öt évtizedének történetére. (Magyar Fogorvos, 2003 és külön: Bp., 2004)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013