Gyenes Lajos
Gyenes Lajos

2024. július 16. Kedd

Gyenes Lajos

geográfus, közgazdász

Születési adatok

1921. május 26.

Budapest

Halálozási adatok

1974. június 1.

Szeged


Család

Sz: Gyenes Lajos (1878–1956), Ébenhő Mária. Apja szobrászsegéd volt. F: Bakos Mária középiskolai tanár. Leánya: Gyenes Kató.

Iskola

A bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Közgazdaság-tudományi Karán gazdasági földrajz–vegytan– áruismeret szakos középiskolai tanári okl. (1946), gazdaság- és politikai földrajzból doktori okl. szerzett (1948), a földrajztudományok kandidátusa (1959).

Életút

A Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetem, ill. az MKKE Gazdaságföldrajzi Tanszék tanársegéde (1948–1950), egy. adjunktusa (1950–1954), egy. docense (1954–1963). A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE TTK Földrajz Tanszék tanszékvezető egy. docense (1963–1964). A szófiai Kliment Ohridszki Tudományegyetem Földrajz Fakultásán járt hosszabb tanulmányúton (1954). Gazdaságföldrajzzal, elsősorban termőtájkutatással, új, szubtrópusi növények magyarországi meghonosításával foglalkozott. Számos népszerű földrajzkönyvet írt és szerkesztett.

Elismertség

Az MTA Földrajzi Főbizottsága (1954–1956), Földrajztudományi Bizottsága tagja és titkára (1957–1963), Geodéziai és Kartográfiai Bizottsága tagja (1959–1962). A Magyar Földrajzi Társaság tagja (1950–1974).

Elismerés

Szocialista Munkáért Érdemérem (1953), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970).

Főbb művei

F. m.: Vasúti nyomtávolságok. – Mértékek. (A Magyar Földrajzi Társaság zsebkönyve. 1947. Szerk. Kéz Andor. Bp., 1947)
Földrajzi mérések és vetületek a gazdasági földrajz szolgálatában. Egy. doktori értek. (Bp., 1948)
A földgömb használata. Glóbuszgyakorlatok földrajzi szakkörök számára. Ill. Kereszty Barna, Mózes Klára. 97 fekete–fehér ábrával, kihajtható térképmelléklettel. (Bp., 1951)
Ismerkedjünk meg a földgömbbel és a térképpel! 15 ábrával. (Útmutató falusi előadók számára. 22. Bp., 1952)
A citrusfélék hazai termelésének gazdaságföldrajzi vonatkozásai. 15 ábrával és térképpel. (Földrajzi Értesítő, 1952)
Új szubtrópusi növényeink. 7 ábrával. (Természet és Technika, 1953)
Új gazdasági növényeink. 7 térképpel. (Földrajzi Értesítő, 1954)
Új – kísérletek alatt álló – növények a magyar földön. (Útmutató a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat előadói számára. 52. Bp., 1954)
Mi a termőtájkutatás? A magyarországi termőtájkutatások rövid története, módszere és eredményei. (Bp., 1956)
A komplex termőtájkutatás elméleti és gyakorlati kérdései. Kand. értek. (Bp., 1959)
A magyarországi termőtájkutató munkák földrajzi tanulságai. A magyar termőtájkutató munkák rövid története, módszerei, eredményei és bírálata. Összefoglaló áttekintés. (Földrajzi Értesítő, 1961)
Magyarország gazdasági földrajza. Egy. jegyz. Többekkel. (Bp., 1963)
A földrajztudományok és a tudomány tervezése. A „tudományok tudománya” közötti kapcsolatokról. (Földrajzi Értesítő, 1966).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1974. jún. 26.)
Szegedi egyetemi almanach. 1921–1995. (Szeged, 1996).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője