Hajas József
Hajas József

2023. december 9. Szombat

Hajas József

mezőgazdasági mérnök, könyvtáros, informatikus

Névváltozatok

1941-ig Vogel

Születési adatok

1912. május 11.

Sopron

Halálozási adatok

1974. december 6.

Budapest

Temetési adatok

1974. december 14.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Vogel József építészmérnök, Hajas Viola.

Iskola

A pécsi Erzsébet Tudományegyetemen államtudományi doktori okl. (1935), a Magyaróvári Gazdasági Akadémián gazda okl. (1936), mezőgazdasági szaktanári okl. szerzett (1937), közigazgatási vizsgát tett (1941). Az Agrártudományi Egyetemen (ATE) mezőgazdasági mérnöki okl. szerzett (1958).

Életút

A Sopron Megyei Gazdasági Egyesület segédtitkára (1936–1937), a Magyaróvári Gazdasági Akadémia Növénytermesztési Tanszékén ÁDOB [= Állástalan Diplomások Országos Bizottsága] gyakornoka (1937), a berlini egyetemen az Országos Ösztöndíj Tanács ösztöndíjasa (1937–1938). Munkanélküli (1938–1939), majd szolgálattételre a Földművelésügyi Minisztériumba (FM) rendelték (1940. jan. 1.–1947. júl. 31.); közben politikai állásfoglalásai miatt munkaszolgálatos (1944–1945: Jákfa környékén, földmunkán vett részt). Az Országos Tervhivatal (OT) Mezőgazdasági Főosztályának alapító vezetője (1947–1949), a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet tud. osztályvezetője (1949–1951; családjával kitelepítették 1951. jún. 18-án). Az Agroterv (1953–1956), majd ismét a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet munkatársa, kutatómérnöke (1956–1960). Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár (= Agroinform), ill. a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium (MÉM) Információs Központjának tud. főmunkatársa (1960–1974). A BME Gépészmérnöki Karán a mezőgazdasági alapismeretek és a mezőgazdaság üzemtana és telepítése c. tárgyak előadója (1960-tól). Rázsó Imrével a mezőgazdasági statisztika, forrásközlés és feldolgozás-módszertan úttörője. Alapvetően új eredményeket ért el a magyar mezőgazdaság mutatóinak, standardjainak gyűjtése, kialakítása, rendszerezése, valamint a mezőgazdasági szakkönyvtárak feldolgozási módszereinek megújítása és a mezőgazdasági szakinformáció közlése terén. A Mezőgazdaság számokban (1949–1955) c. – az előzményeivel együtt, összesen 33 év alatt 7 kiadást megélt műve – a magyarországi mezőgazdasági szakirodalom egyik igen jelentős teljesítménye. Igen sok népszerű mezőgazdasági szakkönyv, tankönyv, útmutató és egyéb segédkönyv szerzője és szerkesztője. Az Országos Tervhivatal egyik alapítója, a Mezőgazdasági Főosztály felállítója és első vezetője. További munkássága közül kiemelkedik a Gratz Ottóval közösen írt tejipar-történeti műve (A tejgazdaság története és statisztikája, 1938), továbbá a talaj légjárhatóságát vizsgáló ún. Hajas–Kertész-féle mérőkészüléke.

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Elismerés

A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (1949). A Mezőgazdasági Kiadó Nívódíja (1955, 1959, 1960, 1963).

Szerkesztés

Az Agrárirodalmi Szemle és a Mezőgazdasági világirodalom c. folyóiratok szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: Vademecum. Gazdálkodás dióhéjban. Gruber Ferenccel, Rázsó Imrével. Vogel József néven. (Magyaróvár, 1938
A Földművelésügyi Minisztérium gazdasági szakkönyvsorozata. 57. 2–3. bőv. kiad. 1943)
A tejgazdaság története és statisztikája. Gratz Ottóval. (Magyaróvár, 1938)
Növénytermesztők táblája. Összeáll. (Bp., 1944)
Állattenyésztők táblája. Összeáll. Sipos Gáborral. (Bp., 1944)
Szántóföldi vetésforgó. Útmutatás a helyes vetésforgó megválasztásához. Manninger G. Adolffal. (Bp., 1947)
A vetőgép beállítása. Útmutatás és táblázatok. Összeáll. Rázsó Imrével. (Bp., 1948)
Talaj-légjárhatóság mérése. (Agrártudomány, 1949)
Mezőgazdaság számokban. Rázsó Imrével. (I–II. köt. Bp., 1949–1955
2. átd. kiad. 1962
3. átd. kiad. 1969)
A mezőgazdasági gépekkel foglalkozó tudományos intézmények fejlődése Magyarországon. Összeáll. Bánházi Gyulával, Szilágyi Tiborral. (Bp., 1958)
Gazdaságos méretezés a mezőgazdaságban. (Bp., 1958)
A szántóföldi kultivátorok nemzetközi összehasonlító vizsgálatáról. Galambos Jánossal. (A Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet jelentése. Bp., 1959)
A mechanikus hatások befolyása a kukorica-vetőmagra. (Mezőgazdasági gépesítési tanulmányok. Bp., 1959)
Szántóföldi gépesítés. Mészáros Istvánnal, Rázsó Imrével. (Bp., 1959
2. átd. kiad. 1962
3. átd. és bőv. kiad. 1969)
A mezőgazdaságról gazdasági szakembereknek. Pogácsás Györggyel. (Bp., 1960)
Házunk tája. Kismarty-Lechner Ödönnel. (Bp., 1961)
Bőség vagy ínség? Az ember léte ma és holnap. Muraközy Tamással, Sárközy Péterrel. (Bp., 1963)
A mezőgazdaság gépesítése, a motorüzemanyagok fogyasztása és áralakulása a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet országaiban. Szakirodalmi tájékoztató. Szerk. Koller Lászlóval. (Bp., 1965)
Gazdasági mértékegységek. (Bp., 1965)
A mezőgazdasági üzemen belüli szállítások fejlesztése. Ismertető tanulmány. Többekkel. (Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság kiadványai. Bp., 1965)
A mezőgazdasági jelek. Szakirodalmi tájékoztató. Szerk. Koller Lászlóval. (Bp., 1966)
Bánásmód háziállatokkal. Hámori Dezsővel. Ill. Balogh Ervin. (Bp., 1968
spanyolul: México, 1972
olaszul: Bologna, 1974)
Bobby-hobby. Bánásmód kutyákkal – képekben. Ill. Balogh Ervin. (Bp., 1970
oroszul: Moszkva, 1973
németül: Zürich, 1974
olaszul: Bologna, 1977
bolgárul: Szófia, 1986
lengyelül: Warszawa, 1988)
Ló és lovaglás. Flandorffer Tamással. Ill. Seeger Ferenc. (Bp., 1978
2. jav. kiad. 1985
3. kiad. 1994
4. kiad. 1997
5. kiad. 2002
angolul: Bp., 1979).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1974. dec. 12.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője