Györkös Erzsébet
Györkös Erzsébet

2021. október 20. Szerda

Györkös Erzsébet

geográfus, statisztikus, közgazdász

Névváltozatok

Koch Ferencné 

Születési adatok

1909. április 30.

Budapest

Halálozási adatok

1982. március 7.

Budapest


Család

Sz: Györkös Rezső (1880–1952) középiskolai ének-zenetanár, Sallay Erzsébet (†1951) varrónő. F: 1961-től Koch Ferenc (1901–1974) geográfus, egyetemi tanár.

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen földrajz–történelem szakos középiskolai tanári okl. (1932), bölcsészdoktori okl. (1942), alsó- és felsőfokú statisztikai képesítést szerzett (1948), a földrajztudományok kandidátusa (1962).

Életút

Állásnélküli középiskolai tanár (1932–1936). A Fővárosi Statisztikai Hivatal Piackutató Osztályának gazdaságföldrajzi előadója (1936–1945), főtisztje (1945–1948), csoportvezetője (1948–1950). A Fővárosi Tanács VB II. sz. Terv-Statisztikai Osztályának főelőadója és helyiipari csoportvezetője (1950–1952).

Az ELTE Föld- és Élettudományi Kara, ill. a TTK Földrajzi Intézete tanársegéde (1952–1954), a Regionális Földrajzi Tanszék egy. adjunktusa (1954–1962), egy. docense (1962–1970). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1955–1958).

Gazdaságföldrajzzal, -statisztikával, elsősorban a budapesti fogyasztói piac élelmiszer-ellátásával és annak gazdaságföldrajzi vizsgálatával foglalkozott. Elkészítette a budapesti piac szempontjából Magyarország gazdaságföldrajzi körzetbeosztását. Jelentős eredményeket ért el a Mezőföld, Somogy és Baranya vármegyék, az Észak-Tiszántúl, ill. a Duna-Tisza-köze gazdaságföldrajzi vizsgálata terén, népesség- és iparföldrajzi megállapításai is fontosak. 

Emlékezet

Budapesten (Kelenföld, XI. kerület Vincellér utca 26/c.) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Elismertség

Az MTA Településtudományi Bizottsága tagja.

Szerkesztés

A Földrajzi Közlemények technikai szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: A visszacsatolt Felvidék mezőgazdasága és a budapesti piac. (Statisztikai Értesítő, 1939)
Magyarország borvidékei. (Szőlészeti és Borászati Lapok, 1940)
A Mezőföld tejtermelése. (Tejgazdasági Szemle, 1941)
Budapest élelmiszer-ellátása földrajzi megvilágításban. 1–2. (Városi Szemle, 1942)
Magyarország tájbeosztása a budapesti élelmiszerpiac szempontjából. Egy. doktori értek. is. (Statisztikai Értesítő, 1942)
A Somogy-tolnai-dombvidék piaci kapcsolatai az értékszámítások tükrében. – Településföldrajzi hatások Baranya piaci kapcsolatainak kialakulásában. (Statisztikai Értesítő, 1944)
Homokvidékeink mezőgazdasági súlyának főtényezői. (Földrajzi Közlemények, 1944)
Budapest földrajzi leírása. 1945. (Budapest Statistics. Bp., 1945)
A belterjes gazdálkodás vonásai Budapest környékén. (Városi Szemle, 1947)
A termelési viszonyok agrogeográfiai szerepe és jelentősége Fejér megye tervgazdálkodásában. (Földrajzi Közlemények, 1954)
Budapest virágtermelése. (Földrajzi Közlemények, 1960)
Budapest zöldség- és virágkertészete. 85 térképmelléklettel. Kand. értek. is. (Bp., 1961)
A budapesti zöldségkertészetek jelentősége a városellátó övezet termelésében. (Földrajzi Értesítő, 1962). 

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Magyar Nemzet, 1982. ápr. 9.–Népszabadság, 1982. ápr. 14.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013