Hedvig Zsuzsa
Hedvig Zsuzsa

2023. december 9. Szombat

Hedvig Zsuzsa

vegyészmérnök

Névváltozatok

László Györgyné Hedvig Zsuzsa; László-Hedvig Zsuzsa

Születési adatok

1932. december 14.

Budapest

Halálozási adatok

2013. december 25.

Budapest


Család

Dédszülei, apai: Hedvig József (1857. okt. 24.–1919. okt. 17. Bp.), Jelinek/Jellinek Róza (1863. márc. 7.), dr. Jelinek Hermann orvos leánya.

Nagyszülei: Hedvig István (1888. febr. 21. Bp.) gyógyszerész, az Olla Gyógyszergyár magyarországi vezérképviseletének vezetője, Rosenzweig Gizella; Balogh László (= Balog Lipót, műtrágya- és takarmány-nagykereskedő), Danczinger Róza.

Hedvig István 2. felesége: Weber Tyra Alexandra (1903. aug. 7. Abo [Turku], Finnország), Weber Gusztáv és Eriksson Hilma Janka leánya.

Hedvig István testvére: Hedvig Ferenc (1890. okt. 31. Bp.–1952) gyógyszerészsegéd, majd törvényszéki orosz tolmács.

Hedvig Ferenc fia: Hedvig Péter (1928. jún. 20. Bp.–1999. jún. 18. Csobánka) kémikus, tudománydoktor.

 

Szülei: Hedvig Kornél (1910. júl. 5. Pesterzsébet), Balog Anna (= Balog Nusi, 1912. márc. 17. Bp.).

Hedvig Kornél testvére: Hedvig Aurél (1908. nov. 2. Soroksár) iparművész, díszlettervező. Apja tisztviselő, majd egészségügyi nagykereskedő; anyja mérlegképes könyvelő, a Bútorért Vállalat import csoportjának vezetője volt. Szülei 1947-ben elváltak, édesapja 1948-ban Brazíliában telepedett le, kivándorolt testvéréhez, Aurélhoz.

Férje: 1955–2011: László György (1931. máj. 11. Bp.–2011. jan. 14. Nagykovácsi) újságíró, szerkesztő, a Magyar Rádió és TV műsorvezetője. Özvegy.

Gyermeke, fia: László György István (1971–).

Iskola

Középiskoláit a budapesti Varga Katalin Leánygimnáziumban és a budapesti Maxim Gorkij Kétnyelvű Gimnáziumban végezte (1951-ben éretts.). A BME Vegyészmérnöki Kar Szerves-műanyagkémia Szakán vegyészmérnöki okl. szerzett (1956), doktorált (1972); a kémiai tudományok kandidátusa (1971), doktora (1995).

Életút

A Kábel és Műanyaggyár laboratóriuma, ill. az átszervezés után a Villamosszigetelő és Műanyaggyár kísérleti poliészterüzeme kutató-vegyészmérnöke (1958–1969), gyáregységvezetője (1969–1973). Az MTA KKKI Makromolekuláris Kémiai Osztály Polimerdegradációs Csoportja, ill. Polimerizáció-kinetikai Osztálya tud. főmunkatársa és tud. csoportvezetője (1978–1990), nyugdíjas tud. tanácsadója (1991–1997).

A BME Vegyészmérnöki Kar Gumi- és Műanyag-ipari Tanszékén a műanyag-feldolgozó szakmérnökképzés előadó tanára (1966–1973).

Az MTA–TMB-n Tüdős Ferenc aspiránsa (1964–1968).

Polimerkémiával, a polipropilén termooxidatív degradációjával, kopolimerizáció-kinetikával foglalkozott, az ún. polikondenzációs rendszerek képződésének és térhálósodásának sokirányú vizsgálata terén ért el nemzetközileg is jelentős tudományos eredményeket. Irányította a trópusálló szigetelőlemezek ipari bevezetését, ill. ezzel összefüggő, új impregnáló rendszert vezetett be. Kidolgozta a poliészter és epoxi öntőgyantákból készült villamosipari szigetelők magyarországi ipari előállítását. Kidolgozott és üzemesített egy újtípusú előimpregnáló rendszert, amely találmányként is bevezetésre került.

Elismertség

Az MTA Műanyag-kémiai Munkabizottsága tagja (1973–2013).

A Szocialista Akadémiák Polikondenzációs Munkabizottságának tagja (1980–1987), elnöke (1987–1989).

