Györgydeák Zoltán
Györgydeák Zoltán

2021. szeptember 17. Péntek

Györgydeák Zoltán

kémikus

Születési adatok

1942. július 11.

Gyula, Békés vármegye

Halálozási adatok

2005. október 20.

Debrecen


Család

Sz: Györgydeák Zoltán (1912–2004) testnevelő tanár, megyei testnevelési szakfelügyelő, Némedi Lenke. Testvére: Györgydeák Tibor és Györgydeák Veronika. F: 1965-től Olajos Erzsébet középiskolai tanár. Leánya: Györgydeák Judit (1967–) és Györgydeák Anikó (1969–).

Iskola

A gyulai Erkel Ferenc Gimnáziumban éretts. (1960), a KLTE TTK-n vegyész okl. szerzett (1965), doktorált (1971), a kémiai tudomány kandidátusa (1987), habilitált (1999), az MTA doktora (2003).

Életút

Az MTA–KLTE Szerves Kémiai Intézet Antibiotikum-kémiai Tanszéki Kutatócsoport tud. segédmunkatársa (1965–1967), tud. munkatársa (1967–1987), tud. főmunkatársa (1987–1991), a KLTE TTK, ill. a Debreceni Egyetem Szerveskémiai Tanszék egy. docense (1991-től). A Hamburgi Egyetem Szerveskémiai és Biokémiai Intézet Humboldt-ösztöndíjas vendégkutatója (1971–1972 és 1982–1983), a Zürichi Egyetem Szerveskémiai Intézete Legerlotz-ösztöndíjasa (1984–1986). Szénhidrát-kémiával, elsősorban piranozil-azidok, glikozil-azidok és benzilidén-amino-guanidinek előállításával, 1-amino- adamantán származékok szintézisével, vérnyomáscsökkentő és májvédő hatású vegyületek kutatásával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el az aminosavak és szénhidrátok között lejátszódó folyamatok vizsgálata, az ún. merkapto-aminosavak és egyszerű szénhidrát-származékok reakciótermékeinek szerkezetvizsgálata, sztereokémiai, ill. biológiai hatásának kutatása terén.

Elismertség

Az MTA Szerveskémiai Bizottság Szénhidrát-kémiai és Heterociklusos Kémiai Munkabizottsága tagja.

Főbb művei

F. m.: Heterocyclische Verbindungen aus Zuckern. III. Substituierte Thiazolidine durch Reaktion von L-Cystein mit Monosacchariden. Bognár Rezsővel, Somogyi Lászlóval. (Liebigs Annalen der Chemie, 1970)
Biguanidok gyűrűzáródási reakciója aril-izo-tiocianátokkal. Egy. doktori értek. (Debrecen, 1971)
Zur Synthese der Adamantyl-[1]-thioharnstoffe. Skwarski, D.-vel, Bognár Rezsővel. (Acta Chimica, 1973)
Konformations-analyze. III. Exo-Anomerer Effekt und Circulardichroismus von Glycopyranosyl-aziden. Paulsen, H.-val, Friedmann, M.-mel. (Chemische Berichte, 1974)
Comments on the Putative Stereoselectivity in Cysteine Aldehyde Reactions. Szilágyi Lászlóval. (Journal of the American Chemical Society, 1979)
Darstellung einiger anomerer 6-desoxy-hexopyranosylazide. Szilágyi Lászlóval. (Liebigs Annalen der Chemie, 1985)
Aldózok reakciója merkapto-aminosavakkal. Kand. értek. (Debrecen, 1985)
The Structure of Guanylhydrazones Ferived from Aromatic Aldehydes. Holzer, Wolfganggal. (Monatshefte für Chemie, 1992)
Synthesis, Structure and Reactions of Glycosyl-azides. Többekkel. (Journal of Carbohydrate Chemistry, 1993)
Heterocyclic Compounds from Sugars. XVI. Cyclization Reactions of N1- (glycopyranosylamino)guanidines. Holzer, Wolfganggal, Thiem, Joachimmal. (Carbohydrate Research, 1997)
Acylation of Guanylhydrazones Ferived from Cyclic Ketones: Synthesis of 3-acylamino-1-cycloalkenyl-5-methyl-1H-1,2,4-triazoles. Holzer, Wolfganggal. (Heterocycles, 1998)
Monosaccharide Sugars. Chemical Synthesis by Chain Elongation, Degradation and Epimerization. Monográfia. Pelyvás Ferenczik Istvánnal. (San Diego, 1998)
Guanylhyrazones of (hetero)aryl Methyl Ketones. Structure and Reaction with Acetic Anhydride. Holzer, Wolfganggal, Mereiter, Kurttal. (Monatshefte für Chemie, 1999)
Glikopiranozil-azidok sztereoszelektív szintézise és átalakítása. Habilitációs értek. tézisei. (Debrecen, 1999)
An Easy Access to Anomeric Glycosyl Amides and Imines – Schiff Bases – via Transformation of Glycopyranosyl Trimethylphosphinimides. Többekkel. (Tetrahedron, 2001)
Cyclization Reactions of N1-glycopyranosylamino-guanidines. Többekkel. (Carbohydrate Research, 2002)
An Easy Access to Anomeric Glycosyl Amides and Imines – Schiff Bases – Via Transformation of Glycopyranosyl Trimethylphosphinimides. Többekkel. (Tetrahedron, 2001)
Anomer glikopiranozil-azidok és N1-glikopiranozilamino- guanidinek előállítása, reaktivitása és konformációs sajátságaik vizsgálata. Doktori értek. (Debrecen, 2002)
szabadalma: Eljárás új izoxazol-származékok előállítására. Többekkel. (1982).

Irodalom

Irod.: Hübners Who is Who. 2. kiegészítő köt. (Zug, 2004)
Szilágyi László: In memoriam Gy. Z. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2007).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013