Heiszman József
Heiszman József

2023. december 8. Péntek

Heiszman József

vegyészmérnök

Névváltozatok

Heiszmann József

Születési adatok

1932. február 9.

Berente, Borsod

Halálozási adatok

1989. október 7.

Budapest


Család

Sz: Pintér Margit. Apja bányász volt. 1956-tól nős, f: laboráns volt. Egy leányuk született.

Iskola

Elemi iskoláit Berentén, polgári iskoláit Sajószentpéteren végezte, a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban éretts. (1952). A BME Vegyészmérnöki Kar Szerveskémiai Ágazatán végzett (1957), doktorált (1964), a kémiai tudományok kandidátusa (1975).

Életút

A BME Vegyészmérnöki Kar Szerves Kémiai Technológiai Tanszék tanársegéde (1957–1964), egy. adjunktusa (1964–1975), egy. docense (1975–1989). Szerves kémiai technológiai és fizikai kémiai kérdésekkel, katalitikus hidrogénezéssel, elsősorban nikkel vázkatalizátorok vizsgálatával foglalkozott. Katalizátorok és adszorbensek vizsgálatára új, ún. BET-készüléket és szorptométert, ill. mikroreaktoros gázkromatográfot szerkesztett és épített. Úttörő munkát végzett a termodeszorpciós kísérleti technikai magyarországi megvalósításában és bevezetésében. Tudománytörténeti – a katalízis történetével és a kémia filozófiai problémáival foglalkozó – dolgozatokat is közölt.

Főbb művei

F. m.: Investigation of the Activity of Catalysts Prepared form Al–Ni–Co and Al–Ni–Cr Alloys. Csűrös Zoltánnal, Petró Józseffel. (Acta Chimica, 1958)
Kobaltsók hatásának a vizsgálata a Raney-nikkel aktivitására és hatásosságára. Csűrös Zoltánnal, Petró Józseffel. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1960)
Aluminotermiával készült kobalt-, vas-, réz- és mangántartalmú katalizátorok vizsgálata. Csűrös Zoltánnal, Petró Józseffel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1967)
Fémborid katalizátorok vizsgálata. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1968)
Gaschromatography in Developing the Production of Citral from Geraniol. Békássy Sándorral, Petró Józseffel. (Journal of Chromatography, 1974)
Nikkel vázkatalizátorok vizsgálata. Kand. értek. (Bp., 1974)
Magnetic Studies of Raney-nickel Catalysts. Többekkel. (Journal of Catalysis, 1975)
Ciklohexanon és ciklo-dodekanon együttes oximezésének vizsgálata. Többekkel. – Laboratóriumi kísérletek ciklohexanon és ciklo-dodekanon együttes oximezésére. Többekkel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1975)
Complex Study of Nickel Skeleton Catalysts. 1–3. Többekkel. (Acta Chimica, 1975)
A katalízis jelenlegi helyzete és várható fejlődése. Katzer, J. R.-rel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1981)
Szerves kémiai technológia. Szerk. (Bp., 1985
2. kiad. 1991).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
Halálhír. (Magyar Nemzet, 1989. okt. 24.)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője