Györgyfi György
Györgyfi György

2023. december 3. Vasárnap

Györgyfi György

festőművész, grafikus

Névváltozatok

Györgyfy; Györgyffy

Születési adatok

1896. május 6.

Kaposvár

Halálozási adatok

1981. június 28.

Budapest


Iskola

A Magyar Képzőművészeti Főiskolán Tardos-Krenner Viktor tanítványaként rajz szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1918).

Életút

A bp.-i Werbőczy István Gimnázium rajztanára (1918–1944). A Franklin Könyvkiadó (1926–1933), a Lampel Kiadó (1933–1936), a Szent István Társulat könyveinek illusztrátora és képgrafikusa (1936–1948). Szabadfoglalkozású művész (1948-tól). A két vh. közötti korszak egyik legtöbbet foglalkoztatott könyvillusztrátoraként, több mint tíz éven át tkp. valamennyi vallásos témájú, a Szent István Társulat gondozásában megjelent, továbbá igen sok, kisebb katolikus könyvkiadó által kiadott ifjúsági mű, imádságos könyv, hittankönyv, katolikus népiskolai tankönyv grafikusa. A katolikus könyvkiadókon kívül még a Zászlónk, a Nagyasszonyunk, a Kis pajtás, jó pajtás, a Magyar Tavasz c. hetilapoknak is rajzolt (1930-as–1940-es évek). Könyvcímlapokat, plakátokat, levelezőlapokat, egyéb kisebb nyomtatványokat is készített. Grafikai munkáin túl akvarelleket, tájképeket festett, valósághű ábrázolásra törekedve.

Főbb művei

F. kiállításai egyéni: Műterem-kiállítások. Kosztolányi Gusztávval. Werbőczy István Gimnázium (Budapest, 1928–1936)
gyűjteményes: (Budapest, 1928 és 1934). F. m.: könyvillusztrációi: B. Haranghy László: Buckó királyfi. Laci bácsi meséi. (Bp., 1927)
Tomcsányiné Czukrász Róza: A magyar gyermek első könyve. Magyar ABC és olvasókönyv az elemi népiskola I. osztálya számára. Átd. T. Moravcsik Erika. (Bp., 1929)
Ajtai Kálmán: Fekete herceg. Történelmi reg. (Rákospalota, 1929
2. kiad. 1940)
Blaskó Mária: A királyfi lovagjai. Ifj. elb. (Bp., 1930)
Blaskó Mária: őrangyalunk. 1. rész. Lali az angyalok között. 2. A láthatatlan jóbarát. (Bp., 1930)
Blaskó Mária: Jézuska szeress! Oktatások és napi imák kicsi gyerekeknek, különös tekintettel a korai áldozókra. (Bp., 1934)
Blaskó Mária: Jézuska tanít. Gyermekek részére. (Bp., 1935)
Székely László: Táltoslovak hátán. Mesék 6–12 éves gyermekeknek. (Az ifjúság könyvei. 2. Rákospalota, 1935)
Blaskó Mária: Mi van benne? Történetek és versek. (Bp., 1935)
Székely Nándor: A siklósi árvák. Ifjúsági regény a tatárjárás korából. (Bp., 1936)
Blaskó Mária: Imádságos képeskönyvem. Iskolás koron aluli és I–II. osztályos kisgyermekek számára. (Bp., 1936)
Blaskó Mária: A béke katonái. Ifj. elb. (Bp., 1936)
Bárány Ferenc: Hare John kalandjai. (Bp., 1937)
Bárány Ferenc: Jó szerencsét! Reg. (Bp., 1937)
Kalmár Gusztáv: Montezuma koronája. (Bp., 1937)
Mulassunk pajtik! Rejtvény. és tréfakönyv gyermekeknek. Összeáll. Mária néni. A rajzokat és rejtvényeket Gy. Gy. készítette. (Bp., 1937)
Paca Pali vitézi tettei. Székely László meséi. (Bp., 1937)
Defoe: Robinzon Kruzó kalandos története. Átd. Kertész Kálmán. (5. kiad. Bp., 1937)
Blaskó Mária: Szeretnék nagy lenni… Gyermekregény. (Bp., 1937)
Pohárnok Jenő: Szent István király. Történelmi reg. Az ifjúságnak írta P. J. Ill. Gy. Gy. (Bp., 1937)
Somfay Margit: Mégis szép az élet. Ifj. reg. (Bp., 1937)
Dénes Gizella: A hegyek hercegnője. Reg. (Bp., 1938)
Fábián Gyula: Bodri. Egyszerű történet a nagy világégés idejéből az ifjúság számára. (Bp., 1938)
Arató Béla: Bücsük pasa szelencéje. Regényes történet. (Bp., 1938)
Blaskó Mária: Magyar szentév. (Bp., 1938)
Perédi Adél: Róka Tihamér. Ifj. reg. (Bp., 1938)
Davori Relkovic Néda: Igaz mesék Pest-Budáról. Történelmi elb.-ek. (Bp., 1938)
Turchányi Egon: Glóriás Árpádok. Az előszót Kornis Gyula írta. (Bp., 1938)
Keszler Károly: Az elpusztult aranyhíd. Az ifjúságnak írta K. K. Ill. Gy. Gy. (Bp., 1939)
Fábián Gyula: Az ősemberek völgye. Vadi Anag. Ifj. reg. (Bp., 1939)
Ormos Gerő: Gábris bojtár. Ifj. reg. (Bp., 1939)
Blaskó Mária: Kukucs! Tanulságos gyermekmesék. (Bp., 1939)
Tomka Ágoston: Szenes Péter találmánya. Ifj. reg. (Bp., 1939)
Tomka Ágoston: A nagyság varázsa. Ifj. reg. (Bp., 1940)
Blaskó Mária: Anyuka. Gyermekregény. (Bp., 1940)
Honti Jenő: Bolyongások a természet birodalmában. (Bp., 1940)
Szira József: Farkas Jóska nyakkendője. Ifjúsági regény 14–15 éves fiúk részére. (Bp., 1940)
Zaymus Gyula: Különös vakáció. Kalandos ifjúsági elbeszélés. (Bp., 1940)
Fábián Gyula: Sajkások hadnagya. Történelmi regény az ifjúság számára. (Bp., 1940)
Dénes Gizella: Veronka és a város. Ifj. reg. (Bp., 1940)
B. Csűrös Emília: Kalotay Margit. Erdélyi történet. (Bp., 1940)
Dénes Gizella: A hegyek hercegnője. Ifj. reg. (Bp., 1940)
Meselámpa. Mesék, versek kicsinyeknek. A meséket és a verseket írta Magda néni és Vilma néni. (Bp., 1940)
Betűbokréta. Magyar olvasókönyv a katolikus népiskolák 3. osztálya számára. Összeáll. Nagy T. Perpetua. (Bp., 1940
Új kiad. 1946)
Blaskó Mária: Gyönyörűség kapuja. Ifj. reg. (Bp., 1940)
Kalmár Gusztáv: Vihar az Orinoco földjén. Történeti regény a dél-amerikai szabadságharc korából. (Bp., 1941)
P. Ábrahám Ernő: Mesekert. Mesék, versek, verses mesék. (Bp., 1941)
Ormos Gerő: Bérestarisznya. Ifj. reg. (Bp., 1941)
Tomka Ágoston: A világdinamó. Ifj. reg. (Bp., 1941)
Szira Béla: Gábor osztály cserél. Ifjúsági regény nagyobb fiúk számára. (Bp., 1942)
Gyulai Pál: Gyermekmesék. Gy. Gy. 3 színes képpel és 47 tollrajzával. (Bp., 1942)
Nagy Méda: Négyek boltja. Leányregény. (Bp., 1942)
Ijjas Antal: A fehér lovag. Történelmi reg. (Bp., 1942)
Fehér Tibor: Zoárd vitéz. Történelmi regény a serdültebb ifjúság számára. (Bp., 1942)
Búzás Viktor: Kelemen direktor. Történelmi reg. (Bp., 1942)
Pogor Ödön: Az úttörők. (Bp., 1943)
Blaskó Mária: Kaszap István útján. Felnőtteknek, különös tekintettel a családokra… 1 melléklettel. (Bp., 1943)
Lintnerné Fittler Vilma: Mese Marci vándorlása. Gyermekmese 3 táblával. (Bp., 1943)
Kálló Ferenc: A Sikátor utca orvosa. Reg. (Bp., 1943)
Kosáryné Réz Lola: Katáng királyfi. A „Földrepottyant két manócska” 5. kötete. (Bp., 1943)
Szili Leontin: Hazamegyünk! Ifj. reg. (Bp., 1943)
Tízért paprika. Ifjúsági regény nagyobb fiúk számára. (Bp., 1943)
Blaskó Mária: A titkok gyermekei. Ifj. reg. (Bp., 1943)
Gigler Károly: Hittankönyv a katolikus népiskolák 3. és 4. osztálya számára. (Bp., 1943)
Lintnerné Fittler Vilma: Három kicsi pásztor. A Boldogságos Szűzanya fatimai látogatásának csodálatos története. A magyar gyermekeknek írta L. F. V. (Rákospalota, 1945)
Blaskó Mária: Giling-galang. Vallásos mesekönyv. (Bp., 1945)
Koszterszitz József: Iluska. (Zászlónk Könyvek. A magyar ifjúsági irodalom gyöngyei. 6. Bp., 1945)
Mioni, Ugo: Kalandok a Nílus mentén. Regényes elbeszélés. Ford. Szirmai Borbála. (Rákospalota, 1946)
Gigler Károly: Kis hittankönyv. Az általános iskolák 1. és 2. osztálya számára. (Bp., 1946
2. kiad. 1948)
Blaskó Mária: Imádságos képeskönyvem. Iskolás koron aluli és I–II. osztályos kisgyermekek számára. (Új kiad. Kecskemét, 2000)
Székely László: Táltoslovak hátán. Mesék 6–12 éves gyermekeknek. (Új kiad. Bp., 2000)
Gyulai Pál: Babszem Jankó. Gyermekversek a magyar népköltészetből. Sajtó alá rend. és az utószót írta Majtényi Zoltán. Az illusztrációk Gy. Gy. rajzainak felhasználásával készültek. (Nagy magyar mesemondók. Bp., 2003)
Fábián Gyula: Sajkások hadnagya. Történelmi regény az ifjúság számára. (Új kiad. Bp., 2004).

Irodalom

Irod.: A budapesti I. kerületi magyar kir. Állami Verbőczy István Reálgimnázium összes tanárainak és irodalmi vagy művészeti tevékenységet kifejtő végzett növendékeinek lexikona. Összeáll. Baumgartner Alajos. (Bp., 1927)
Halálhír. (Magyar Nemzet, 1981. júl. 14.)
Kortárs magyar művészeti lexikon. I–III. köt. Főszerk. Fitz Péter. (Bp., 1999–2001).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője