Haáz István Béla
Haáz István Béla

2022. május 19. Csütörtök

Haáz István Béla

geofizikus

Születési adatok

1907. november 12.

Budapest

Halálozási adatok

1979. szeptember 28.

Budapest

Temetési adatok

1979. október 10.

Budapest

Rákoskeresztúr


Család

Sz: Jovicza Mária. F: Rózsás Hajnal. Fia: Haáz Győző és Haáz Szilárd.

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen mennyiségtan–természettan szakos tanári okl. szerzett (1931), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Közgazdaság-tudományi Karán doktori okl. szerzett (1942), a műszaki (geofizika) tudományok kandidátusa (1964), doktora (1975).

Életút

Az Állami Csillagvizsgáló Intézetben Kövesligethy Radó gyakornoka (1931), az Egyetemi Kozmográfiai Intézet észlelője (1931–1933) és az Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet alkalmi munkatársa (1932–1933). Az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI) észlelője (1933–1938), a földmágneses csoport vezetője (1938–1940) és az Egyetemi Csillagászati Intézet gyakornoka (1934–1943). A JNMGE Gazdasági Szaktanárképző Intézete tanársegéde, egy. adjunktusa (1943–1947), az Egyetemi Csillagászati Intézet tanársegéde (1947–1949). Az ELGI észlelője (1949), kutatógeofizikusa (1949–1951), a Földmágneses Osztály tud. osztályvezetője (1951–1967), tud. főmunkatársa (1967–1970), tud. tanácsadója (1971–1973), nyugdíjas tud. főmunkatársa (1973–1979). A gravitációs és földmágneses tér elméleti vonatkozásaival, a kétféle természetes erőtér összefüggéseinek vizsgálatával foglalkozott, iskolát alapított a potenciálelmélet geofizikai vonatkozású összefüggéseinek feltárására. A bódvavölgyi földmágneses méréseket végző munkacsoport vezetőjeként a mérések alapján kitűzött fúrások igazolták az általa kidolgozott hatószámítás eredményeit, s a perkupai gipsz feltárásához vezettek. Irányításával kezdődött meg Magyarország áttekintő földmágneses felvétele. Új, gyors módszert dolgozott ki a kőzetminták mágnesezettségének meghatározására, foglalkozott továbbá az Eötvös-inga mérések elméleti kérdéseivel, egyszerűsítette számítási eljárásait.

Elismertség

Az MTA Geofizikai Bizottsága tagja (1954–1973). A Magyar Geofizikusok Egyesületének alapító választmányi tagja (1954–1967), országos elnökségi és t. tagja (1967–1979), az Általános Geofizikai Szakosztály elnöke (1968-tól).

Elismerés

Szocialista Munkáért Érdemérem (1956), Munka Érdemrend (ezüst, 1974). A Brüsszeli Világkiállítás Aranyérme (az általa módosított új Eötvös-ingáért és a 26 csatornás magyar szeizmikus berendezéséért, 1958).

Főbb művei

F. m.: Egyenes darabokból álló törtvonal metszése egyenes vonallal. (Geodéziai Közlöny, 1940)
Krakoviánok és mátrixok szorzása. (Csillagászati Lapok, 1942)
A találkozás valószínűségének Monmort-féle differenciaegyenlete. (Magyar Biztosítástudományi Szemle, 1942)
A járadékszámítás kamatlábfeladatának megoldása végtelen sorral. Egy. doktori értek. is. (Magyar Biztosítástudományi Szemle, 1943)
A normálegyenletek megoldása középértékképzéssel. 1–2. – A komponált egyenletre vonatkozó Jacobi-féle tétel érvényessége és általánosítása. (Geodéziai Közlöny, 1943)
A számtani középérték és a legkisebb négyzetek elve. (Geodéziai Közlöny, 1947)
Gravitációs és mágneses hatású ferde réteg helyzetének, méreteinek és mibenlétének meghatározása. – Mesterséges rengéshullámokat visszaverő síkfelület térbeli helyzetének meghatározása. (Geofizikai Közlemények, 1952)
A földmágneses elemek különbségei a budakeszi, a pruhonicei és az ógyallai obszervatóriumok között. Barta Györggyel. (Geofizikai Közlemények, 1954)
Gravitációs és mágneses hatású réteg dőlésének és sűrűségének, illetve mágnesezhetőségének meghatározása. (Geofizikai Közlemények, 1955)
Une généralisation du theorème de Simmons. (Acta Scientiarum Mathematicarum, 1956)
A legkisebb négyzetek elvének kialakulása. 1–2. Albert Annával. (Geodézia és Kartográfia, 1960)
Földmágneses módszerek. Scheffer Viktorral. (Bányászati Kézikönyv. III. köt. Bp., 1962)
Földmágneses anomáliákat okozó hatók meghatározása. Mágneses hatószámítás. Kand. értek. (Bp., 1963)
Földmágneses kutatásaink néhány eredménye, eljárásaink fejlődése és további feladataink. (Magyar Geofizika, 1963)
Gravitációs és mágneses hatású függőleges vagy ferde réteg meghatározása a mért anomáliákból. (Geofizikai Közlemények, 1964)
Kőzetek mágneses tulajdonságainak meghatározása az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet földmágneses kutatásaiban. (Geofizikai Közlemények, 1964)
Eötvös és a paleomágnesség. (Fizikai Szemle, 1964
angolul is)
Földmágneses mérések Zengővárkony környékén. Molnár Károllyal. (Geofizikai Közlemények, 1966)
Magyarország földmágneses térképe. (Bp., 1966)
Eötvös Loránd földmágnességi vizsgálatai. (Magyar Geofizika, 1969)
Történeti, elvi és gyakorlati adalékok a derékszögű hasáb tömegvonzásának számításaihoz. (Geofizikai Közlemények, 1969)
Gravitációs és földmágneses anomáliák háromdimenziós értelmezése derékszögű hasábalakú vagy ilyen hasábokból összetehető test gravitációs, illetve mágneses hatásával. Doktori értek. (Bp., 1971)
Gravitációs és földmágneses anomáliák háromdimenziós értelmezése. (Magyar Geofizika, 1972)
Közelítő eljárás háromdimenziós testek gravitációs és mágneses hatásának kiszámítására. (Magyar Geofizika, 1974).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Magyar Nemzet, 1979. okt. 9.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője