Havasi Ferenc
Havasi Ferenc

2021. július 28. Szerda

Havasi Ferenc

gazdaságpolitikus

Névváltozatok

1940-ig Hornyánszky Ferenc 

Születési adatok

1929. február 20.

Piszke, Komárom-Esztergom vármegye

Halálozási adatok

1993. június 3.

Tata, Komárom megye

Temetési adatok

1993. június 6.

Tata

Almási úti Temető


Család

Sz: Hornyánszky János, a lábatlani Egyesült Tégla és Cementgyár munkása, Trencsik Ilona.

Iskola

Nyolc elemi elvégzése után kőműves segédlevelet szerzett (1948), az MDP három hónapos pártiskoláján (1950), az SZKP KB moszkvai pártfőiskoláján végzett (1961).

Életút

Pál Albert kőművesmester mellett inas (1945–1948), a Lábatlani Cement- és Mészművek Nemzeti Vállalat kőművessegéde (1948–1949). A Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (MADISZ) aktivistája (1945–1948), az MDP tagja (1948), Lábatlani Cement- és Mészművek (1949–1950), a Tatabányai Cement- és Mészművek üzemi párttitkára (1950–1951). Az MDP Tatabányai Városi Bizottsága (1951–1952), az MDP Komárom Megyei Bizottsága Agitációs és Propaganda Osztályának vezetője (1952–1954), az MDP Komárom Megyei Bizottsága másodtitkára, ill. titkára (1954–1966), első titkára (1966. júl. 8.–1975. júl. 4.).

 

Az MSZMP KB tagja (1966. dec. 3.–1988. máj. 22.), az MSZMP KB gazdaságpolitikáért felelős titkára (1978. ápr. 20.–1987. jún. 23.), egyúttal az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Bizottság Közgazdasági Munkaközössége (1978–1987) és Szövetkezetpolitikai Munkaközössége elnöke (1985–1987). A Minisztertanács elnökhelyettese (1975. júl. 4.–1978. ápr. 22.). Az MSZMP PB tagja (1980. márc. 27.–1988. máj. 22.), az MSZMP Budapesti Bizottsága első titkára (1987. jún. 23.–1988. jún. 23. Országgyűlési képviselő (Tatabánya, 1980. jún. 8.–1985. jún. 8.; országos lista, 1985. jún. 8.–1988. jún. 29.).

Gazdaságpolitikusként a mérsékelt reformok híve, a szocialista gazdaság „új fejlődési pályájának” kezdeményezője volt. A gazdasági reformok leállítása után megalakult Lázár-kormányban a gazdasági tárcákat felügyelő miniszterelnök-helyettessé nevezték ki (1975), majd Németh Károly (1922–2008) utódjaként a gazdaságpolitikáért felelős KB-titkár lett, s megkapta a KB Gazdaságpolitikai Bizottságának elnöki tisztét is (1978-tól). A gazdasági válság miatt reformelképzeléseit nem tudta hatékonyan képviselni, magára maradt, majd ellehetetlenült. Végül, mint a kádári vezetés egyik utolsó jelképes alakját, puccsszerűen mind a KB-ból, mind a PB-ből is kibuktatták.

Elismerés

Munka Érdemrend (1953), Magyar Szabadság Érdemrend (ezüst, 1957), Munka Érdemrend (arany 1965 és 1970), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970).

Főbb művei

F. m.: Politikai szervezeteink és a változó valóság. (Társadalmi Szemle, 1972)
Pártegység és pártszerűség. (Társadalmi Szemle, 1974)
Az ágazati irányítás néhány kérdése. (Társadalmi Szemle, 1976)
Az ellenőrzés az irányítás és a vezetés szerves része. (Vezetéstudomány, 1977)
Iparpolitikánk néhány kérdése. (Gazdaság [folyóirat], 1977 és Ipargazdasági Szemle, 1977)
A tudomány szerepe és felelőssége. (Magyar Tudomány, 1978)
Az 1979. évi népgazdasági terv végrehajtásának eddigi tapasztalatai. Az árrendszer fejlesztésének szükségessége. – Gazdasági építőmunkánk soron levő feladatai. (Társadalmi Szemle, 1979)
Gazdasági építőmunkánk eredményei és feladatai. – A népgazdaság fejlesztésének VI. ötéves terve. – Az 1980. évi népgazdasági terv végrehajtásának helyzete és a további feladatok. (Társadalmi Szemle, 1980)
Az ötödik ötéves terv teljesítésének tapasztalatai és a gazdasági építőmunka feladatai a hatodik ötéves terv időszakában. H. F. előadói beszéde az MSZMP KB Politikai Akadémiáján. (Bp., Kossuth, 1981)
Az 1981. évi népgazdasági terv végrehajtásának eddigi tapasztalatai és a további feladatok. (Társadalmi Szemle, 1981)
Új fejlődési pályán. Válogatott beszédek és cikkek. 1977–1982. (Bp., Kossuth, 1982)
Külgazdasági stratégiánk megvalósításának feladatai. H. F. előadói beszéde az MSZMP KB Politikai Akadémiáján. (Bp., Kossuth, 1982)
Tudomány és gazdaságpolitika. (Magyar Tudomány, 1982)
Gazdaságunk az új növekedési pályán. (Közgazdasági Szemle, 1982)
Gazdasági fejlődésünk főbb jellemzői, 1982. évi feladataink. (Társadalmi Szemle, 1982)
Az 1982. évi gazdasági fejlődés fő vonásai és az 1983. évi feladatok. (Társadalmi Szemle, 1983)
Equilibrium – through Productivity and Saving. (The New Hungarian Quarterly, 1983)
A gazdaságirányítás továbbfejlesztése. H. F. előadói beszéde az MSZMP KB 1984. ápr. 17-i ülésén. (Társadalmi Szemle, 1984 és Közgazdasági Szemle, 1984)
Suámvetés és feladatok. (Társadalmi Szemle, 1984)
Gazdaságpolitika – gazdaságirányítás. Válogatott beszédek és cikkek. 1977–1984. (Bp., Kossuth, 1985)
Gazdaságpolitika – életszínvonal-politika. – Előtérben a gazdaság jövedelemtermelésének fokozása. – Társadalmi-gazdasági fejlődésünk programja: a hetedik ötéves terv. (Társadalmi Szemle, 1985)
Economic Growth and Equilibrium. (The New Hungarian Quarterly, 1985)
A VI. ötéves terv teljesítésének tapasztalatai és a gazdasági építőmunka feladatai a VII. ötéves terv időszakában. H. F. előadói beszéde az MSZMP KB Politikai Akadémiáján. (Bp., Kossuth, 1987)
Előtérben a gazdasági teljesítőképesség javítása. – Előrehaladásunk feltétele – erőforrásaink jobb kihasználása. (Társadalmi Szemle, 1986)
Az új nyugdíjrendszer és az adóreform elvei. (Társadalmi Szemle, 1987).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1993. jún. 4.)
Koltay Gábor–Bródy Péter: „Érdemei elismerése mellett…” Beszélgetések H. F.-cel. Interjúk, dokumentumok. (Bp., 1989).

Irod.: Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához. Szerk. Nyírő András. (Bp., 1989)
Magyar ki kicsoda? 1990. (Bp., 1990)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 1992. (Bp., 1991)
Bölöny József: Magyarország kormányai. 1848–2004. (5. bőv. és jav. kiad. Bp., 2004).

 

 

neten:

 

 

https://neb.hu/asset/phpr1ZKPb.pdf

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2019