Halmos Miklós
Halmos Miklós

2023. december 8. Péntek

Halmos Miklós

kémikus

Születési adatok

1931. augusztus 7.

Szeged

Halálozási adatok

1974. november 11.

Szeged

Temetési adatok

1974. november 15.

Szeged


Család

Sz: Halmos Győző (†1955) járási főjegyző, Bagáry Ilona. Testvére: Halmos László és Halmos András. F: 1956-tól Eck Erna vegyész, a SZOTE Gyermekgyógyászati Klinika munkatársa. Fia: Halmos Gábor.

Iskola

Általános és középiskoláit Szegeden végezte, a Dugonics András Gimnáziumban éretts. (1949), a Szegedi Tudományegyetem TTK-n vegyész okl. szerzett (1953), doktorált (1958), a kémiai tudományok kandidátusa (1966). Az MLEE-n végzett (1963).

Életút

A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE TTK Szerves Kémiai Tanszékének tanársegéde (1953–1961), egy. adjunktusa (1961–1967), egy. docense (1967–1974). A Csehszlovák Tudományos Akadémia Szerves és Biokémiai Intézete (1961), a Drezdai Egyetem Szerves Kémiai Intézete vendégkutatója (1963). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1962–1965). Alkaloid- és szteroidkémiával foglalkozott, nemzetközileg is jelentős ipari kutatásokat végzett organofil bentonit aktivátorok előállítására. További kutatási területei: szteránvázas vegyületek kémiája, ill. szteránvázas gyógyszerek szintézise; tropánvázas alkaloidok térszerkezet-kutatása; a kokain térkémiai szerkezete; a háromértékű nitrogénatom sztereokémiája.

Emlékezet

Szegeden (Dugonics tér 13.) élt és tevékenykedett, a helyi Belvárosi Temetőben nyugszik.

Elismertség

Az MTA Szteroidkémiai Munkabizottsága tagja és titkára (1969–1974).

Szerkesztés

Az Acta Physica et Chemica Szegediensis szerkesztője (1961–1974).

Főbb művei

F. m.: Újabb módszerek és eredmények a szénvegyületek térkémiájában. Többekkel. (MTA VII. Osztályának Közleményei, 1957)
A nitrogénatom abszolút konfigurációja optikailag aktív tropanolokban és kvaterner sószármazékaikban. Egy. doktori értek. (Szeged, 1958)
The Addition Compound of N,N-dimethyl-formamide and Hydrogen Chloride. Mohácsi Tivadarral. – Contributions to the Synthesis of Dl-p-nitrophenyl Alanine. (Acta Universitatis Szegediensis, 1959)
Szerves kémia. I–II. köt. Egy. jegyz. Vincze Irénnel. (Bp., 1959–1960
6. kiad. 1964
8. kiad. 1971)
Acidic Dissociation Constant of Alcoholic Hydroxyls of Oxycarboxylic Acids: Mandelic Acids. Beck Mihállyal. (Nature, 1960)
The Addition of Hydrogen Chloride to Allyl Dimethylamine in the Molten State. Csepreghy Győzővel, Mohácsi Tivadarral. (Acta Universitatis Szegediensis, 1961)
Stability Constant of Copper(II) Complexes of Reduction Products of 2,2’-dipiperidyl. Beck Mihállyal. (Nature, 1961)
Oxi-karbonsavak komplexképző sajátságainak vizsgálata. 1. A mandulasav alkoholos hidroxiljának savi disszociációs állandója. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1964)
16-os és 6-os helyzetben szubsztituált prognánszármazékok készítése és vizsgálata. Kand. értek. (Szeged, 1965
kivonatosan: MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1966)
A szerves kémia alapjai. Egy. tankönyv. Kovács Kálmánnal. (Bp., 1972
2. kiad. 1974
3. kiad. 1976
4. átd. kiad. 1984
5. kiad. 1986)
Egyszerű gázkromatográfiás módszer koleszterinészterek és kolesztaidén elválasztására. Morvay Józseffel, Szabó Józseffel. (Acta Pharmaceutica, 1973)
A szteroidok szerkezetkutatásának újabb eredményei. Kovács Kálmánnal. (Magyar Kémikusok Lapja, 1975)
Újabb eredmények a szteroidok kémiájában. Kovács Kálmánnal. (A kémia újabb eredményei. 27. Bp., 1975).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1974. nov. 13.)
Szegedi egyetemi almanach. 1921–1995. I. köt. (Szeged, 1996)
Tóth Tamás: Csongrád megye temetőiben nyugvó jeles személyiségek adattára. (Szeged, 2008).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője