Havas Géza, K.
Havas Géza, K.

2023. december 9. Szombat

Havas Géza, K.

újságíró, szerkesztő, író

Születési adatok

1905. november 13.

Nagykanizsa, Zala vármegye

Halálozási adatok

1945. április 25.

Günskirchen, Ausztria


Család

Kikeresztelkedett zsidó családból származott. Sz: Havas (1886-ig Hónig) Hugó ügyvéd (1875–1920), Horseczki (= Horschetzky) Julianna, Horschetzky Mór (1777. Bidschow, Csehország–1859. nov. 7. Nagykanizsa) országosan ismert orvos, klasszika-filológus, a nagykanizsai izraelita hitközség egyik vezetője leszármazotta. F: Rudas Klára grafikusművész.

Iskola

Elemi és középiskoláit Nagykanizsán, a piarista gimnáziumban (1915–1921) és a székesfehérvári ciszterci gimnáziumban végezte (magántanulóként, 1921–1923), Székesfehérvárott éretts. (1923). 

Életút

Apja halála miatt nem kezdhette meg felsőfokú tanulmányait, Budapesten banktisztviselőként dolgozott, majd könyvelőként, végül könyvügynökként helyezkedett el (1923-tól). A Szabad Írás (1934), a Szép Szó munkatársa (1936–1939), a Századunk szerkesztője (1937–1939), a Népszava munkatársa (1939–1941), főmunkatársa (1941–1945). 

A két világháború közötti korszak egyik jelentős újságírója, publicistája. Klasszika-filológusnak készült, de tanulmányait meg sem kezdhette, banktisztviselőként, könyvelőként dolgozott, műveltségére autodidakta módon tett szert. Baloldali radikális író, gondolkodó volt, egyes adatok szerint belépett a kommunista pártba (1930), először a KIMSZ-ben fejtett ki mozgalmi munkát (1930-tól; 1932-ben letartóztatták). Később írásai miatt sajtópert indítottak ellene: Bíró Pál néven, a Szabad Írás c. irodalmi folyóiratban megjelent, Irányított irodalmi tervgazdálkodás (1934) c. cikkéért – amely a fasizálódó magyar szellemi életről írt – került bíróság elé. A lapban a Bíró Pál álnév mellett először használta a H. G. (= h. g.) monogramot, későbbi írásaiban már gyakran K. H. G. néven jegyezte dolgozatait (megkülönböztetésül Havas Géza, Bécsben, utóbb Mexikóban letelepedett kommunista politikustól, gazdasági írótól; a két életút sorseseményei gyakran összekeverednek). A Szabad Írás mindössze két számot élt meg, a folyóirat írásaiban, a Gömbös-kormány kultúrpolitikai tevékenységét elemezve elsőként írt a kormány fasiszta jellegéről, ugyanakkor elsők között szakított azzal az akkor elhíresült kommunista elemzéssel, amely a polgári demokratikus írókat egységesen „fasisztának” bélyegezte. Különösen érdekes volt Einstein és Freud levelezésének közlése, ezzel épp egy lehetséges antifasiszta polgári magatartást elemzett. Kapcsolatba került József Attilával, Radnóti Miklóssal és a mesterének tartott Füst Milánnal. A Szép Szó munkatársaként elsősorban gazdasági cikkeket, közgazdasági elemzéseket, közölt nagyszámú recenziói mellett. A Népszavában különösen értékes publicisztikai tevékenységet fejtett ki, közéleti írásai sajátos, gúnyos stílusban tették nevetségessé a fajelméletet és a szélsőjobboldali (főleg) hungarista antiszemitizmust, de vitába keveredett a magyar népi írók egy részével is. Írásai a háborúellenes, baloldali publicisztikai klasszikusai, közel állt hozzá a népszerű ismeretterjesztés és a társadalmi jelenségek egyszerű, magyarázata. 

Emlékezet

Nagykanizsán, az egykori Theodorovits-házban született; apja 1900-ban itt kezdte meg ügyvédi tevékenységét. Középiskoláit Nagykanizsán végezte, amikor egy közelebbről nem ismert diákcsíny miatt kicsapták a gimnáziumból; Székesfehérvárott érettségizett. Már diák korában kitűnt műveltségével, németül és franciául tudott, kiváló latinista lett, klasszika-filológusnak készült. Apja váratlan halála után nem tanulhatott tovább, Budapesten banktisztviselőként helyezkedett el, idővel az egyik legjelentősebb publicista lett. A II. világháború idején, zsidó származása miatt, többször is munkaszolgálatra hívták be (1942-től), az ország német megszállása idején a günskircheni koncentrációs táborba hurcolták; a tábor felszabadulása után, szívrohamban halt meg. Nem tudni, hogy hogyan, valószínűleg az Új Szó szerkesztőségében ismerkedett meg a pályakezdő író, novellista Örkény Istvánnal. Örkény István (1912–1979) egyik legismertebb egypercesében, az In memoriam K. H. G. c. írásában K. H. G., azaz K. Havas Géza tragédiájában az intellektuális fölényt ábrázolta a barbár, kulturálatlan erőszak fölött. 

Főbb művei

F. m.: A kartell. (Bp., 1937)
Korai kapitalizmus, korai szocializmus. Angol szocializmus. Ford., a bevezető tanulmányt írta K. H. G. (A Szociáldemokrata Párt kiadványa. Bp., 1940)
Új angol szocializmus. Tanulmányok és röpiratok az angol szocializmus köréből. Ford., a bevezető tanulmányt írta K. H. G. (A Szociáldemokrata Párt kiadványa. Bp., 1941)
Marx, Karl: Bevezetés a közgazdaságtan bírálatába. Ford. K. H. G. (A szocialista tudás könyvtára. A Népszava kiadványa. Bp., 1946)
Marx és Engels válogatott tanulmányai. I–II. köt. Ford. Többekkel. (Szocialista könyvbarátok. A Népszava kiadványa. Bp., 1947)
Talpra halottak! K. H. G. vál. publicisztikai írásai. 1937–1944. Vál., szerk. Kenedi János. (Ars scribendi. Bp., 1990)
Beszélgetés Pikler J. Gyulával, a telek- és földértékeadóról. Másodközlés. (Valóság, 1990)
Illemtan fiatal közírók számára. Másodközlés. (Heti VG, 1994. 51–52.).

 

F. m.: írásai a Szép szóban: Statisztika és nemzeti jövedelem. Matolcsy Mátyás új könyvéről. (1936. 8.)
A kartell. A kartelltörvény ötödik évfordulójára. (1937. 11.)
Egy polgár a XVIII. században. Thomas Paine szüleésének 200. évfordulójára. (1937. 17.)
A válság harca Roosevelt ellen. A Roosevelt-terv és ellenzői. – „A bőrünkről van szó.” Megjegyzések a költségvetési vitájához. – Az angol költségvetés. Sir John Simon első új költségvetése. (1938. 25.)
John Stuart Mill. (1938. 29–30.)
„Részesföldet a népnek!” Egy országgyűlési javaslatról, amely tizenötéves terv keretében kívánja megoldani a magyar földkérdést. – Nem tudok asszimilálódni. (1939. 31.)
A fábiánus paradoxon. A Fábiánus Tanulmányok ötven éve. G. B. Shaw művének hatása a munkásmozgalomra. (1939. 34.)
„Magyar szocializmus” vagy „Áprilisi Front”? Vita Féja Gézával. – Asszimiláció és disszimiláció. (1939. 35–36.). 

Megjegyzések

Lexikonokban és bibliográfiákban Gulyás téves közlése alapján művei és életrajza összekeverve Havas Géza kommunista politikus, újságíró, gazdasági író műveivel!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2016

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője