Hermecz István
Hermecz István

2023. december 9. Szombat

Hermecz István

vegyészmérnök, gyógyszerkémikus

Születési adatok

1944. május 7.

Szeged

Halálozási adatok

2011. október 9.

Szeged


Család

Sz: Hermecz Imre (1912–1954) vegyészmérnök, Kracker Margit (†1976) adminisztrátor. Testvére: Hermecz Margit adminisztrátor és Hermecz Imre rádió-televízió műszerész. F: 1978-tól Richter Éva kertészmérnök. Fia: Hermecz Vajk Balázs (1980–); leánya: Hermecz Orsolya Éva (1983–).

Iskola

Általános iskoláit Budapesten végezte, a Veszprémi Vegyipari Technikumban éretts. és vegyésztechnikus képesítést szerzett (1962). A BME Vegyészmérnöki Kar Gyógyszeripari Ágazatán végzett (1968), doktorált (1976), a kémiai tudományok kandidátusa (1979), doktora (1985), habilitált (1996), magántanári kinevezést nyert (1998). Az MTA tagja (l.: 2010. máj. 3.).

Életút

A Lakk- és Festékipari Vállalat vegyésztechnikusa (1962–1963). A Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára kutatógyógyszerésze (1968–1976), a Szintetikus Kutatólaboratórium osztályvezető tud. munkatársa (1976–1979), tud. főmunkatársa (1979–1985), tud. tanácsadója (1985–2011) és az ún. preklinikai fejlesztés vezetője (1997-től). A BME Vegyészmérnöki Kar (1970–1971), a SOTE Gyógyszertudományi Kar Gyógyszerészi Kémiai Intézete (1981-től), a BME Mérnöki Továbbképző Intézete előadó tanára (1982–1983). A BME c. egy. docense (1985–1990), c. egy. tanára (1990–2011) és magántanára (1998–2011), egyúttal a BME–Chinoin kihelyezett Gyógyszeripari Tanszék vezetője (2008–2011). A Szegedi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar magántanára (2002–2011). Gyógyszerkémiai és sztereokémiai alapkutatásokkal, elsősorban biológiailag aktív nitrogénhídfős vegyületek szintézisével, reaktivitásával, térszerkezeti viszonyainak kutatásával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el az ún. pirido-pirimidinek előállítása, átalakítása és kutatása terén, új gyűrűtranszformációs reakcióját sikerült feltárnia, újszerű összefüggést talált a vizsgát csoport szerkezete és gyógyszerhatása között. Kutatásai eredményei vezettek a probon, a latanoproszt és a flisint nevű gyógyszerek létrejöttéhez.

Elismertség

Az MTA Közgyűlés képviselője (2001–2007). Az MTA Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottsága elnöke (1996-tól), Heterociklusos Kémiai Munkabizottsága (1980-tól), Szerves Kémiai Bizottsága (1987-től), Gyógyszerkutatásokkal Foglalkozó Bizottsága tagja (1987–1996). A Magyar Farmakológusok Társasága (1990-től), a Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) (1990-től), a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság vezetőségi tagja (2004-től). A Magyar Arterioszklerózis Társaság tagja.

Elismerés

Kiváló Újító (bronz, 1977), Zemplén Géza-díj (1984), Kiváló Feltaláló (1985), Innovációs Díj (1994), Jedlik Ányos-díj (1997), Gábor Dénes-díj (1997), Preisich Miklós-díj (2000), Széchenyi-díj (2005), Issekutz Béla-emlékérem (2006).

Szerkesztés

A The Open Organic Chemistry Journal főszerkesztője (2007–2011).

Főbb művei

F. m.: Synthesis of New Analgetic Homopyrimidazoles. Többekkel. (Arzneimittel-Forschungen, 1972)
Ultraviolet Spectroscopic Study of the Molecular Structure of 4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Derivatives. Többekkel. (Acta Chimica, 1974)
1-Oxo-1H- pirimido[1,2-a]kinolin származékok előállításának és reakcióinak tanulmányozása. Egy. doktori értek. (Bp., 1974)
Gyógyszerkémiai szempontok a lipolytikumok kutatásában. Mészáros Zoltánnal, Virág Sándorral. (Orvosi Közlemények, 1975)
Nitrogen Bridgehead Compounds. New Ring Transformation. Mészáros Zoltánnal. (Journal of Chemical Society Perkin Transactions, 1977)
Pirido[1,2-a]pirimidinek előállítása és gyűrűtranszformációja. Kand. értek. (Bp., 1978)
Kemoterapeutikumok tanulmányozása. 5-helyettesített-4-Oxo-1,4-dihidro-3-piridinkarbohidrazilok és származékaik szintézise. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1980)
Szerkezet és tulajdonságok összefüggései a pirido-pirimidin- származékok körében. Többekkel. (Acta Pharmaceutica, 1981)
Polimetilén-pirimidin-4-onok szintézise. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1982)
Reactivity of the Pyrido[1,2-a]Pyrimidin-4-One Ring Systems. Náray-Szabó Gáborral, Mészáros Zoltánnal. (Bp., 1982)
Nitrogénhídfős vegyületek szintézise és farmakológiája. Doktori értek. (Bp., 1984)
Pirido[1,2-a]pirimidinek kémiája. Mészáros Zoltánnal. (A kémia újabb eredményei. 61. Bp., 1985)
Chemistry of Diazabicycloundecene and Other Pyrimidoazepines. (Advances in Heterocyclic Chemistry, 1987)
Protonation Equilibria of Quinoline Antibacterials. Többekkel. (Journal of Pharmaceutical Sciences, 1990)
Aminomethylenemalonates and Their Use in Heterocyclic Synthesis. Keresztúri Gézával, Vasváriné Debreczy Lellével (Advances in Heterocyclic Chemistry, 1992)
Recent Developments in the Chemistry of Pyrido[1,2-a]pyrimidines. (Advances in Heterocyclic Chemistry, 1995)
Heterokondenzált kinazolonok szintézise. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1995)
Természetes eredetű és biológiailag aktív nitrogénhídfős vegyületek és szintézisük. (Magyar Kémikusok Lapja, 1996)
Gyógyszerkutatás a Chinoinban. Arányi Péterrel, Kánai Károllyal. (Magyar Tudomány, 1998)
Szinkotronok a gyógyszerkutatásban – lehetőségek. (Fizikai Szemle, 1998)
A kombinatorikus kémiáról. Alapfogalmak, a módszer kifejlődése és célszámbevezető. Bata Imrével. (Magyar Kémikusok Lapja, 1999)
Gyógyszerkutatás az ezredfordulón. (Kórház, 2000)
Kombinatorikus kémia. Bata Imrével (A kémia újabb eredményei. 87. Bp., 2000)
Pentaciklusos indolalkaloid-hibridek szintézise. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2001)
Multidrug rezisztencia gátló heterokondenzált kinazolok szintézise. Többekkel. (Acta Pharmaceutica, 2003)
Esti beszélgetés. Magyar gyógyszerkutatók portréi. Szerk. Takácsné Novák Krisztinával. (Bp., 2005)
Dinamikus kombinatorikus kémia. Török Zoltánnal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2005)
Modeling Rate-controlling Solvent Effects. The Pericyclic Meisenheimer Rearrangement of N- propargylmorpholine N-oxide. Többekkel. (Journal of the American Chemical Society, 2005)
Application of Ionic Liquids in Palladium(II) Catalyzed Homogenous Transfer Hydrogenation. Többekkel. (Tetrahedron Letters, 2005)
Kinetic and Theoretical Studies of a Facile, One-Pot Preparation of a Spirocyclohexylindolinone Derivative. Többekkel. (European Journal of Organic Chemistry, 2006)
Ionos folyadékok alkalmazása szerves kémiai reakciókban. Baán Zoltánnal, Finta Zoltánnal. (A kémia újabb eredményei. 98. Bp., 2007)
The Phosphorous Aspects of Green Chemistry: The Use of Quaternary Phosphonium Salts and 1,3- dialkylimidazolium Hexafluorophosphates in Organic Synthesis. Többekkel. (Current Organic Chemistry, 2007)
Catalytic Transfer Hydrogenation and Hydrogenolysis in Ionic Liquids Using Pd/MgLa Mixed Oxide and Pd/mGal Hydrotalcite Catalysts. Többekkel. (Synthetic Communications, 2008)
Bioisosteric Hybrids of Two Anti-inflammatory Agents, Rutaecarpine and Piroxicam. Többekkel. (Tetrahedron Letters, 2008)
Gyógyszerkutatás. (Gyógyszerügyi szervezéstan. Szerk. Vincze Zoltán, Zelkó Romána. Bp., 2008)
Prolyl Oligopeptidase Inhibition by N-acyl-Pro-pyrolidine-type Molecules. Többekkel. (Journal of Medicinal Chemistry, 2008)
The Role of TLC in Investigation of Diastereoomeric Salt Formation by a Group of Pipecoloxylidines. Többekkel. (Journal of Planar Chromatography, 2008)
The Influence of Exocyclic Phosphorous Substituents on the Intrinsic Stability of Four Membered Heterophosphetes: A Theoretical Study. Többekkel. (Tetrahedron, 2008)
Synthesis of Halogenated 4H-Pyrido[1,2- a]pyrimidin-4-ones. Többekkel. (Heterocycles, 2009)
Gyógyszerkémiai kutatásaink a nitrogénhídfős vegyületek körében. – Mikroreaktorok alkalmazása szerves kémiai reakciókban. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2011)
Suzuki-Miyaura Cross- Coupling Reactions of Halo Derivatives of 4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-ones. Többekkel. (Organic & Biomolecular Chemistry, 2011)
Ring Transformation of Unsaturated N-Bridgehead Fused Pyrimidin-4(3H)-ones: Role of Repulsive Electrostatic Nonbonded Interaction. Többekkel. (Journal of Organic Chemistry, 2011).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
Újpest lexikon. Főszerk. Hirmann László. (Újpest, 2002)
Az MTA új levelező tagja: H. I. (Magyar Tudomány, 2010).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője