Gyürky Katalin
Gyürky Katalin

2021. október 21. Csütörtök

Gyürky Katalin, H.

régész

Névváltozatok

Holl Imréné

Születési adatok

1925. február 25.

Balassagyarmat, Nógrád és Hont vármegye

Halálozási adatok

2002. augusztus 17.

Budapest


Család

Sz: Gyürky Sándor, Rosenauer Margit. F: 1954-től Holl Imre (1924–) régész. Fia: Holl András (1959–) és Holl Balázs (1963–).

Iskola

Az ELTE BTK-n művészettörténet–régészet szakon végzett (1950); közben Jaschik Álmos rajziskolájában is tanult (1945–1946).

Életút

A Budapesti Történeti Múzeum (BTM) Vármúzeumának szerződéses munkatársa (1950–1957), Középkori Osztályának muzeológusa (1957–1986), egyúttal könyvtárosa, majd a Könyvtár vezetője (1973–1979). Családjával együtt Mezőberénybe telepítették ki (1951; csak 1953-ban térhetett vissza). Középkori régészettel, elsősorban Budapest középkori történetével foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért el a budai vár középkori útrendszerének és ezzel összefüggésben a korabeli városfalaknak kutatásában. Nevéhez fűződik – többek között – a budai domonkos kolostor feltárása (1962–1976), ill. ásatásokat végzett Pannonhalmán, Székesfehérvárott és Veszprémben is. Nyugdíjaztatása után feltárta az egykori kánai kolostort. Kiadta a BTM múzeumaiban őrzött középkori üvegek üvegkorpuszát, majd a többi hazai múzeumban őrzött üvegleletek katalógusát. Kiváló rajztehetség volt, művei döntő többségét maga illusztrálta, s ezen kívül is számos régészeti rajzot közölt.

Főbb művei

F. m.: Középkori útrendszer kutatása a budai várnegyed területén. Bertalan Vilmosnéval. (Budapest Régiségei, 1964)
Előzetes jelentés a budai domonkos kolostor ásatásáról. (Archaeologiai Értesítő, 1969)
Adatok a budai Szent Péter külváros topográfiájához. (Budapest Régiségei, 1971)
Buda középkori városfalai. (Budapest Régiségei, 1976)
Az egykori budai domonkos kolostor. 41 fotóval és ábrával. (Műemlékeink. Bp., 1976)
Das mittelalterliche Dominikanerkloster in Buda. (Fontes Archeologici Hungariae. 15. Bp., 1981)
Az üveg. Kat. 26 táblával. (Monumenta Historica Budapestiensia. 5. A Budapesti Történeti Múzeum Középkori Gyűjteményei. Bp., 1989)
Korok és üvegek. Kutatások és eredmények. Kat. Topál Judittal, Vigh Annamáriával. (Bp., 1991)
Üvegek a középkori Magyarországon. – Gläser in mittelalterlichen Ungarn. Monográfia. (BTM Műhely. 3. Bp., 1991)
A Buda melletti kánai apátság feltárása. A metszet- és tárgyrajzokat kivitelezte Kuczogi Zsuzsanna, a fényképfelvételeket készítette Bakos Margit. 26 táblával. (Bp., 1996)
Az ablakok üvegezéséről és az ablaküvegfestményekről a középkori Magyarországon. (Budapest Régiségei, 1998)
Budapest, budai domonkos kolostor. A fotókat Bakos Margit, Horváth Zoltán és Mihalik Tamás készítette. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára. Bp., 1999)
Szíriai festett üvegpohár töredékei a budai királyi palotából. (Budapest Régiségei, 1999)
Hilton Budapest. Sedlmayer Jánossal. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára. Bp., 2000)
Veszprém, székesegyház és Szent György-kápolna. Dercsényi Balázzsal, Erdei Ferenccel. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára. Bp., 2000)
Domonkos kolostorok, várostörténet, régészet. (Tanítvány. A Magyar Domonkosok Lapja, 2001).

Irodalom

Irod.: Művészeti lexikon. I–IV. köt. Felelős szerk. Lajta Edit. (Bp., 1965–1968)
Magyar Károly: Hollné Gy. K. (Budapest Régiségei, 1998)
Schwarz Katalin: Gy. K. (Magyar Múzeumok, 2002)
Schwarz Katalin: Gy. K. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002)
Schwarz Katalin: H. Gy. K. – Magyar Károly: Hollné Gy. K. – Kata néni. – Békésiné Wellisch Márta–Kovács Valéria: Gy. K. munkásságának bibliográfiája. (Budapest Régiségei, 2003).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013