Györkös Erzsébet
Györkös Erzsébet

2024. július 16. Kedd

Györkös Erzsébet

geográfus, statisztikus, közgazdász

Névváltozatok

Koch Ferencné 

Születési adatok

1909. április 30.

Budapest

Halálozási adatok

1982. március 7.

Budapest


Család

Sz: Györkös Rezső (1880–1952) középiskolai ének-zenetanár, Sallay Erzsébet (†1951) varrónő. F: 1961-től Koch Ferenc (1901–1974) geográfus, egyetemi tanár.

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen földrajz–történelem szakos középiskolai tanári okl. (1932), bölcsészdoktori okl. (1942), alsó- és felsőfokú statisztikai képesítést szerzett (1948), a földrajztudományok kandidátusa (1962).

Életút

Állásnélküli középiskolai tanár (1932–1936). A Fővárosi Statisztikai Hivatal Piackutató Osztályának gazdaságföldrajzi előadója (1936–1945), főtisztje (1945–1948), csoportvezetője (1948–1950). A Fővárosi Tanács VB II. sz. Terv-Statisztikai Osztályának főelőadója és helyiipari csoportvezetője (1950–1952).

Az ELTE Föld- és Élettudományi Kara, ill. a TTK Földrajzi Intézete tanársegéde (1952–1954), a Regionális Földrajzi Tanszék egy. adjunktusa (1954–1962), egy. docense (1962–1970). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1955–1958).

Gazdaságföldrajzzal, -statisztikával, elsősorban a budapesti fogyasztói piac élelmiszer-ellátásával és annak gazdaságföldrajzi vizsgálatával foglalkozott. Elkészítette a budapesti piac szempontjából Magyarország gazdaságföldrajzi körzetbeosztását. Jelentős eredményeket ért el a Mezőföld, Somogy és Baranya vármegyék, az Észak-Tiszántúl, ill. a Duna-Tisza-köze gazdaságföldrajzi vizsgálata terén, népesség- és iparföldrajzi megállapításai is fontosak. 

Emlékezet

Budapesten (Kelenföld, XI. kerület Vincellér utca 26/c.) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Elismertség

Az MTA Településtudományi Bizottsága tagja.

Szerkesztés

A Földrajzi Közlemények technikai szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: A visszacsatolt Felvidék mezőgazdasága és a budapesti piac. (Statisztikai Értesítő, 1939)
Magyarország borvidékei. (Szőlészeti és Borászati Lapok, 1940)
A Mezőföld tejtermelése. (Tejgazdasági Szemle, 1941)
Budapest élelmiszer-ellátása földrajzi megvilágításban. 1–2. (Városi Szemle, 1942)
Magyarország tájbeosztása a budapesti élelmiszerpiac szempontjából. Egy. doktori értek. is. (Statisztikai Értesítő, 1942)
A Somogy-tolnai-dombvidék piaci kapcsolatai az értékszámítások tükrében. – Településföldrajzi hatások Baranya piaci kapcsolatainak kialakulásában. (Statisztikai Értesítő, 1944)
Homokvidékeink mezőgazdasági súlyának főtényezői. (Földrajzi Közlemények, 1944)
Budapest földrajzi leírása. 1945. (Budapest Statistics. Bp., 1945)
A belterjes gazdálkodás vonásai Budapest környékén. (Városi Szemle, 1947)
A termelési viszonyok agrogeográfiai szerepe és jelentősége Fejér megye tervgazdálkodásában. (Földrajzi Közlemények, 1954)
Budapest virágtermelése. (Földrajzi Közlemények, 1960)
Budapest zöldség- és virágkertészete. 85 térképmelléklettel. Kand. értek. is. (Bp., 1961)
A budapesti zöldségkertészetek jelentősége a városellátó övezet termelésében. (Földrajzi Értesítő, 1962). 

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Magyar Nemzet, 1982. ápr. 9.–Népszabadság, 1982. ápr. 14.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője