Hegedűs András
Hegedűs András

2024. július 25. Csütörtök

Hegedűs András

irodalomtörténész, pedagógus

Születési adatok

1923. január 14.

Beretke, Gömör vármegye

Halálozási adatok

1975. február 15.

Szeged


Család

Sz: Hegedűs József földmunkás, Bene Mária. Apja kivándorolt az USA-ba, ott halt meg 1924-ben. F: Oláh Éva tanítónő. Leánya: Hegedűs Éva.

Iskola

Rimaszombatban éretts. (1943), a Sárospataki Teológiai Főiskolán végzett (1949), a Debreceni Tudományegyetemen magyar–történelem szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1950).

Életút

A Szarvasi Tanítónőképző tanára (1950–1953), igazgatója (1953–1954), a Kőszegi Tanítónőképző igazgatója (1954–1958), a Győr-Sopron Megyei Tanács középiskolai előadója (1958–1959), a Győri Felsőfokú Tanítóképző vezető tanára (1959–1965), a Bajai Felsőfokú Tanítóképző igazgatója (1965–1968). A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Magyar Irodalom Tanszék tanszékvezető főisk. tanára és a Főiskola főigazgatója (1968–1975). 19–20. sz.-i és kortárs magyar írók (pl. Gárdonyi Géza, Juhász Gyula, Kaffka Margit, Németh László) pedagógiai nézeteinek vizsgálatával, a két vh. közötti magyar pedagógusok helyzetével, Győr irodalmi emlékeivel, a magyarországi ifjúsági és gyermekirodalom történetével foglalkozott. Több népszerű és ifjúsági művet írt a 20. sz.-i magyar írók munkásságáról.

Elismertség

A Magyar Írók Szövetsége és a Magyar Pedagógiai Társaság tagja.

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst, 1973), Haza Szolgálatáért Érdemrend (arany, 1979).

Szerkesztés

A Jövendő (1958–1965), az Embernevelés (1962–1965), a Kincskereső c. folyóiratok alapító felelős szerkesztője (1971–1975).

Főbb művei

F. m.: Tanítók, tanárok sorsa irodalmunkban. 1867–1945. (Bp., 1956)
Gárdonyi Géza, a Tanítóbarát szerkesztője. (Köznevelés, 1956)
Arany János a katedrán. Monográfia. (Bp., 1957)
Arany János tanári munkássága. 1–3. (Nevelők Lapja, 1957)
Vajda Péter pedagógiai nézetei. (Pedagógiai Szemle, 1958)
Tanítók sorsa az ellenforradalmi Magyarországon. (Köznevelés, 1959. 16.)
Kaffka Margit a klerikális nevelés bírálója. (Köznevelés, 1959)
Riedl Frigyes: Arany János. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1960)
Vajda Péter emlékezete. – Gárdonyi és az iskola. (Köznevelés, 1960. 3.)
Juhász Gyula nézetei az irodalomtanításról. (Irodalomtanítás, 1960)
Győr irodalmi örökségéből. Petőfi Sándor és a győri „Hazánk.” – Gárdonyi Géza, a győri „Tanítóbarát” szerkesztője. (Győr, 1961)
Gárdonyi, a néptanító. (Bp., 1962)
Petőfi Sándor és a győri Hazánk. (Bp., 1962)
Pedagógus-sors a félfeudális Magyarországon Juhász Gyula Orbán lelke című regényében. (Tanítóképző Intézetek Tudományos Közleményei, 1963)
Gárdonyi Géza pedagógia nézetei. Születésének 100. évfordulójára. (Pedagógiai Szemle, 1963)
Tudományos viták és az irodalom. (Kortárs, 1964)
Robot és szolgálat. Gárdonyi Géza Győrött. Monográfia. Ill. Cziráki Lajos. (Győr, 1965)
Arany János nagykőrösi életsorsa a történelmi balladák eszmeiségében. (Jelenkor, 1967)
Gyermek- és ifjúsági irodalom. Szöveggyűjtemény a tanítóképző intézetek számára. Összeáll. (Bp., 1966
9. kiad. 1977)
Juhász Gyula pedagógiai nézetei. (Pedagógiai Szemle, 1968)
Legkedvesebb íróim. Íróportrék gyermekeknek. (Bp., 1971)
Móra Ferenc ismeretlen levelei Pósáékhoz. (Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1974)
Babits Mihály. (Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1975)
Magyar írók pedagógiai nézetei. (Bp., 1976)
Hiszek az emberben. Móráról fiataloknak. (Szeged, 1976)

Irodalom

Irod.: Magyar irodalmi lexikon. I–III. köt. Főszerk. Benedek Marcell. (Bp., 1963–1965)
A Szegedi Tanárképző Főiskola centenáriumi évkönyve. 1873–1973. Szerk. Megyeri János, Moholi Károly. (Szeged, 1973)
Elek László: H. A. (Irodalomtörténet, 1975)
H. A. (Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Közleményei, 1975)
Madácsy Piroska: „…hordozod az örök életet.” H. A., a szegedi irodalom kutatója. (Szeged [folyóirat], 1997)
Szegedi Tanárképző Főiskola. 1873–1998. Történet. Almanach. Szerk. Apróné Laczó Katalin, Pitrik József. (Szeged, 1998)
Győri életrajzi lexikon. (Győr, 1999)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője