Gyires Béla
Gyires Béla

2024. július 21. Vasárnap

Gyires Béla

matematikus

Születési adatok

1909. március 29.

Zágráb

Halálozási adatok

2001. augusztus 26.

Budapest

Temetési adatok

2001. szeptember 6.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Gyires Béla MÁV-segédtiszt, Kiss Julianna. F: 1943-tól Simai Magda középiskolai tanár. Leánya: Gyires Klára (1946–) orvos, farmakológus, az MTA doktora, egy. tanár; fia: Gyires Tibor Béla (1948–) matematikus, informatikus, egy. tanár, az USA-ban él.

Iskola

Debrecenben éretts. (1928), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen mennyiségtan–természettan szakos tanári okl. (1933), bölcsészdoktori okl. (1941), magántanári képesítést szerzett (1949), a matematikai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1962). Az MTA tagja (l.: 1987. máj. 8.; r.: 1990. máj. 21.).

Életút

A pásztói kereskedelmi iskola r. tanára (1934–1938), a Debreceni Piarista Gimnázium helyettes, majd r. tanára (1938–1943), a Kassai Kereskedelmi Főiskola r. tanára (1943–1945). A debreceni Tisza István Tudományegyetem, ill. a KLTE TTK beosztott középiskolai tanára (1945–1947), intézeti tanára (1947–1949), magántanára (1949–1951). A KLTE TTK Valószínűségszámítási és Alkalmazott Matematikai Tanszék tanszékvezető egy. docense (1952–1962), egy. tanára (1962. júl. 28.–1980), tud. tanácsadója (1980–1991), emeritusz professzora (1994-től); egyúttal a Matematikai Intézet vezetője (1958–1974) és a TTK dékánja (1966– 1969). Az MTA Alkalmazott Matematikai Intézet Valószínűségszámítási Főosztály Matematikai Statisztikai Osztályának osztályvezető tud. főmunkatársa (1952-től). Számelméleti algebrai kérdésekkel, valószínűségszámítással, véletlen blokkok elméletével, matematikai statisztikával, differenciálegyenletekkel, függvénymátrixokkal foglalkozott. Szegő Gábor klasszikus, Toeplitz-mátrixokra vonatkozó tételeit számértékű függvényekről mátrixértékű függvényekre általánosította, amely során több új fogalmat vezetett be, pl. a kvázi Hilbert- tér és -algebra fogalmát. Az exponenciálisan konvex és a totálisan pozitív függvények osztályozásának kiterjesztésével új eredményekre jutott a születési és halálozási folyamatok analitikus elméletében. Tudományszervezői tevékenysége is jelentős: nevéhez fűződik a debreceni Valószínűségszámítási és Alkalmazott Matematikai Tanszék (1952) és a Számolóközpont megalapítása (1967). Kezdeményezésére indult meg továbbá a debreceni programozómatematikus-képzés (1972).

Emlékezet

Élete végén Budapestre (Németvölgy, XII. kerület Vas Gereben utca 1.) költözött, ott is hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik; hagyatéka a Debreceni Egyetemi Könyvtárba került. Tiszteletére, Debrecen-Kertvárosban róla nevezték el a Gyires Béla utcát. A Debreceni Egyetem Informatikai Kara emlékére minden évben Gyires Béla Informatikai Napot tart (2001-től). Emlékét őrzi továbbá a család és az MTA Matematikai Tudományok Osztálya által alapított Gyires Béla-díj (a valószínűségszámítás és az alkalmazott matematika területén kimagasló tudományos teljesítményt elért, negyven évnél fiatalabb matematikusnak; először 2004-ben adták át).

Elismertség

Az MTA Matematikai Bizottsága, Számítástudományi Bizottsága és Szociális Bizottsága tagja. A Debreceni Akadémiai Bizottság tagja. A Bolyai János Matematikai Társulat tb. elnöke. A TIT matematikai választmányának tb. elnöke. A Neumann János Számítógép- tudományi Társaság és a Természettudományi Társaság tb. tagja.

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst, 1971; arany, 1979), a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (1999). Pro Universitate Díj (KLTE, 1984), a KLTE díszdoktora (1996), Debrecen díszpolgára (1996), Emlékplakett a KLTE 50. évfordulója alkalmából (1999). Állami Díj (1980), Bugát Pál-emlékérem (1985), Hatvani István-díj (1993), Neumann János-díj (1999).

Szerkesztés

Az Acta Mathematica, az Alkalmazott Matematikai Lapok, a Periodica Mathematica és a Publicationes Mathematicae szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: A korlátolt pontosságú szorzás hibahatárai. Egy. doktori értek. is. (Biztosítástudományi Szemle, 1941)
Funktionensysteme mit vertauschbaren Gramschen Matrizen. (Hungaria Acta Mathematica, 1949)
Über vertauschbaren Matrizen. (Acta Scientiarum Mathematicarum, 1950)
Anwendung von p-Vektoren auf derivierte Matrizen. (Publicationes Mathematicae, 1951)
Az összegeloszlások határérték-feladata. (Az Első Magyar Matematikai Kongresszus közleményei, 1951)
Bevezetés a geometriába. Egy. tankönyv. (Debrecen, 1951)
Egy másodrendű differenciálegyenlet megoldásáról. (Az MTA Alkalmazott Matematikai Intézete Közleményei, 1953)
A Cauchy-féle függvényegyenletnek eleget tevő mátrixok határértékéről. (Acta Universitatis Debreceniensis, 1954)
Eine Verallgemeinerung eines Kroneckerschen Determinantensatzes. (Publicationes Mathematicae, 1955)
Eigenwerte verallgemeinter Toeplitzscher Matrizen. (Publicationes Mathematicae, 1956)
Über eine Verallgemeinerung des Smith’schen Determinantensatzes. (Publicationes Mathematicae, 1957)
Über eine Anwendung der verallgemeinerten toeplitzschen Formen. (Acta Universitatis Debrecenienis, 1958)
A Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karának tudományos munkájáról. (Felsőoktatási Szemle, 1958)
Valós függvényekhez tartozó Toeplitz-féle determinánsokról. (Acta Universitatis Debrecenienis, 1959)
Az általánosított Toeplitz-formák egy alkalmazásáról. (Acta Universitatis Debrecenienis, 1960)
A centrális határeloszlás tétel lokális alakjának általánosításáról. (MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya Közleményei, 1960)
On a Generalization of Wilson’s Theorem. (Acta Arithmetica, 1960)
Über die Schranken der Eigenwerte von Hypermatrizen. (Publicationes Mathematicae, 1960)
Függvénymátrixokkal generált Toeplitz-féle mátrixokról. Doktori értek. (Debrecen, 1961)
Über die Spuren der verallgemeinerten Toeplitzschen Matrizes. (Publicationes Mathematicae, 1961)
A Generalization of a Theorem of Szegő. (MTA Matematikai Kutató Intézetének Közleményei, 1962)
Eine Verallgemeinerung des zentralen Genzwertsatzes. (Acta Mathematica, 1962)
Eine extremaleigenschaft positiv definiter Hermitescher Matrizes. (Publicationes Mathematicae, 1964)
A matematikai statisztika alkalmazása a vaskohászatban. Gárdonyi Sándorral. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1969)
Discret Distribution and Permanents (Publicationes Mathematicae, 1973)
On the Permanent Derivatives of Doubly Stochastic Matrices. (Demonstratio Mathematica, 1973)
On Limit Distribution Theorems of Linear Order Statistics. – The Construction of Linear Order Statistics with the Help of Pseudo-Random. (Publicationes Mathematicae, 1974)
On an Extension of a Theorem of Linnik and Singer. (Advances in Applied Probability, 1975)
Egyszerű lineáris rendstatisztikák. – Jordán Károly élete és munkássága. J. K. műveinek bibliográfiájával. (Alkalmazott Matematikai Lapok, 1975)
Linear Order Statistics in the Case of Samples with Non-Independent Elements. (Publicationes Mathematicae, 1975)
On a Matrix Equation Defined over a Commutative Euclidean Ring. (Publicationes Mathematicae, 1976)
Normal Limit-distributed Linear Order Statistics. (Sankhya. The Indian Journal of Statistics, 1977)
On Inequalities Concerning the Permanents of Matrices. (Journal of Combinatorics, 1977)
Characterization of the Normal Distribution by Constant Regression of Quadratic Statistics on Linear Statistics. (Periodica Mathematica, 1978)
On a Characteristic Property of the Generalized Multinominal Distributions. (Multivariate Analysis. V. Amsterdam–New York–Oxford, 1980)
The Common Source of Several Inequalities Concerning Doubly Stochastic Matrices. (Publicationes Mathematicae, 1980)
Contribution to the Theory of Linear Combinations of Probability Distribution Functions. (Studia Scientiarum Mathematicarum hungarica, 1981)
Contribution to the Fourier Analysis of Matrix-Valued Functions. – Double Ordered Linear Rank Statistics. (Acta Mathematica, 1982)
Egy mátrixegyenlet megoldásáról és az eredmények alkalmazásáról valószínűségi eloszlásfüggvények lineáris kombinációinak elméletében. (Alkalmazott Matematikai Lapok, 1983)
On Inequalities Concerning the Permanents of Generalized Doubly Stochastic Matrices. (Publicationes Mathematicae, 1984)
Problemes Connected with the Constant Regression of Quaratic Statistics on Linear Statistics. (Publicationes Mathematicae, 1985)
The Mixture of Probability Distribution Functions by Absolutely Continuous Weight Functions. (Acta Scientiarum Mathematicarum, 1985)
On the Sums of Permanents Generated by Certain Vandermonde Matrices. (Publicationes Mathematicae, 1987)
Evaluation of the Determinant and the Permanent of Certain Matrices. (Publicationes Mathematicae, 1988)
Valószínűségi eloszlásfüggvények dekomponálásáról. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1988. jan. 27.)
Matematikai módszerek és problémák a hazai agrár-, biológiai és orvostudományokban. (Magyar Tudomány, 1989)
On the Inequalities of O. Szász Type. (Publicationes Mathematicae, 1989)
Valószínűségi eloszlásfüggvények fenntartásáról. (Alkalmazott Matematikai Lapok, 1989)
A születési és halálozási folyamatok totális pozitivitásáról. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1990. okt. 25.
megjelent: Értekezések, emlékezések. Bp., 1992)
Constant Regression of Permanental Statistics on the Sum of Sample Elements. (Publicationes Mathematicae, 1993)
On Permanent Identities. (Acta Scientiarum Mathematicarum, 1993)
Linear Approximations in Convex Metric Spaces and the Application in the Mixture Theory of Probability Theory. (Singapore–New Jersey–London–Hongkong, 1993)
On Determinal and Permanental Inequalities. (Acta Scientiarum Mathematicarum, 1995)
A kettősen sztochasztikus mátrixokra vonatkozó van der Waerden-sejtés elemi bizonyítása. (Alkalmazott Matematikai Lapok, 1998).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
Kántor Sándorné: Matematikát, fizikát oktató tudós és nevezetes tanárok Hajdú, Szabolcs és Szolnok megye középiskoláiban. (Debrecen, 1986
2. jav. és bőv. kiad. 2009)
Maksa Gyula: A matematika: filozófia és művészet. Beszélgetés Gy. B. akadémikussal, a tudomány igazságkereső módszereiről. (Hajdú-Bihari Napló, 1999. ápr. 27.)
Lukács Erika: Gy. B. élete és munkássága. Egyetemi szakdolgozat. (Debrecen, 2003)
Kántor Sándorné: Híres matematikatanárok és tanítványok a debreceni iskolákban. (Mesterek és tanítványok. Bp., 2007).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője