Harnos Zsolt
Harnos Zsolt

2021. október 16. Szombat

Harnos Zsolt

matematikus

Születési adatok

1941. március 27.

Budapest

Halálozási adatok

2009. április 10.

Budapest

Temetési adatok

2009. április 17.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Harnos Gyula üzletkötő, Boár Éva. F: Pusztai Éva (†) matematikus. Leánya: Harnos Andrea és Harnos Noémi.

Iskola

A bp.-i Szabó József Geológiai Technikumban éretts. (1959), az ELTE TTK-n matematikus okl. szerzett (1966), doktorált (1976), a matematikai tudományok kandidátusa (1978), a mezőgazdasági tudomány doktora (1986). Az MTA tagja (l.: 1995. dec. 18.; r.: 2001. máj. 7.).

Életút

Az MTA Számítástechnikai Központjának tud. segédmunkatársa (1966–1969), az Országos Tervhivatal (OT) Számítástechnikai Központjának tud. munkatársa, a Gazdaságmatematikai Osztály mb. vezetője és a Numerikus Módszerek Csoport vezetője (1969– 1972), az OT Tervgazdasági Intézet Koordinációs Tudományos Titkárságának tud. munkatársa (1972–1978). Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) Rendszerelemzési Irodájának osztályvezetője (1978–1985), az OT Számítástechnikai Központjának tud. igazgatóhelyettese (1985–1987). A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Szent István Egyetem, ill. Budapesti Corvinus Egyetem Matematikai és Számítástechnikai Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1987. júl. 1-jétől); a Szent István Egyetem (2000–2003), ill. a Budapesti Corvinus Egyetem tud. rektorhelyettese (2003–2006). Az ELTE TTK c. egy. docense (1979-től). Agrárökológiával, biometriával, agrárbiológiai módszerek és problémák matematikai modellezésével foglalkozott. Vezető szerepet játszott a magyar mezőgazdaság agroökológiai potenciáljának és adottságainak komplex felmérésében, kidolgozta biológiai eredetű anyagok (= biomassza) magyarországi hasznosítási lehetőségeit, részt vett a bős–nagymarosi vízlépcső építésével kapcsolatos ökológiai problémák feltárásában.

Emlékezet

Budapesten hunyt el, feleségével együtt a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Elismertség

Az MTA Operációkutatási Bizottsága (1987–1999) és Biometriai–Biomatematikai Komplex Bizottsága elnöke (1990-től). A Magyar Operációkutatási Társaság elnöke (1996–1998), alelnöke (1998–2001). A Magyar Biológiai Társaság Biometriai Szakosztályának elnöke. Az Országos Doktori és Habilitációs Tanács tagja (1996–2004). A Nemzetközi Biometriai Társaság magyar régiójának elnöke (1994–1998 és 2002–2009).

Elismerés

A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (2002). Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1999–2002), Agrárinformatikáért Emlékérem (2005), Széchenyi-díj (2006).

Szerkesztés

Az Alkalmazott Matematikai Lapok szerkesztőbizottságának tagja (1990-től). A Journal of Agricultural, Biological and Environmental Statistic szerkesztőbizottságának tagja (1995–2000).

Főbb művei

F. m.: A differenciálszámítás és néhány általánosításának geometriai vizsgálata Banach-terekben és azok alkalmazása az optimalizációban. Egy. doktori értek. (Bp., 1976)
Szubderiváltak és érintőkúpok vizsgálata és alkalmazásaik optimalizációs problémákra. Kand. értek. (Bp., 1977)
Divisors of Polynomials with Positive Coefficients. (Periodica Mathematica, 1980)
Magyarország agrárökológiai potenciáljának felmérése és várható alakulása 2000-ig. Csete Lászlóval, Láng Istvánnal. (Gazdálkodás, 1981)
A magyar mezőgazdaság agroökológiai potenciálja az ezredfordulón. Szerk. Csete Lászlóval, Láng Istvánnal. (Bp., 1983)
A biomassza fokozottabb hasznosítása. Csete Lászlóval, Láng Istvánnal. (Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle, 1984)
Agricultural Development and Ecological Potential. The Case of Hungary. Csáki Csabával, Láng Istvánnal. (Kiel, 1984)
Az agroökológiai adottságok rendszerének matematikai modellezése. Doktori értek. (Bp., 1985)
A biomassza hasznosításának lehetőségei. Többekkel. (Bp., 1985)
A magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar modellezése és rendszerszemléletű kutatásai. Többekkel. Orosz nyelven. (Moszkva, 1985)
Az alkalmazkodó mezőgazdaság rendszere. Módszertani kutatások. Szerk. (Bp., 1991)
Aszály. 1983. Szerk. Baráth Csabánéval, Győrffy Bélával. (Bp., 1993)
Biometriai módszerek és alkalmazásaik MINITAB programcsomaggal. Szerk. (Gödöllő, 1993)
Éghajlat, időjárás, aszály. Szerk. Cselőtei Lászlóval. (Bp., 1994)
Informatika az agrártudományban. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1996. jún. 3.)
Mezőgazdasági rendszerek modellezésének néhány problémája. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 2002. okt. 21.)
A klímaváltozás és lehetséges hatásai a világ mezőgazdaságára. (Magyar Tudomány, 2005)
A klímaváltozás növénytermelési hatásai. (Agro-21 Füzetek, 2005)
Biometria agrártudományi alkalmazásokkal. Ladányi Mártával. (Bp., 2005)
Adatértékelési módszerek és a precíziós gazdálkodás döntéstámogató rendszerei. Hufnagel L.-lel. (A precíziós mezőgazdaság módszertana. Szerk. is. Többekkel. Szeged, 2007).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013