Hajós György
Hajós György

2021. október 22. Péntek

Hajós György

római katolikus pap

Névváltozatok

1905-ig Herbek György

Születési adatok

1888. október 13.

Mohács, Baranya vármegye

Halálozási adatok

1964. március 17.

Pécs

Temetési adatok

1964. március 23.

Pécs


Iskola

A Pázmáneum elvégzése után pappá szentelték (1911).

Életút

Tanulmányai befejezése után Mecsekjánoson káplán (1911–1912). A Pécsi Tanítóképző Intézet hittanára és a kisszeminárium aligazgatója (1912–1919). A Pécsi Hittudományi Főiskolán az erkölcstan és a lelkipásztorkodás-tan r. tanára (1919–1946), a Főiskola lelki igazgatója (1926–1927) és rektora (1942). Az egyházmegyei Actio Catholica igazgatója (1936-tól) és a pécsi Erzsébet Tudományegyetem hitszónoka is (1940-es évek). Tb. kanonok (1935-től), mesterkanonok (1946-tól), iregi c. prépost (1949-től), tolnai főesperes (1950-től).

Emlékezet

Pécsett élt és tevékenykedett, a Pécsi Temetőkápolna kriptájában nyugszik.

Szerkesztés

A Pécsi Katolikus Tudósító felelős szerkesztője (1921–1927), főszerkesztője (1927–1930).

Főbb művei

F. m.: írásai: a Pécsi Katolikus Tudósítóban: A nyolc boldogság. – Az ádventi szentidő. – Boldog Kis Teréz. – Hol vagy István király? (1925).

Irodalom

Irod.: Kerekes Imre: A Pécsi Katolikus Tudósító. 1921–1944. (Magyar Könyvszemle, 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013