Györke Ildikó
Györke Ildikó

2021. szeptember 28. Kedd

Györke Ildikó, Göndörné

irodalomtörténész

Születési adatok

1952. szeptember 21.

Székesfehérvár

Halálozási adatok

2001. május 3.

Budapest


Család

Sz: Binder Erzsébet.

Iskola

A Pécsi Tanárképző Főiskolán magyar–történelem szakos általános iskolai tanári okl. (1975), az ELTE BTK-n magyar szakos középiskolai tanári okl. (1978), filozófia szakos előadói okl. szerzett (1984); doktorált (1983), az irodalomtudomány kandidátusa (1996).

Életút

Budapest XV. kerületében általános iskolai tanár (1975–1980), a bp.-i Közgazdasági Szakközépiskola (1980–1989), a bp.-i Madách Imre Gimnázium tanára (1989–1992). A Budapesti Tankerületi Oktatásügyi Központ főmunkatársa (1992–1994). A Fővárosi Pedagógiai Intézet szakfelügyelője, szaktanácsadója (1986–1990), a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem (JPTE) BTK, ill. a Pécsi Tudományegyetem Irodalomtörténeti Tanszék egy. adjunktusa (1990–1995), a Károli Gáspár Református Egyetem BTK Irodalomtörténeti Tanszék egy. docense (1995–2001) és a Kar dékánja. A Miskolci Bölcsész Egyesület oktatója (1989-től). A 19. sz. második felének magyar irodalomtörténetével, Thury Zoltán és Petelei István munkásságával, elsősorban a századforduló novellisztikájával, annak tipológiai kérdéseivel foglalkozott. A műértelmezés új szempontjait és módszereit vezette be, új tipológiai elnevezéseket ajánlott (tárcanovella, epiko-drámai, epiko-balladai, epiko-lírai novella stb.), amelyek a századvégi elbeszélésirodalom műfajon belüli önfejlődésének elvét jelenítik meg.

Elismertség

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Tanári Tagozatának elnökségi tagja (1982-től).

Főbb művei

F. m.: Szerkezettípusok Petőfi lírájában. (Pécsi Tanárképző Főiskola Évkönyve, 1973)
A drámai novella. Thury Zoltán: Emberhalál. (Irodalomtörténet, 1987)
A balladaszerű novella megjelenése Petelei Istvánnál. (Irodalomtörténet, 1992)
Novellatípusok a századvég irodalmában. Kand. értek. (Bp., 1994)
A 10–14 éves korosztály olvasási kultúrájáról. Forgács Annával. (Módszertani Lapok, 1994)
„Drámai novella”. Epiko-drámai novella. (Irodalomtörténet, 1996)
Az emberi tisztesség balladája. Szabó Magda: Az ajtó. (Irodalomtörténet, 1997)
Az új irodalom a századvégen. A novellista Justh Zsigmond. (Bárka, 1998)
Jókai a legidealistább romantikus realistánk. (Studia Caroliensia, 2000)
Balladaszerűség és balladatörés Mikszáth novellisztikájában. Dekonstrukció a mikszáthi balladaszerű novellában. Göndör Andrással. (Irodalomtörténet, 2000).

Irodalom

Irod.: Göndörné Gy. I. (Irodalomismeret, 2001)
Tenke Sándor: Búcsú Gy. I.-tól. (Studia Caroliensia, 2001).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013