Hajnal Henrik
Hajnal Henrik

2021. október 20. Szerda

Hajnal Henrik

jogász, ügyvéd

Névváltozatok

1898-ig Streicher

Születési adatok

1877. december 24.

Vicsápapáti, Nyitra vármegye

Halálozási adatok

1961. március 24.

Budapest


Család

Sz: Streicher Sámuel, Guttmann Nelli.

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1900), ügyvédi vizsgát tett (1906), a nemzetközi kereskedelmi jogból magántanári képesítést szerzett (1910 körül).

Életút

Budapesten ügyvédgyakornok (1900–1906), majd ügyvédi irodájának vezetője (1906–1961); a II. vh. után törvényszéki tolmácsként is tevékenykedett. A bp.-i tudományegyetem, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1910–1944). A nemzetközi jog, elsősorban a nemzetközi közlekedési jog elismert kutatójaként, alapvetően új eredményeket ért el a nemzetközi Duna-egyezmény kidolgozása és európai elfogadtatása terén. A Duna folyó politikai, történeti és gazdasági jelentőségét feldolgozó monográfiája a szakterület első jelentős munkája (The Danube, 1920). Polgári joggal, családjoggal is foglalkozott, évtizedeken át az egyik legismertebb és leginkább keresett budapesti ügyvéd volt.

Főbb művei

F. m.: The Danube. It’s Historical, Political and Economical Importance. (The Hague, 1920)
A barcelonai konferencia. (A Magyar Külügyi Társaság Közgazdasági Osztálya kiadványai. Bp., 1922)
A nemzetközi Dunaegyezmény. (A Magyar Külügyi Társaság Nemzetközi Jogi Osztálya kiadványai. Bp., 1923)
A Duna nemzetközi joga. (Budapesti Szemle, 1925)
Az államháztartás parlamenti ellenőrzésének módszerei. (Közgazdasági Szemle, 1928)
La Commission Européenne du Danube. (Revue de Droit Internationale. Bruxelles, 1928)
Il diritto internazionale privato ungherese in materia di matrimonio e divorzio. (Roma, 1929
franciául: Paris, 1930)
La droit du Danube international. Az előszót M. Charles de Visscher írta. (La Haye, 1929)
A korlátolt felelősségű társasági szerződés fontosabb rendelkezései. (Jogtudományi Közlöny, 1930)
A korlátolt felelősségű társaságról szóló törvény alkalmazása. Útmutató és iratmintatár. Biba Ferenccel. A bevezetőt Kuncz Ödön írta. (TÉBE Könyvtár. 69. Bp., 1932
2. átd. és bőv. kiad. 1937)
A kúria újabb házasságjogi gyakorlatából. (Jogtudományi Közlöny, 1933)
Az officialitás a házassági perekben. (Jogállam, 1934)
A M. Kir. Kúria legújabb gyakorlata köteléki és nőtartási perekben. Anyagi jog. Írta és összeáll. Az előszót Wesztermayer Vidor írta. (A „Polgári Jog” Könyvtára. 21. Bp., 1936)
Csábítás, jegyszegés és a jog. A M. Kir. Kúria legújabb gyakorlata. Ungár Margittal. A bevezetőt Tóth György írta. (Pécs, 1939)
A nemzetközi jog eredete. (Bp., 1942)
Csemegi Károly élete és működése. (Bp., 1943)
Serlegbeszéd gr. Apponyi Albertről. (Bp., 1944).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013