Főbb művei

F. m.: önálló művei, könyvfejezetei: A kopolimerizáció néhány problémájának vizsgálata a sztirol–dietil–maleát-rendszer példáján. Az iners oldószer szerepe a kopolimerizációban. Kand. értek. (Bp., 1970)
Some Characteristic Features of the Acid Catalyzed Condensation Reaction Furfuryl-Alcohol and Furfuryl-Alcohol-Formaldehyde System. Többekkel. (Proceedings of the 27th International Symposium on Macromolecues, Strasbourg, 1981)
Study of Change in Molecular Weights and MWD-s of Furan Resins under Different Polycondesation Conditions. Többekkel. (Proceedings of the IUPAC MACRO’83 Symposium, Bucharest, 1983)
GPC
Identification of Polyester Olygomers with Different Endgroups. Szesztay Andrásnéval és Tüdős Ferenccel. (Journal of Applied Polymer Sciences, Polymer Symposium Supplementum, 1991)
Kinetika- és mechanizmusvizsgálatok a polikondenzációs reakciók körében. Doktori értek. (Bp., 1994)
Furan Resins. (Polymeric Materials Encyclopedia. Boca Raton–New York–London, 1997).

F. m.: tanulmányai: Javított hőállóságú poliészter gyanta egynéhány tulajdonsága. Magyar Laurával és Seres Jenőnével. (Műanyag és Gumi, 1972. 3.)
Polietilén hidroperoxid képződése, jellemzése és bomlásának vizsgálata. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1976)
Study of the Therm.
Oxid of Polyolefines. VII. Formation Kinetics of Oxygen Containing Groups in Polypropylene Oxid. (Journal of Applied Polymer Sciences, 1979)
Effect of Inert Solvent on the Copolymerisation of Styrene (Polymer Bulletin, 1980)
Effect of an Inert Solvent on the Copolymerization of Styrene–Diethylmaleate. Többekkel. (Polymer Bulletin, 1980)
Some Kinetic Features of the Initial Stage of Acid Catalyzed Polycondensation of Furfuryl-Alcohol and Formaldehyd Reaction. 1–3. Többekkel. (Angewandte Makromolekularische Chemie, 1982–1984–1989)
Az izotaktikus és ataktikus polipropilén oxidációja. Iring Rezsőnével és Tüdős Ferenccel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1983. 1.)
A gyökös polimerizáció kinetikája. Sztirol oldószeres polimerizációjának kinetikai vizsgálata GPC-módszerrel. Földes-Berezsnih Tamarával, Szesztay Mártával, Tüdős Ferenccel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1985. 3.)
Az átlagos molekulatömeg gőznyomás-ozmometriás meghatározásának elvi problémái a szakirodalom tükrében. Szesztay
Mártával. (Műanyag és Gumi, 1985. 8.)
Struktur Eigenschafts-
Beziehungen in diolmodifizierten Epoxidharzen. Többekkel. (Acta Polymerica, 1988)
Hardening Reactions of Epoxy-Phenol Systems in the Presence of Imidazole Type Catalysts by DSC. (Angewandte
Makromolekularische Chemie, 1989)
Epoxi-fenol-rendszerek keményedési reakcióinak vizsgálata imidazol típusú katalizátor jelenlétében, DSC-módszerrel. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1993. 6.)
pH Control of the Condensation Reaction and Its Effect on the Properties of Formaldehyde-Urea Resins. Többekkel. (Angewandte Makromolekularische Chemie, 1994)
A hidrogén-peroxid-bomlás kinetikai vizsgálata szek-butanolban és szek-butanolban 1,3 butadién jelenlétében. Mika Lászlóval, Sümegi Lászlóval, Tüdős Ferenccel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2001. 6.).

Irodalom

Irod. és családi források: Házasulandók névjegyzéke: Balog Lipót, Danczinger Róza. (Az Újság, 1908. okt. 11.)
Hedvig Kornél és Balog Nusi, Balogh László műtrágya- és takarmány-nagykereskedő leánya házasságot kötöttek. (Az Est, 1930. ápr. 29.)
Balog Nusi örök hűséget esküdött Hedvig Kornélnak. (Színházi Élet, 1930. 20.)
Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László és Szluka Emil. (Bp., 1988)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 2002–2009. (Bp., 2001–2008).

 

neten:

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-RP3H-YL?personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AV5Q1-71Q (Hedvig József és Jelinek Róza keresztelési anyakönyve, 1890)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-69D3-LPS?i=105&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQPTF-YD39 (Hedvig József halotti anyakönyve, 1919)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DRJS-VB5?i=166&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3ACCNH-YQ2M (Hedvig Kornél és Balog Anna házassági anyakönyve, 1930)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-XH29-11C?i=70&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AZCNF-JXZM (Hedvig István és Weber Tyra házassági anyakönyve, 1934)

 

https://www.ch.bme.hu/document/560/original/2006_Hedvig_ad.pdf (László Györgyné Hedvig Zsuzsa, bme.hu, 2006)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője