Gyetvai László
Gyetvai László

2024. július 16. Kedd

Gyetvai László

közgazdász

Születési adatok

1941. március 6.

Tiszaeszlár, Szabolcs vármegye

Halálozási adatok

2004. december 3.

Budapest

Temetési adatok

2004. december 21.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Papp Mária. Apja napszámos, egyéni gazdálkodó, majd MÁV-pályamunkás volt. Heten voltak testvérek. F: 1970-től Stadler Angyalka, a bp.-i V. kerületi Tanács VB Egészségügyi Intézményeinek személyzeti vezetője. Leánya: Gyetvai Anikó (1972–); fia: Gyetvai Balázs (1973–).

Iskola

Általános iskoláit szülőfalujában végezte, a nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági Technikumban éretts. (1959), az MKKE-n politikai gazdaságtan–gazdaságföldrajz szakos tanári okl. szerzett (1964), doktorált (1970), a közgazdaság-tudomány kandidátusa (1985).

Életút

A Veszprémi Vegyipari Egyetem Marxizmus–Leninizmus Tanszék tanársegéde (1964–1969), az MKKE Munkatudományi Tanszék egy. adjunktusa (1969–1974); közben a JATE ÁJTK előadó tanára (1972–1973). A Munkaügyi Minisztérium Munkaügyi Kutatóintézet Foglalkoztatáspolitikai és Munkaerő-gazdálkodási Tudományos Osztályának tud. főmunkatársa (1974–1979) tud. osztályvezetője (1979-től) és a Foglalkoztatáspolitikai Kutatócsoport vezetője (1981–1990?). Az MSZMP Budapesti Bizottság MLEE tanára (1964– 1974). Az MTA–TMB-n Falusné Szikra Katalin aspiránsa (1981–1982). A munkaerő-struktúra változásaival, a munkaerő és mobilitás, ill. a technikai fejlődés összefüggéseivel, valamint az oktatás- szakképzés közgazdasági-munkaerőgazdálkodási kérdéseivel foglalkozott.

Elismerés

Akadémiai Nívódíj (1974), Lenin-emlékplakett (1975).

Főbb művei

F. m.: A technikai fejlődés hatása a munkaerő-struktúra változására hazánkban. Egy. doktori értek. (Bp., 1970)
A munkaerő mobilitása és fluktuációja. Molnár Lászlónéval. (Bp., 1973)
Munkaerő-szerkezet és mobilitás. Józsa Ödönnel, Molnárné Venyige Júliával. (Bp., 1975)
A munkaerő mobilitás és a gazdasági hatékonyság. (Munkaügyi Szemle, 1976)
A munkástovábbképzés hatékonyságának néhány kérdése. Vetró Istvánnéval. (Ipargazdaság, 1977)
Foglalkoztatás és munkaerő-gazdálkodás. Józsa Ödönnel. (Gazdaság, 1978)
A vállalati oktatási stratégia kialakításának alapvető szempontjai. (Ipargazdaság, 1979)
A fiatalok stabilizációja és a vállalati munkaerő-gazdálkodás. Vetró Istvánnéval. (Munkaügyi Szemle, 1979)
A kompenzációk szerepe a vállalaton belüli munkaerő-átcsoportosításban. (Munkaügyi Szemle, 1980)
A tervszerű munkaerő-átcsoportosítás néhány kérdése. (Vezetéstudomány, 1980)
A munkaerő és a szellemi infrastruktúra szerepe a telepítésben. (Telephelykiválasztás. Bp., 1981)
Munkaerő-átcsoportosítás és vállalati magatartás. Szabó Irénnel. (Vezetéstudomány, 1982)
A munkaerő-struktúráról. (Gazdaság, 1982)
Munkaerőhelyzet és vállalati rugalmasság. (Vezetéstudomány, 1983)
Munkaerő-tervezés – munkaerő- gazdálkodás. Szerk. Iványi Lászlóval. (Munkaügyi szakkönyv. 5. Bp., 1983)
A munkaerő-struktúra változásának főbb társadalmi- gazdasági összefüggései, különös tekintettel a szelektív fejlesztésre és a munkaerő-struktúra alkalmazkodó-képességére. Kand. értek. (Bp., 1984)
Munkaerő-gazdálkodás és vállalatok közötti differenciálódás. (Vezetéstudomány, 1985)
A munkaerőpiac és a vállalatok. (Vezetéstudomány, 1987)
Az egészségügy anyagi érdekviszonyai. (Bp., 1988)
A foglalkoztatáspolitikai eszközrendszer és finanszírozásának korszerűsítése. (Humánpolitikai Szemle, 1994)
Foglalkoztatási szempontok a gazdaságpolitikában. (Humánpolitikai Szemle, 1997)
A foglalkoztatáspolitika változó rendszere. (Munkaügyi Szemle, 1997).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 2004. dec. 14.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője