Halász Sándor
Halász Sándor

2021. szeptember 24. Péntek

Halász Sándor

történész

Születési adatok

1932. január 11.

Győr

Halálozási adatok

1993. május 22.

Budapest


Család

Sz: Gyors Aranka selyemfonodai munkás. Apja kőművessegéd, majd a Győri Vagon- és Gépgyár Acélműüzemének ún. kalapácsvezetője volt. Leánytestvére vegyészmérnök. F: 1957-től Bur Éva középiskolai tanár.

Iskola

A Győri Állami Általános Gimnáziumban éretts. (1950), az ELTE Lenin Intézet marxizmus–leninizmus szakán (1954), majd kétéves továbbképző tanfolyamán végzett (1957), az MKKE pénzügyi szak hallgatója (1960–1963). A történelemtudományok kandidátusa (Moszkva, 1966; honosítva: Bp., 1967).

Életút

Az MKKE Marxizmus–Leninizmus Tanszék egy. tanársegéde (1954–1957), a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola, ill. Mezőgazdasági Akadémia Marxizmus–Leninizmus Tanszék egy. adjunktusa (1957–1963), egy. docense (1967-től). Az MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottságán, a Marxizmus–Leninizmus Esti Egyetem (MLEE) oktatója és a Munkásmozgalom Története Tanszék vezetője. A moszkvai Lomonoszov Egyetem Történettudományi Karának aspiránsa (1963–1966). Az MSZMP Agrártudományi Főiskolai Csúcsvezetőség titkára (1960–1963). Munkásmozgalom-történettel, elsősorban Moson vármegye, valamint Moson és Magyaróvár helytörténetével, a helyi főiskola történetével, a Magyar Tanácsköztársaság helyi eseményeivel a nemzetiségi kérdés helyi sajátosságaival. A forradalom idején, az Aczél György KB tag, a művelődésügyi miniszter első helyettese vezetésével megalakult fegyveres egység tagja (a csoport bevetésére nem került sor).

Irodalom

Irod.: F. m.: Adalék Moson és Magyaróvár munkásmozgalmi történetéhez 1917–1919 között. (Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia Közleménye, 1960 és Arrabona, 1961)
A KMP politikai irányvonalának felülvizsgálata és megváltoztatása a Kommunista Internacionálé VII. Kongresszusa után. A KMP a függetlenségi és a demokratikus harc élén a II. világháború időszakában. (Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia Közleménye, 1960)
Szovjet-Oroszország és Magyarország dolgozóinak internacionalista kölcsöntámogatása a forradalmi harcban az 1917–1919. években. Kand. értek. Orosz nyelven. (Moszkva, 1966)
Adatok a szovjet–magyar kapcsolatok történetéhez. 1917–1919. A testvéri szövetség eszméjének térhódításáról a Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelmétől a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásáig terjedő időszakban. (Századok, 1967).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013