Haraszti Ede
Haraszti Ede

2023. december 6. Szerda

Haraszti Ede

biológus, botanikus

Születési adatok

1918. május 22.

Sátoraljaújhely, Zemplén vármegye

Halálozási adatok

1990. március 24.

Budapest

Temetési adatok

1990. április 6.

Budapest

Rákoskeresztúr


Család

Sz: Haraszti Ede (†1956) lakatos, tűzkovács, Lázár Vilma (†1952). F: Benkő Katalin, a Corvina Kiadó szerkesztőségi munkatársa. Leánya: Haraszti Katalin (1950–).

Iskola

A sátoraljaújhelyi gimnáziumban éretts. (1936), a magyaróvári Gazdasági Akadémián (1939) és a Magyaróvári Mezőgazdasági Főiskolán is gazda okl. (1944), az Agrártudományi Egyetemen (ATE) mezőgazdasági mérnöki okl. szerzett (1960); az ATE-n doktorált (1948), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1967). Az MLEE-n végzett (1966).

Életút

Az alcsúti és a bánkúti főhercegi uradalom gazdasági gyakornoka (1939–1944: megszakításokkal), a Rotex Vállalat árukísérője, raktárosa (1945–1948), majd a pirtói tanyán gazdálkodott (1948–1952). Az Állatorvosi Főiskola, ill. az Állatorvos-tudományi Egyetem Növénytani Tanszékének tanársegéde (1952–1954), egy. adjunktusa (1954–1962), az Állathigiéniai Tanszék egy. adjunktusa (1962–1967), egy. docense (1967–1971), egy. tanára (1971. júl. 1.–1986. júl. 30.). A forradalom és szabadságharc alatt az Állatorvosi Főiskola forradalmi bizottságának tagja (1956). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1963–1966). Állatorvosi toxikológiával, növénytani, takarmányozási és állategészségügyi levegőhigiéniai kérdésekkel foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért el a gyomnövények takarmányértékének vizsgálata, mérgező és káros hatásának tisztázása terén. Nagy tömegű, tisztított hulladékok kutatásával vezető szerepet játszott a magyarországi állati tápszergyártás megteremtésében. További kutatási területei: legelők, rétek növényi összetevői; természetes gyeptársulások kevésbé ismert összetevői, elsősorban az ún. savanyúfüvek alomértéke, ciánhidrogén- és ásványianyag-tartalma; fuvarozó lovak munkateljesítménye és takarmányozása; mezőgazdasági üzemszervezési kutatások.

Emlékezet

Budapesten (Belváros, V. kerület Gerlóczy utca 1.) élt és tevékenykedett, a Rákoskeresztúri Újköztemetőben nyugszik.

Főbb művei

F. m.: A kisbirtok és a mezőgazdasági szeszipar kapcsolata, különös tekintettel a kisgazdaságok jövedelmezőségének az alakulására. Egy. doktori értek. (Bp., 1948)
Lovak egynyári szélfű [Mercurialis annua] mérgezése. Bokori Józseffel, Kovács Ferenccel. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1955
németül: Acta Veterinaria, 1955)
Lovak kísérleti etetése a kompaktban leggyakrabban előforduló gyommagvakkal. Bokori Józseffel, Kovács Ferenccel. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1956)
Bevezetés a mezőgazdasági tudományokba állatorvostan-hallgatók számára. Főisk. jegyz. (Bp., 1957
Szocialista mezőgazdaság felcímmel 2. kiad. 1958)
Mérgező és szennyező növények a takarmányban. A függelékben A gyakoribb takarmánymérgezések. Bokori Józseffel. 12 táblával. (Bp., 1958
2. átd. és bőv. kiad. 1963)
A savanyúfüvek ásványianyag-tartalma. Tölgyesi Györggyel. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1961
németül: Acta Veterinaria, 1961)
Telepítési, elhelyezési és takarmányozási hibák okozta elhullások egy süldőállományban. Bokori Józseffel. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1962)
Hazai pázsitfüvek molibdéntartalma. Tölgyesi Györggyel. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1962
németül: Acta Veterinaria, 1963)
Üzemszervezéstan. Egy. jegyz. (Bp., 1964
2. kiad. 1970)
A sertésszállások építésének és üzemeltetésének állategészségügyi szempontjai. 1–2. Kovács Ferenccel, Sallai Józsefnével. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1964–1965)
Savanyúfüvek. Monográfia. Ill. Réka Ferencné. (Bp., 1965)
A savanyúfüvek, mint alompótló anyagok. Rafai Pállal, Szigethy Istvánnal. – A trágyalé kezelésének állathigiéniai és üzemi vonatkozásai
termésfokozó hatása réteken és legelőkön. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1966)
Néhány növény ciánhidrogén tartalma, különös tekintettel a savanyúfüvekre. Tölgyesi Györggyel. – Komplex legelő-trágyázási kísérletek. A mikroelem-trágyák hatása a termés mennyiségére és összetételére. (Növénytermelés, 1966)
Tapasztalatok legelő mikroelem- trágyázása során. Tölgyesi Györggyel. (Növénytermelés, 1967)
Komplex gyepjavítási kísérletek a komáromi járásban. (Tudomány és Mezőgazdaság, 1966)
A komáromi járás rétjeinek és legelőinek minőségi vizsgálata, azok javítási módszereinek kimunkálása az állateltartóképesség növelése érdekében. Kand. értek. (Bp., 1966)
Fű- és herefélék zsebkönyve. Boros Ádámmal, Vinczeffy Imrével. (Bp., 1970)
Iparszerűen termelő szarvasmarhatartó telepek technológiájának állathigiéniai értékelése. Többekkel. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1970)
Ismerjük meg a mérgező növényeket! Kalmár Zoltánnal. 30 táblával. (Bp., 1972)
Alkalmazott növénytan. Egy. jegyz. (Bp., 1973
2. kiad. 1980
3. kiad. 1989
4. kiad. 1991)
Az állat és a legelő. Monográfia. Ill. Barabás Lászlóné, Osvár József. 8 táblával. (Bp., 1973
2. átd. és bőv. kiad. 1977)
Válogatott fejezetek az üzemszervezéstan köréből. Az állathigiéniai szakállatorvosi szak hallgatói részére. Egy. jegyz. 1–2. (Bp., 1973
2. 1979
3. kiad. 1981)
Tejelő tehenek vérsavó- és tej-karotinszintjének alakulása a tavaszi zöldtakarmányozásra való áttérés idején. Vetter Jánossal. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1974)
Bioklimatológiai mérések és megfigyelések legeltetett tejelő teheneken. Facsar Imrével, Nagy Attilával. (Állattenyésztés, 1974)
Takarmánynövény-termesztéstani alapismeretek. Egy. jegyz. (Bp., 1974)
Vállalatgazdasági üzemszervezési ismeretek. (Bp., 1974)
A téli takarmányozás hatása a vemhes tehenek vérsavó-karonitszintjének, valamint a borjak természetes ellenálló-képességének alakulására. Nagy Attilával, Vetter Jánossal. – A hígtrágyával fertőzött zöldtakarmánytermő területek fertőtlenítésére használatos egyes szerek fitotoxikus hatásáról. Bicsérdy Gyulával. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1975)
Néhány Lotus corniculatus fajta ciánglikozid-szintjének változása a vegetációs időszak folyamán. Borsos Olgával, Vetter Jánossal. (Botanikai Közlemények, 1976)
A legelőgazdálkodás lehetőségei és feltételei hazánk nagyüzemi szarvasmarhatartásában. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1976)
Adatok a zárvatermők béta-karotin- és klorofill- tartalmáról. Vetter Jánossal. (Botanikai Közlemények, 1977)
A téli takarmányozás és legeltetés hatása a húshasznú szarvasmarhák és borjaik karotinszintjének alakulására. Facsar Imrével, Vetter Jánossal. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1977)
Zsebkönyv a növények életéről. (Bp., 1977)
Mezőgazdasági vállalatgazdaságtan. Egy. jegyz. Papócsi Lászlóval. (Bp., 1977
2. kiad. 1980
3. kiad. 1984)
Növényi kivonatok glukóz-, fruktóz és szacharóztartalmának papírkromatográfiás meghatározására. Pintácsi Margittal, Vetter Jánossal. (Botanikai Közlemények, 1978)
Különböző csillagfürt [Lupinus] fajok, fajták etethetőségét, ízletességét befolyásoló tényezők vizsgálata. Vetter Jánossal. (Botanikai Közlemények, 1980)
Különböző csillagfürt [Lupinus] magvak takarmányértékéről, etethetőségéről, toxicitásáról. Vetter Jánossal. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1980)
Adatok a Hereford húsmarhafajta bioklimatológiai igényeinek jellemzésére. Nagy Attilával. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1981)
Néhány takarmánynövény stroncium- és céziumtartalma. Vetter Jánossal. (Botanikai Közlemények, 1981)
Útmenti gyepek ólomtartalma. Vetter Jánossal. (Botanikai Közlemények, 1982)
A nitrátban gazdag gyep legeltetése és a juhok nitrát-nitrit mérgezésének lehetősége. Horváth Zoltánnal, Throng Nguyen Thonggal. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1983)
A legeltetéssel összefüggő állategészségügyi rend kialakításának fontosabb irányelvei és feladatai. (Gyepgazdálkodási tanácsadó. Bp., 1984)
Mérgező növények, növényi mérgezések. Monográfia. 36 táblával. (Bp., 1985)
Borsó [Pisum] fajták tripszingátló anyagának vizsgálata. Lőkös Lászlóval, Vetter Jánossal. (Botanikai Közlemények, 1985)
Termesztett borsó [Pisum sativum L.] fajták tápanyag- és inhibitor-tartalma, valamint az inhibitorok izolálása. Lőkös Lászlóval, Vetter Jánossal. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1985)
A gabonamagvak tripszingátló-tartalma
faji és fajtabeli különbségek. Vetter Jánossal. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1986)
Hazai gyepek szelén-ellátottságának vizsgálata. Vetter Jánossal. (Állattenyésztés és takarmányozás, 1986)
Hemolytic Saponin Content of Herbage. Vetter Jánossal. (Acta Botanica, 1987)
Adatok a hazai Astragalus fajok fitokémiai értékeléséhez. Vetter Jánossal. (Botanikai Közlemények, 1987).

Irodalom

Irod.: Vetter János: H. E. (Állatorvosi Közlemények, 1990 és Magyar Állatorvosok Lapja, 1990)
Mészáros M. János: Az állatorvos- képzés 1818-tól 2004-ig elhunyt tanárainak és előadóinak sírjai. (Bp., 2007)
Fehér György: Biographia. Elhunyt tanáraink és előadóink életrajza. 1787–2007. (Bp., 2007).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője