Herczeg Ferenc
Herczeg Ferenc

2024. július 12. Péntek

Herczeg Ferenc

író, újságíró, kultúrpolitikus

Névváltozatok

Herzog

Születési adatok

1863. szeptember 22.

Versec, Temes vármegye

Halálozási adatok

1954. február 24.

Budapest


Család

Sz: Herzog Ferenc József gyógyszerész, később Versec polgármestere, Hoffmann Lujza. Felesége: Grill Júlia színésznő, Grillné Csillag Teréz színésznő leánya.

Iskola

Budapesten joghallgató (1881–1884). Az MTA tagja (l.: 1899. máj. 5.; r.: 1910. ápr. 28.; t.: 1914. máj. 7.; ig.: 1922. máj. 11.–1946. júl. 24.; tagsága megszűnt: 1949. nov. 29.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

Budapesten ügyvédjelölt (1885), majd a Budapesti Hírlap verseci és temesvári munkatársa (1891–1894), az Új Idők alapító szerkesztője (1894–1944), Az Ujság c. napilap főmunkatársa (1903–1911), a Magyar Figyelő szerkesztője (1911–1918). Az I. vh. alatt a Hadsegélyező Hivatal vezetője (1914–1918), a Tanácsköztársaság idején rövid időre letartóztatták (1919). Szabadelvű Párti, ill. Nemzeti Munkapárti programmal országgyűlési képviselő (Verseci választókerület, 1896–1901; Pécskai választókerület, 1910–1918). A Felsőház tagja (1927–1942). A Revíziós Liga elnöke (1929-től). Magyar kir. titkos tanácsos (1936- tól). Korának egyik legnépszerűbb elbeszélője, sikeres politikai újságírója. A középosztály olvasóközönsége számára, annak ízlése és eszméi szellemében alkotott. Írásait könnyed társasági modor, finom irónia, frappáns történetek, kiszámított, fegyelmezett szerkezet, sziporkázó előadásmód és dialógusok jellemzik. Első novellái a Pesti Hírlapban, majd A Hét hasábjain jelentek meg, első kötete üde hangvételű, ironikus, csattanós novelláit tartalmazta (Mutamur, 1892). A regényírói sikert a szerelmi kalandokat, vidám társasági életet ábrázoló könnyed regénytrilógiája hozta meg, amelyben a főszerepet az intrika, a szálak mesteri módon való összekuszálása, majd elrendezése vitte (A Gyurkovics-lányok, 1893; A Gyurkovics-fiúk, 1895; Gyurka és Sándor, 1899). Életművének jellegzetes darabjai neoromantikus történelmi regényei és drámái, a kuruc korszakba kalauzoló Ocskay brigadéros (1901), a Szent István halála utáni pogánylázadásokat megjelenítő Pogányok (1902), s a török által ostromlott Bécs belső állapotait ábrázoló Bizánc (1904). Hét sváb (1916) c. regénye az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc alatt játszódik, s a megbékélést hirdeti magyarok és velük együtt élő nemzetiségek kapcsolatában. A proletárdiktatúra alatt játszódó Északi fény (1925) c. műve a vörös- és a fehérterror kíméletlen leleplezése. A két vh. közötti időszak ünnepelt írófejedelme, munkásságának negyvenedik évfordulóján a Nemzeti Színház darabjait sorozatos előadásban mutatta be, műveit díszkiadásban is megjelentették, s életművét irodalmi Nobel-díjra is felterjesztették (1925). Reprezentatív szerepet töltött be az irredenta mozgalmakban. Rokonszenvezett az olasz fasizmussal, de élesen szemben állt a nácizmussal. Befolyását sikertelenül igyekezett latba vetni Horthynál a II. vh.-ból való kiválás érdekében. A politikától egyre inkább visszahúzódott, publicisztikáiban a nemzeti összetartozás fontosságát hangsúlyozta. A II. vh. után, mint jobboldali, polgári írót törölték a Magyar Írók Szövetsége tagjainak sorából (1949), az 1950-es évektől neve egyet jelentett a reakciós, retrográd irodalommal, művei Magyarországon negyven évig nem jelenhettek meg.

Elismertség

Az MTA másodelnöke (1919. okt. 23.–1922. máj. 11. és 1929. máj. 10.–1931. máj. 15.). Petőfi Társaság elnöke (1904–1920).

Elismerés

A Pázmány Péter Tudományegyetem díszdoktora (1926). Pro atribus et litteris (1916), Debrecen Díszpolgára (1926), Budapest Díszpolgára (1926), Szeged Aranytolla (1926), az MTA Nagyjutalma (1926), Corvin-lánc (1930).

Főbb művei

F. m.: Fenn és lenn. Reg. (Bp., 1890)
Mutamur. Huszonkét elb. (Bp., 1892)
Mutamur. Huszonhat elb. (Bp., 1896
4. kiad. 1920)
Mutamur és egyéb elb.-ek. (Bp., 1925)
Mutamur. Napnyugati mesék. Az első fecske. Arianna. Napváros. Elb.-ek. (Bp., 1939)
Napnyugati mesék. Elb.-ek. (Bp., 1895
6. kiad. 1936)
A Gyurkovics-lányok. Reg. (Bp., 1893)
Simon Zsuzsa. Reg. (Bp., 1894
4. kiad. 1936)
A Gyurkovics-fiúk. Reg. (Bp., 1895)
Szabolcs házassága. Reg. (Bp., 1896
4. kiad. 1941)
Egy leány története. Reg. (Bp., 1899
3. kiad. 1935)
Gyurka és Sándor. Reg. (Bp., 1899)
Ocskay brigadéros. Történelmi színmű. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1901. jan. 7.
megjelent, kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1901
önállóan: Bp., 1901
4. kiad. 1934)
A tolvaj. Színmű. (Bp., 1901)
Pogányok. Reg. (Bp., 1902
5. kiad. 1936
Buenos Aires, 1951
új kiad. 1999)
Az új nevelő. (Bp., 1903
2. kiad. 1910)
Szelek szárnyán. Útleírás. (Bp., 1905
3. kiad. 1934)
Lélekrablás. Reg. (Bp., 1906)
Szerelmesek. Férfiszív. Huszti Huszt. Reg.-ek. (Bp., 1909
új kiad. 1986)
Mesék. (Bp., 1912
2. kiad. 1934)
Napváros. Novellák. (Bp., 1912
3. kiad. 1934)
A láp virága. (Bp., 1915)
Magdaléna két élete. Reg. (Bp., 1916
3. kiad. 1934)
Hét sváb. (Bp., 1916)
Tűz a pusztában. Elb.-ek. (Bp., 1917
3. kiad. 1934)
Szíriusz. Reg.-ek. (Bp., 1919
2. kiad. 1943)
Sirokkó. Vígjáték, előjátékkal. (Bp., 1923
2. kiad. 1933)
Péter és Pál. Drámai jelenet. (Bp., 1924)
Tanulmányok. (Bp., 1925)
Majomszínház. Komédia. (Bp., 1925
2. kiad. 1934)
Második szerelem. Reg. (Bp., 1925
3. kiad. 1933)
A milói Vénusz karja. Reg. A cserebőrűek. Elb. (Bp., 1925
3. kiad. 1936)
Mink és ők. Elb.-ek. (Bp., 1925
3. kiad. 1935)
A politikus. Reg. (Bp., 1925)
Szendrey Júlia. Színmű. (Bp., 1925
2. kiad. 1934)
Északi fény. (Bp., 1925)
A Lánszky-motor. Reg. (Bp., 1927)
Pro libertate. Történelmi reg. (Bp., 1930
2. kiad. 1940
Buenos Aires, 1957)
A nap fia. Reg. (Bp., 1931)
A várhegy. Versek. (Bp., 1933)
Tilla. Hét jelenés. Színmű. (Bp., 1936)
Utolsó tánc. Színmű. (Bp., 1938)
A nap fia. Ádám, hol vagy? Pro libertate. Reg.-ek. (Bp., 1939)
Négy regény. Az aranyhegedű. A Lánszky-motor. Férfiszív. Egy leány története. (Bp., 1941)
Száz elbeszélés. (Bp., 1942)
H. F. magyar történelmi drámái. (Bp., 1943)
H. F. történelmi regényei. (Bp., 1983)
H. F. emlékezései. (Bp., 1985)
Bujdosó bábuk. Mesék. (Bp., 1993)
Hűvösvölgy. Elb.-ek. (Bp., 1993), Az aranyhegedű. Regények és elb.-ek. (Szekszárd, 1994)
Északi fény. Reg. (Bp., 1994)
Bertalan úr feltámadása. Vál. elb.-ek. (Bp., 2001).

Irodalom

Irod.: Madarász Flóris: H. F. (Katholikus Szemle, 1904)
Hamvai Erzsébet H. F. stílusa és nyelve. (Huszt, 1911)
Madarász Flóris: H. F. drámái. (Eger, 1913)
Váradi Ibolya: Társadalmi problémák. H. F. műveiben. (Bp., 1919)
Bánáti sváb hűség. Herczeg Ferenc ünneplése a Budapesti Nemzeti Színházban. Emléklap H. F. epilógusából. (Bp., 1920)
Horváth János: H. F. (Bp., 1925)
Surányi Miklós: H. F. Életrajz. (Bp., 1925)
Rubinyi Mózes: H. F. A magyar ifjúság számára. (Bp., 1926)
Futó Jenő: H. F. (Irodalomtörténet, 1927)
Zsigmond Ferenc: H. F. (Debrecen, 1928)
Halmi Bódog: H. F. Az író és az ember. (Bp., 1931)
Szabó József: H. F. a drámaíró. (Debrecen, 1937)
H. F. Tanulmányok. (Bp., 1941)
Az írófejedelem életregénye. 80 éve született H. F. Szerk. Hertelendi István. (Bp., 1943)
Fitz József: H. F. irodalmi munkássága. (Bp., 1944)
Németh G. Béla: A külső élet krónikása. H. F. önéletírásáról. (Valóság, 1992)
Fried István: Primadonna-darab a primadonnáról. Déryné ifjasszony. (Színháztudományi Szemle, 1996).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője