Herman Ákos Róbert
Herman Ákos Róbert

2021. július 28. Szerda

Herman Ákos Róbert

villamosmérnök, informatikus

Névváltozatok

Hermán Ákos

Születési adatok

1938. június 8.

Miskolc

Halálozási adatok

2002. február 28.

Budapest

Temetési adatok

2002. március 18.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Ungár Ella.

Iskola

A Moszkvai Kalinyin Színesfém Intézetben mérnöki okl. szerzett (1961), a műszaki tudományok kandidátusa (1980).

Életút

A Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet (HIKI) gyakornoka, tud. segédmunkatársa (1961–1963), tud. munkatársa (1963–1974), tud. főmunkatársa és tud. főosztályvezetője (1974–1981). A Mikroelektronikai Vállalat főmérnöke (1982–1986), az Elektronikai Ipari Együttműködési és Fejlesztő Vállalat igazgatóhelyettese (1986–1990), az Ipari Informatikai Vállalat igazgatója (1990–1992). Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) főigazgatója (1993–2001. jún. 30.). C. főigazgató. A Kandó Kálmán Műszaki Főiskola főisk. tanára (1981–1995. nov. 30.).

Emlékezet

Filvezető-technológiai kutatásokkal, elsősorban a félvezető eszközök vákuumtechnikai, kémiai és galvántechnikai fémezésével foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a szilícium eszközök fémezése terén, új fémezési technológiát dolgozott ki szilícium alapú diszkrét félvezető-eszközök és integrált áramkörök előállításához. Még, mint kutatómérnök került kapcsolatba a könyvtártudománnyal: a HIKI főosztályvezetőjeként megbízták az intézet nemzetközileg is jelentős szakmai könyvtárának vezetésével és fejlesztésével. Később érdeklődése a műszaki informatika és a speciális műszaki könyvtárügy felé fordult. Az OMIKK főigazgatójaként jelentős eredményeket ért el új könyvtári adatbázisok kialakítása, új elektronikus tartalomszolgáltatások és a legfrissebb külföldi dokumentumok hazai szinte azonnali hozzáférhetőségének bevezetése terén. Maga is részt vett az OMIKK tudománytörténeti kiadványainak szerkesztésében, ezzel kapcsolatban értékes részkutatásokat is végzett. Szakmai tevékenységének és befolyásának elismerését jelezte, hogy a meginduló, 16 intézményt magába foglaló MOKKA (= Magyar Országos Közös Katalógus) projekt elnökévé kérték fel (1998-ban). Élete utolsó éveiben sikertelen harcot vívott az OMIKK fennmaradásáért és azért, hogy intézményét összevonják a BME Könyvtárával.

Elismertség

Az MTA Elnöki Informatikai Bizottsága tagja (1998–1999). Az MTA Elektronikus Eszközök és Technológiák Bizottsága tagja (1990-től). A Híradástechnikai Tudományos Egyesület elnökségi tagja (1975–1985), az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) Vákuumfizikai Szakcsoportjának elnöke (1985–1990). Az IUVISTA (= International Union for Vacuum Science and Technology) magyar szakmai bizottságának tagja.

Elismerés

A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (1998). Puskás Tivadar-díj (1979).

Szerkesztés

Az Automatizálás (1973-tól), a Híradástechnika szerkesztőbizottságának tagja (1980-tól), a HIKI Közleményei szerkesztőbizottságának vezetője (1974–1979).

Főbb művei

F. m.: Nikkel fóliák hőkezelése. Nyerges Gyulával. (Finommechanika, 1964)
Megjegyzések ötvözetek vákuumpárologtatásáról. (HIKI Közleményei, 1967)
Aktív vékonyréteg elemek. 1–3. (HIKI Közleményei, 1968)
Hazai nagy teljesítményű szilícium kapcsolótranzisztor konstrukciója és elektromos adatai. Kovács Ferenccel. (Híradástechnika, 1968)
Fémion forrás. Vágó Györggyel. (Finommechanika, 1972)
A félvezető-technológiai fejlesztés 20 éve Intézetünkben. (20 éves a Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet. A HIKI jubileumi évkönyve. 1953–1973. Bp., 1973)
Elektronikai alkatrészek kutatása-fejlesztése. Kürthy Zoltánnal. (Korszerű technológiák, 1976)
A mikroelektronika kutatása-fejlesztése. Erdélyi Jánossal, Kürthy Zoltánnal. (25 éves a HIKI. I. köt. Bp., 1978)
Szilícium eszközök fémezése. Kand. értek. (Bp., 1980)
Szerves anyagok a mikroelektronika jövendő alapanyagai? Irodalmi áttekintés. Rózsa Évával. (Magyar Kémikusok Lapja, 1988)
Informatika – anyagtudomány. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1997)
Gondolatok egy működő szervezet, a MOKKA ürügyén. (Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1998)
Modern információszolgálatatások a(z anyag)tudomány művelői számára. (Gépgyártástechnológia, 1998)
Globalizáció – érett társadalom. Gábor Dénesről. (Fizikai Szemle, 2000)
Dokumentumellátás Magyarország információs társadalmában. (Az információs társadalom. Stratégiai kutatások az MTA-n. A közlekedés, a hírközlés és az informatika fejlesztése. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 2000)
A HIKI–MEV story. (Fejezetek a magyar mikroelektronika történetéből. Szerk. Mojzes Imre. Bp., 2001).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
Gerő Gyula: Kitüntetett könyvtárosok névsora. (Könyvtári Figyelő, 2000)
Újpest lexikon. A szerkesztőbizottság elnöke Sipos Lajos, főszerk. Hirmann László. (Újpest, 2002)
Halálhír. (Népszabadság, 2002. márc. 12.)
Palugyai István: H. Á. halálára. (Népszabadság, 2002. márc. 18.)
Stubnya György: H. Á. (Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2002
Tudományos és műszaki tájékoztatás, 2002 és Könyvtári levelező/lap, 2002)
H. Á. (Könyvtári Figyelő, 2003). *Eltérő halálozási adat: febr. 28. Halotti anyakönyvén febr. 27-e szerepelt!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013