Hajós György
Hajós György

2024. június 20. Csütörtök

Hajós György

római katolikus pap

Névváltozatok

1905-ig Herbek György

Születési adatok

1888. október 13.

Mohács, Baranya vármegye

Halálozási adatok

1964. március 17.

Pécs

Temetési adatok

1964. március 23.

Pécs


Iskola

A Pázmáneum elvégzése után pappá szentelték (1911).

Életút

Tanulmányai befejezése után Mecsekjánoson káplán (1911–1912). A Pécsi Tanítóképző Intézet hittanára és a kisszeminárium aligazgatója (1912–1919). A Pécsi Hittudományi Főiskolán az erkölcstan és a lelkipásztorkodás-tan r. tanára (1919–1946), a Főiskola lelki igazgatója (1926–1927) és rektora (1942). Az egyházmegyei Actio Catholica igazgatója (1936-tól) és a pécsi Erzsébet Tudományegyetem hitszónoka is (1940-es évek). Tb. kanonok (1935-től), mesterkanonok (1946-tól), iregi c. prépost (1949-től), tolnai főesperes (1950-től).

Emlékezet

Pécsett élt és tevékenykedett, a Pécsi Temetőkápolna kriptájában nyugszik.

Szerkesztés

A Pécsi Katolikus Tudósító felelős szerkesztője (1921–1927), főszerkesztője (1927–1930).

Főbb művei

F. m.: írásai: a Pécsi Katolikus Tudósítóban: A nyolc boldogság. – Az ádventi szentidő. – Boldog Kis Teréz. – Hol vagy István király? (1925).

Irodalom

Irod.: Kerekes Imre: A Pécsi Katolikus Tudósító. 1921–1944. (Magyar Könyvszemle, 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője