Hegedűs J. András
Hegedűs J. András

2023. december 8. Péntek

Hegedűs J. András

kémikus

Névváltozatok

Hegedűs András

Születési adatok

1919. szeptember 14.

Nagyvárad

Halálozási adatok

1988. szeptember 18.

Budapest


Család

Sz: Hegedűs Ottó rendőrfelügyelő, Szolkovy P. Margit. F: Bogányi Alice, a Fémipari Kutató Intézet kutatóvegyésze. Leánya: Hegedűs Beatrix Judit (1947. jan. 4. Nagyvárad) és Hegedűs Adrienne Alice (1950. márc. 26. Nagyvárad).

Iskola

Elemi és középiskoláit Nagyváradon, Segesvárott és Szeghalmon végezte, a szeghalmi Péter András Gimnáziumban éretts. (1938). A debreceni Tisza István Tudományegyetemen kémia–fizika szakos középiskolai tanári (1943) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1944); közben a lipcsei egyetem Humboldt-ösztöndíjasa (1943). A KLTE TTK-n doktorált (1960); a kémiai tudományok kandidátusa (Hegedűs Andás néven, 1959), doktora (1975). Az MLEE-n végzett (1956).

Életút

A debreceni Tisza István Tudományegyetem Orvosi Vegytani Intézete gyakornoka (1941–1944), a Hungária Vegyi- és Kohóművek bp.-i Illatos úti gyártelepe (1944), a prágai Spolek pro Chemickou á Hutni Vyrobu kutatóvegyésze (1945). A nagyváradi Phönix Vegyipari Vállalat üzemvezető mérnöke és a Vesta Gyógyszervegyészeti Gyár kutatóvegyésze (1946–1947), a nagyváradi Klotild Festék-, Kence-, Lakk-, Kocsikenőcs és Vegyigyár gyártásvezetője és a Sichet Rum-, Likőr- és Konyakgyár üzemvezető mérnöke (1947). A bp.-i Kutatólaboratórium és Kísérleti Vegyiüzem kutatóvegyésze (1948–1949). Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. [EIVRT, 1949), a Távközlési Kutató Intézet (TKI, 1950–1953), a Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet (HIKI, 1953–1969)], ill. a Tungsram Rt. [1969-től] Kutató Laboratóriumának tud. munkatársa (1949–1960), tud. főmunkatársa (1960–1962), tud. osztályvezetője (1962–1968), főosztályvezető-helyettese (1968–1972), műszaki vezetője (1972–1980). A BME Mérnöki Továbbképző Intézet előadó tanára (1952–1955). A Göttingeni Egyetem ösztöndíjas vendégkutatója (1967–1968). Analitikai kémiával, mikro- és termoanalitikai anyagvizsgálattal, elektroncső- és fényforráskutatással foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a kombinált termoanalitikai módszerek fejlesztése, különösen a volfrám- és molibdénvegyületek hőbomlásának tanulmányozása terén. Magyarországon elsőként vizsgálta az opállámpák továbbfejlesztésének lehetőségeit, új izzólámpákat és lángfotométert is kifejlesztett. Elsőként végzett kísérleteket az indirekt fűtésű rádiócsövek fűtesteit szigetelő alumíniumoxid-por hazai előállítására, nevéhez fűződik továbbá a kis fényelnyelésű, átlátszó ballonból készült lámpaburák magyarországi előállításának megvalósítása. További kutatási területe: szilárd–gáz-reakciók, elsősorban fémoxidok redukciójának feltárása, fémek nitridációs és oxidációs folyamatainak tanulmányozása. Tudományos dolgozatain használt névrövidítése: Hegedűs A. J. Az MTA Analitikai Kémiai Bizottsága (1970–1973), Termoanalitikai és a Szilárdtest-kémiai Munkabizottsága tagja (1973-tól). A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) Analitikai Kémiai Szakosztályának vezetőségi tagja (1955–1965). Az International Plansee Society of Power Metallurgy tagja (1964-től).

Emlékezet

A bécsi Microchimica Acta c. nemzetközi folyóirat szerkesztőségének tagja (1964-től).

Főbb művei

F. m.: A bór meghatározása mikromódszerekkel és azok alkalmazása ásványvizekre. Egy. doktori értek. (Debrecen, 1944)
A bór kolorimetriás mikromeghatározása kromotróp 2b azofestékkel. – Az arzén térfogatos mikromeghatározása ásványvizekben. Hegedűs Andrásnéval. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1950)
A kurkumin – turmeric – alkalmazása a bór kolorimetriás mikromeghatározásához. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1951)
Modern analitikai módszerek, különös tekintettel a mikroanalízisre. 1–5. (Bp., 1952–1955 és önállóan: A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1953)
A termomérleg és alkalmazási lehetőségei. (Magyar Kémikusok Lapja, 1953)
Kalcium, stroncium és bárium lángfotométeres mikromeghatározása egymás mellett. Millner Tivadarral, Pungor Ernővel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1953)
Alumíniumoxid-hidrátok és alumíniumoxidok nátriumtartalmának mikrokémiai vizsgálata lángfotométerrel. Fukker Károllyal, Dvorszky Magdával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1953
németül: Naturwissenschaften, 1955)
Lángfotometria. 1–2. Mennyiségi színképelemzés lánggerjesztéssel. Pungor Ernővel. Alumíniumoxid-hidrátok termikus bomlásának röntgen- és termoanalitikai vizsgálata. Sasvári Kálmánnal. (Magyar Kémikusok Lapja, 1954)
Kiegészítő vizsgálatok a kalcium, a stroncium és a bárium egymás mellett történő lángfotometriás mikromeghatározásához. Pungor Ernővel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1955)
Új eljárás a titánfém szennyezéseinek, főleg oxigén- és széntartalmának meghatározására. Dvorszky Magdával, Millner Tivadarral. (Kohászati Lapok, 1955)
Modern analitikai módszerek, különös tekintettel a mikroanalízisre. Zárványelemzés. (Bp., 1955)
Lángfotometria. Mennyiségi színképelemzés lánggerjesztéssel. Pungor Ernővel. (A Mérnöki Továbbképző Intézete előadásai. Bp., 1955)
Über die Rolle der Flammentemperatur bei der flammenphotometrischen Bestimmung der Alkalimetalle. Többekkel. (Mikrochimica Acta, 1956)
Neue Methode zur Bestimmung der Verunreinigungen, inbesondere des Sauerstoff- und Kohlenstoffgehaltes von verschiedenen Titanproben. Dvorszky Magdával, Millner Tivadarral. (Acta Technica, 1956)
Mennyiségi mikroanalitikai módszerek kidolgozása, kritikai vizsgálata és alkalmazása. Kand. értek. (Bp., 1958)
Flammenanalyse. Ein Fortschrittsbericht. (Mikrochimica Acta, 1959)
Adalékok a volfram–nitrogén rendszer ismeretéhez. Ammóniumvolframát, illetőleg volfram-trioxid redukciója ammónia gázzal. Millner Tivadarral, Neugebauer Jenővel. – A foszfor sztrichninmolibdofoszfát alakjában történő meghatározásának kritikai vizsgálata. Egy új heteropolisó és -sav. Dvorszky Magdával. – A foszfor turbodimetriás meghatározása volframoxidban, volframfémben és más fémekben. Dvorszky Magdával. (Az MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1959)
Nátrium, kálium és kalcium lángfotométeres mikromeghatározása volframfémben és volframoxidokban. Dvorszky Magdával, Neugebauer Jenővel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1959)
Die polarographische Bestimmung von Eisenspuren in Molybdän und Molybdänverbindungen. Fukker Károllyal. (Mikrochimica Acta, 1961)
Über die thermo- und röntgenanalytische Untersuchung der Reaktion von Wolframtrioxyd und Kohlenoxyd. Neugebauer Jenővel, Sasvári Kálmánnal. (Acta Chimica, 1961)
Kritische Bemerkungen zur Begriffsbestimmung der Mikrochemie bzw. Mikroanalyse. (Acta Chimica, 1962)
Modern káprázásmentes, izzóvolframszálas fényforrások. Előállításuk és tulajdonságaik. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1963)
Zur emissionspektralanalytischen Bestimmung von Cu-, Fe- und Pb-Spuren in ZnS-Leuchtstoffen. Horkay K.-val. (Mikrochimica Acta, 1964)
Thermogravimetrische Untersuchung der Mangan[II]nitrat-Pyrolyse. (Acta Chimica, 1965)
A mangán[II]-karbonát termolízisének vizsgálata termogravimetriásan és a fajlagos felület mérésével. Martin K.-val. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1966
németül: Mikrochimica Acta, 1966)
Termogravimetriás és egyidejű folyamatos infravörös abszorpciós spektroszkópiai tanulmány a mangán[II]-karbonát hőbomlásáról. Kiss A. B.-vel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1967
németül: Acta Chimica, 1967)
Rendellenes reakciómegtorpanás a mangán[III]-oxid hidrogénes redukciójánál. Schlosser Gy.-vel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1968)
Kismennyiségű idegen anyagok meghatározásáról molibdénben és vegyületeiben. Horkayné Borsos Klárával. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1970)
Kismennyiségű idegen anyagok meghatározásáról volframban és vegyületeiben. Horkayné Borsos Klárával. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1971)
Az ammónium-paravolfamát-5H20 termokondenzációjának vizsgálata termoanalitikai infravörös spektrofotometriás és kiegészítő módszerekkel. Gadó P.-vel, Kiss A. B.-vel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1972
németül: Acta Chimica, 1972)
Thermo- und röntgenanalytische Untersuchung des Sb–O Systems im Bereich SbO1,5-2. Többekkel. (Acta Chimica, 1973)
A kombinált termoanalitikai módszerekkel elért eredmények a Tungsram-kutatásban. Doktori értek. (Bp., 1973)
kéziratban: Rádiócsövek fűtőtestjeit borító alumíniumoxid-réteg elektromos átvezetési hibáiról. (TKI, 1950)
Az alumíniumoxid szigetelőréteg melegátütési szilárdságának biztosítási. (HIKI, 1953)
Szilíciumoxiddal bevont izzólámpák előállítása és tulajdonságaik vizsgálata. (TKI–MTA, 1952)
szabadalmai: Izzólámpa és eljárás annak előállítására. (1951)
Eljárás igen tiszta és finomszemcsés alumíniumoxid előállítására. (1952)
Lángfotométer. Pungor Ernővel. (1957)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője