Hegedüs László
Hegedüs László

2024. július 18. Csütörtök

Hegedüs László

pedagógus, református lelkész

Születési adatok

1814. november 13.

Sárospatak, Zemplén vármegye

Halálozási adatok

1884. február 28.

Budapest


Iskola

Tanulmányait Sárospatakon kezdte, középiskoláit Sárospatakon (1829–1836), Eperjesen (1836–1837) és Poprádon végezte (1837– 1838), a berlini egyetemen bölcseletet és hittant tanult (1839–1840). Sárospatakon lelkésszé választották (1839. júl. 28.). Az MTA tagja (l.: 1860. okt. 9.).

Életút

Sárospatakon köztanító (1838–1839), berlini tanulmányai befejezése után a sárospataki gyülekezet lelkipásztora (1840–1855); közben a forradalom és szabadságharc idején lelkesítő beszédeket tartott (1848–1849), jóllehet a forradalmi eseményektől távol tartotta magát és gyülekezetét, a szabadságharc bukása után üldözéseknek volt kitéve. Az Alsózempléni egyházmegye esperese (1855–1867; betegsége miatt lemondott: 1867). Függetlenségi Párti programmal Zemplén vármegye Óliszkai kerületének országgyűlési képviselője (1875–1884). A magyarországi népiskolai oktatás újjászervezője (Erdélyi Jánossal, az 1850-es években): tanítóképzőt szervezett, megindította a Népiskolai Könyvtár c. sorozatot (a sorozat első kötetét maga adta ki, saját pénzén, 1853-ban). A Bach-rendszerben a református nemzeti ellenállás egyik vezetője, jelentős szerepet játszott a protestáns egyházakat szabályozni kívánó császári pátens elleni tiltakozó mozgalmakban (1858–1859). A népoktatási törvény (1868. évi XXXVIII. tc.) egyik szakértője. Számos népszerű tankönyvet, ábécés- és olvasókönyvet (8 kiadásban, egyes kiadásai 10 000 példányban!) írt és szerkesztett. Filozófiai munkáinak nagy része kéziratban maradt.

Szerkesztés

A Népiskolai Könyvtár (1853-tól) és az első sárospataki folyóirat, a Sárospataki Füzetek (Erdélyi Jánossal, Szeremley Gáborral) alapító szerkesztője (1857–1860).

Főbb művei

F. m.: Abc és elemi olvasókönyv. Népiskolák számára. (1–2. kiad. Sáros-Patak, 1853
3. kiad. 1855
7–8. kiad. 1863)
Elemi oktatás beszéd-, írás- és olvasásban. (Sáros-Patak, 1853)
Erkölcsi és vallásos olvasókönyv. Népiskolák számára. (Sáros-Patak, 1854)
Vezérkönyv a magyar nyelv tanításában. Tanítók számára. (Sáros-Patak, 1855
3. kiad. 1865)
Magyar nyelvtan algymnasiumok számára. (Sáros-Patak, 1855)
Magyar nyelvtan népiskolák számára. (Sáros-Patak, 1855
5. kiad. 1862)
Az egyházi alkotmány. – Adatok és tanok a XVII. századi magyar református egyház életéből. (Sárospataki Füzetek, 1857)
Adalék a szabad skót presbiteri egyházi alkotmány ismertetéséhez. – A protestáns egyház viszonya az államhoz. (Sárospataki Füzetek, 1858–1859)
Az érzékiség és értelem. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1861. dec. 16.
megjelent: Akadémiai Értesítő, 1861/62).

Irodalom

Irod.: Emődy Dániel: Emlékbeszéd H. L. l. tag fölött. (MTA-emlékbeszédek. Bp., 1884)
H. L. (MTA Almanach. Bp., 1884)
Kiss Áron: H. L. (Néptanítók Lapja, 1884)
Herman Ottó: H. L. (Sárospataki Lapok, 1884)
Bökényi Dániel: A magyar abc-és könyvek történeti fejlődése. (Máramarossziget, 1891)
Takács Béla: A sárospataki nyomda története. (Bp., 1978)
A magyar olvasástanítás története. Szerk. Adamikné Jászó Anna. (Bp., 1990
Osiris Tankönyvek. 2. jav. kiad. 2001).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője