Halász Katalin
Halász Katalin

2024. július 19. Péntek

Halász Katalin

irodalomtörténész

Születési adatok

1944. február 9.

Pocsaj, Bihar vármegye

Halálozási adatok

2003. november 21.

Debrecen


Család

Sz: Bihari Erzsébet. Testvére: Halász Olga.

Iskola

A miskolci Zrínyi Ilona Leánygimnáziumban éretts. (1962), a KLTE BTK-n francia szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1974), doktorált (1978), az irodalomtudomány kandidátusa (1994), habilitált (2001), az MTA doktora (2001).

Életút

A Miskolci Városi Könyvtár könyvtárosa (1964–1969), a KLTE BTK, ill. a Debreceni Egyetem Francia Tanszék tud. ösztöndíjasa (1974–1976), tanársegéde (1976–1981), egy. adjunktusa (1981–1995), egy. docense (1995–2002), egy. tanára (2002. júl. 1.–2003. nov. 21.). A KLTE BTK Kari Tanácsa (1987–1990), a Debreceni Egyetem Doktori Tanácsa (1996–1998), Egyetemi Tanácsa tagja (1999). A középkori elbeszélő irodalom, elsősorban a francia regény műfaji kérdéseivel, narratológiai megközelítéssel való vizsgálatával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a 12–13. sz.-i francia verses- és prózaregények szerzőképeinek, szerzői magatartásformáinak, szerzői megszólalásainak tipizálása terén. Értékesek Chrétien de Troyes-val kapcsolatos kutatásai. Részt vett a Bulletin Bibliographique de la Société Internationale Arthurienne összeállításában (1987-től).

Emlékezet

Debrecenben (Szigligeti u. 20.) élt és tevékenykedett, ott is hunyt el. Értékes francia nyelvű és romanisztikai könyvtárát a Debreceni Egyetemre hagyta. Emlékére nemzetközi tudományos konferenciát, irodalmi estet és műfordítói kerekasztalt rendeztek (Halász Katalin-emlékkonferencia néven, Budapesten, az ELTE BTK Egyetemközi Központjában, 2006. nov. 17–18-án).

Elismertség

A Société Internationale Arthurienne (SIA) és a Centre d’Études et de Recherches sur le Merveilleux l’Étrange et l’Irréal en Littérature (CERMEIL) tagja és magyarországi l. titkára (1984-től).

Elismerés

Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997–2000).

Főbb művei

F. m.: Éjszakai szállás és vendéglátás Chrétien de Troyes regényeiben. (Filológiai Közlöny, 1977)
„Conjointure.” Chrétien de Troyes regényszerkesztési elvei. (Filológiai Közlöny, 1980)
Az elbeszélés technikája Chrétien de Troyes műveiben. – Structures narratives chez Chrétien de Troyes. Egy. doktori értek. is. (Studia Romanica Universitatis Debreceniensis. Series Litteraria. Debrecen, 1980)
A Graal vonzásában. (Filológiai Közlöny, 1982)
Francia nyelvgyakorlati kézikönyv. Összeáll. Szabó Annával. (Bp., 1982)
Kommunikációs viszonyok ábrázolása a XII. és XIII. századi francia irodalomban. (Nyelvpedagógiai írások. Bp., 1983)
Regénymodellek keveredése egy XIII. századi prózaregényben. Romain de Laurin. (Filológiai Közlöny, 1983)
A lukácsi esztétika és a középkori regény. (Lukács György irodalomelmélete. A Pécsi Akadémiai Bizottság székházában 1985. márc. 19-től 21-ig megtartott emlékülés előadásai. Szerk. Nemes István. Pécs, 1985)
Le narrateur et sa function interprétative: Le Conte du Graal et Perlesvaus. (Analyses de romans. Debrecen, 1985)
Párviadal. Elbeszélés és szerkezet Chrétien de Troyes műveiben. Monográfia. (Modern filológiai füzetek. 42. Bp., 1988)
Az író mágikus hatalma. (Nagyvilág, 1989)
L’Ange, Josephes, Merlin, Robert, Gautier et les autres: approche narratologique de quelques romans en prose. (Le Forme e La Storia, 1990)
Pères et fils. Couple de personnages privilégié dans le cycle romanesque des Sept Sages de Rome. (Acta Litteraria, 1990)
Images d’auteur dans le roman médiéval: XIIe–XIIIe siècles. Monográfia és kand. értek. is. (Studia Romanica de Debrecen. Series Litteraria. Debrecen, 1992)
L’autre dans le meme. Quelques cas de dédoublement de personnage dans le Lancelot en prose. (Revue d’Études Françaises, 1997)
Hommages à Kulin Katalin. Tanulmányok és műfordítások K. K. tiszteletére. Szerk. (Palimpszeszt Könyvek. Bp., 1997)
Egy műfaj születése. A középkori francia regény. Monográfia és doktori értek. is. (Orbis Litterarum. Debrecen, 1998)
Monuments du Temps, in Temps et Histoire dans le Romain Arthurien. Monográfia. (Toulouse, 1999)
Études de Littérature médiévale. Recherches actuelles en Hongrie. Szerk. (Studia Romanica de Debrecen. Series Litteraria. Debrecen, 2000)
Changements de perspective temporelle dans la réécriture. Le Chevalier de la Charrette de Chrétien de Troyes et le Lancelot en prose. (Palimpszeszt, 2002)
Anthologie de la prose française médiévale. (Studia Romanica de Debrecen. Series Litteraria. Debrecen, 2005).

Irodalom

Irod.: Nők a magyar tudományban. Szerk. Balogh Margit, Palasik Mária. (Bp., 2010).

Megjegyzések

Bibliográfiákban téves születési éve: 1943!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője