Győrvári János
Győrvári János

2021. október 16. Szombat

Győrvári János

matematikus

Születési adatok

1939. november 16.

Mersevát, Vas vármegye

Halálozási adatok

2011. november

Veszprém

Temetési adatok

2011. november 25.

Balatonfüred


Család

Sz: Győrvári István (†1978) önállóan gazdálkodó földműves, majd tsz-tag, Gráczia Erzsébet (†1975). Tizenegyen voltak testvérek. F: 1964-től Láday Ágnes, az Alumíniumipari és Vegyipari Szakközépiskola matematika–fizika szakos tanára. Leánya: Győrvári Ágnes (1967–); fia: Győrvári Zsolt (1970–).

Iskola

Általános iskoláit szülőfalujában és Külsővaton végezte, a celldömölki Gábor Áron (= Berzsenyi Dániel) Gimnáziumban éretts. (1958), az ELTE TTK-n matematika–fizika szakos tanári okl. szerzett (1963), doktorált (1978), a matematikai tudomány kandidátusa (1985). Az MLEE politikai gazdaságtan szakosítóján végzett (1979).

Életút

A Veszprémi Vegyipari Egyetem, ill. a Veszprémi Egyetem Matematika Tanszék, ill. Matematikai és Számítógép-tudományi Intézet tanársegéde (1963–1968), egy. adjunktusa (1968–1986), egy. docense (1986–2009).

Klasszikus matematikai analízissel, approximáció- és interpolációelmélettel foglalkozott. Új, a gépi programozáshoz is alkalmas eljárásokat dolgozott ki (pl. spline interpoláció) a differenciálegyenletek közelítő megoldására.

Elismertség

A Bolyai János Matematikai Társulat és a TIT tagja.

Elismerés

Pro Universitate Veszpremiensis (1997).

Főbb művei

F. m.: A spline függvények vizsgálata és alkalmazásuk differenciálegyenletek megoldására. Egy. doktori értek. (Bp., 1978)
Eine spezielle Spline Funktion und das Cauchy-Problem. (Annales Universitatis Budapestinensis. Sectio Computatorica, 1982)
Lakunäre Interpolation mit Spline Funktion. (Acta Mathematica, 1983)
A másodrendben csatlakozó, ötödfokú spline függvény fogalma és tulajdonságai. (Matematikai Lapok, 1984)
Hermite–Birkhoff-típusú interpoláció és alkalmazásai. Kand. értek. (Veszprém, 1984)
The Numerical Solution of Differential Equations Using Modified Lacunary Spline Function of Type: 0,2,3. (Acta Mathematica, 1994).

Irodalom

Irod.: A Veszprémi Vegyipari Egyetem jubileumi évkönyve. 1949–1974. Szerk. Schultheisz Zoltán. (Veszprém–Bp., 1974)
Természettudományi és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
Hübners Who is Who. 2. kiegészítő köt. (Zug, 2004).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013