Hajas József
Hajas József

2021. október 17. Vasárnap

Hajas József

mezőgazdasági mérnök, könyvtáros, informatikus

Névváltozatok

1941-ig Vogel

Születési adatok

1912. május 11.

Sopron

Halálozási adatok

1974. december 6.

Budapest

Temetési adatok

1974. december 14.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Vogel József építészmérnök, Hajas Viola.

Iskola

A pécsi Erzsébet Tudományegyetemen államtudományi doktori okl. (1935), a Magyaróvári Gazdasági Akadémián gazda okl. (1936), mezőgazdasági szaktanári okl. szerzett (1937), közigazgatási vizsgát tett (1941). Az Agrártudományi Egyetemen (ATE) mezőgazdasági mérnöki okl. szerzett (1958).

Életút

A Sopron Megyei Gazdasági Egyesület segédtitkára (1936–1937), a Magyaróvári Gazdasági Akadémia Növénytermesztési Tanszékén ÁDOB [= Állástalan Diplomások Országos Bizottsága] gyakornoka (1937), a berlini egyetemen az Országos Ösztöndíj Tanács ösztöndíjasa (1937–1938). Munkanélküli (1938–1939), majd szolgálattételre a Földművelésügyi Minisztériumba (FM) rendelték (1940. jan. 1.–1947. júl. 31.); közben politikai állásfoglalásai miatt munkaszolgálatos (1944–1945: Jákfa környékén, földmunkán vett részt). Az Országos Tervhivatal (OT) Mezőgazdasági Főosztályának alapító vezetője (1947–1949), a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet tud. osztályvezetője (1949–1951; családjával kitelepítették 1951. jún. 18-án). Az Agroterv (1953–1956), majd ismét a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet munkatársa, kutatómérnöke (1956–1960). Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár (= Agroinform), ill. a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium (MÉM) Információs Központjának tud. főmunkatársa (1960–1974). A BME Gépészmérnöki Karán a mezőgazdasági alapismeretek és a mezőgazdaság üzemtana és telepítése c. tárgyak előadója (1960-tól). Rázsó Imrével a mezőgazdasági statisztika, forrásközlés és feldolgozás-módszertan úttörője. Alapvetően új eredményeket ért el a magyar mezőgazdaság mutatóinak, standardjainak gyűjtése, kialakítása, rendszerezése, valamint a mezőgazdasági szakkönyvtárak feldolgozási módszereinek megújítása és a mezőgazdasági szakinformáció közlése terén. A Mezőgazdaság számokban (1949–1955) c. – az előzményeivel együtt, összesen 33 év alatt 7 kiadást megélt műve – a magyarországi mezőgazdasági szakirodalom egyik igen jelentős teljesítménye. Igen sok népszerű mezőgazdasági szakkönyv, tankönyv, útmutató és egyéb segédkönyv szerzője és szerkesztője. Az Országos Tervhivatal egyik alapítója, a Mezőgazdasági Főosztály felállítója és első vezetője. További munkássága közül kiemelkedik a Gratz Ottóval közösen írt tejipar-történeti műve (A tejgazdaság története és statisztikája, 1938), továbbá a talaj légjárhatóságát vizsgáló ún. Hajas–Kertész-féle mérőkészüléke.

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Elismerés

A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (1949). A Mezőgazdasági Kiadó Nívódíja (1955, 1959, 1960, 1963).

Szerkesztés

Az Agrárirodalmi Szemle és a Mezőgazdasági világirodalom c. folyóiratok szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: Vademecum. Gazdálkodás dióhéjban. Gruber Ferenccel, Rázsó Imrével. Vogel József néven. (Magyaróvár, 1938
A Földművelésügyi Minisztérium gazdasági szakkönyvsorozata. 57. 2–3. bőv. kiad. 1943)
A tejgazdaság története és statisztikája. Gratz Ottóval. (Magyaróvár, 1938)
Növénytermesztők táblája. Összeáll. (Bp., 1944)
Állattenyésztők táblája. Összeáll. Sipos Gáborral. (Bp., 1944)
Szántóföldi vetésforgó. Útmutatás a helyes vetésforgó megválasztásához. Manninger G. Adolffal. (Bp., 1947)
A vetőgép beállítása. Útmutatás és táblázatok. Összeáll. Rázsó Imrével. (Bp., 1948)
Talaj-légjárhatóság mérése. (Agrártudomány, 1949)
Mezőgazdaság számokban. Rázsó Imrével. (I–II. köt. Bp., 1949–1955
2. átd. kiad. 1962
3. átd. kiad. 1969)
A mezőgazdasági gépekkel foglalkozó tudományos intézmények fejlődése Magyarországon. Összeáll. Bánházi Gyulával, Szilágyi Tiborral. (Bp., 1958)
Gazdaságos méretezés a mezőgazdaságban. (Bp., 1958)
A szántóföldi kultivátorok nemzetközi összehasonlító vizsgálatáról. Galambos Jánossal. (A Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet jelentése. Bp., 1959)
A mechanikus hatások befolyása a kukorica-vetőmagra. (Mezőgazdasági gépesítési tanulmányok. Bp., 1959)
Szántóföldi gépesítés. Mészáros Istvánnal, Rázsó Imrével. (Bp., 1959
2. átd. kiad. 1962
3. átd. és bőv. kiad. 1969)
A mezőgazdaságról gazdasági szakembereknek. Pogácsás Györggyel. (Bp., 1960)
Házunk tája. Kismarty-Lechner Ödönnel. (Bp., 1961)
Bőség vagy ínség? Az ember léte ma és holnap. Muraközy Tamással, Sárközy Péterrel. (Bp., 1963)
A mezőgazdaság gépesítése, a motorüzemanyagok fogyasztása és áralakulása a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet országaiban. Szakirodalmi tájékoztató. Szerk. Koller Lászlóval. (Bp., 1965)
Gazdasági mértékegységek. (Bp., 1965)
A mezőgazdasági üzemen belüli szállítások fejlesztése. Ismertető tanulmány. Többekkel. (Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság kiadványai. Bp., 1965)
A mezőgazdasági jelek. Szakirodalmi tájékoztató. Szerk. Koller Lászlóval. (Bp., 1966)
Bánásmód háziállatokkal. Hámori Dezsővel. Ill. Balogh Ervin. (Bp., 1968
spanyolul: México, 1972
olaszul: Bologna, 1974)
Bobby-hobby. Bánásmód kutyákkal – képekben. Ill. Balogh Ervin. (Bp., 1970
oroszul: Moszkva, 1973
németül: Zürich, 1974
olaszul: Bologna, 1977
bolgárul: Szófia, 1986
lengyelül: Warszawa, 1988)
Ló és lovaglás. Flandorffer Tamással. Ill. Seeger Ferenc. (Bp., 1978
2. jav. kiad. 1985
3. kiad. 1994
4. kiad. 1997
5. kiad. 2002
angolul: Bp., 1979).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1974. dec. 12.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013