Gulyás József
Gulyás József

2024. július 12. Péntek

Gulyás József

közgazdász

Születési adatok

1932. december 10.

Babócsa, Somogy vármegye

Halálozási adatok

1983. december 5.

Budapest

Temetési adatok

1983. december 22.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Herbai Katalin. Szülei mezőgazdasági munkások volt, később apja (†1959) a helyi tanács VB elnökhelyettese lett. F: 1963-tól Csillag Katalin közgazdász. Leánya: Gulyás Katalin (1965–); fia: Gulyás István (1969–).

Iskola

Elemi iskoláit szülőfalujában, polgári iskoláit Barcson végezte, a bp.-i Kossuth Lajos Közgazdasági Középiskolában éretts. (1952), az MKKE Külkereskedelmi Szakán közgazdász okl. szerzett (1956), doktorált (1959), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1978).

Életút

Az MKKE Külkereskedelmi Tanszék tanársegéde (1956–1959), egy. adjunktusa (1959–1969), egy. docense (1969–1970), a Külkereskedelmi Minisztérium Brüsszeli Kirendeltségének kereskedelmi titkára (1970–1975). A Külkereskedelmi Főiskola főisk. tanára (1975–1983) és a Főiskola főigazgató-helyettese (1976–1980), főigazgatója (1980–1983). A Venezuelai Központi Egyetem Közgazdaság-tudományi Kar Továbbképző Intézetének vendégprofesszora (1977 és 1978). A havannai Külkereskedelmi Akadémia vendégtanára (1966). A Külkereskedelmi Szakiskola Áruforgalmi Szakának előadótanára. Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1961–1964). Kereskedelempolitikával, Magyarország és a nyugat-európai országok gazdasági kapcsolataival, elsősorban az Európai Gazdasági Közösség (EGK) agrárpolitikájával, ill. a külkereskedelem szervezési kérdéseivel foglalkozott.

Emlékezet

Budapesten (Kelenföld, XI. kerület Bocskai út 42) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Főbb művei

F. m.: A búza és a cukor piacának nemzetközi szabályozása. Egy. doktori értek. (Bp., 1959)
A népi demokratikus országok gazdasága és külkereskedelme. Egy. jegyz. Antal Endrével, Radó Lászlóval. (Bp., 1962)
A külkereskedelem technikája és szervezése. Egy. tankönyv. Szanyi Jenővel. (Bp., 1963
2. kiad. 1969
3. kiad. 1971
4. jav. kiad. 1974)
Az Európai Gazdasági Közösség agrárintegrációjának problémái. Márkus Jánossal. (A Közös Piac. Kísérlet a gazdasági integrációra. Bp., 1964)
Mezőgazdasági protekcionizmus és a Közös Piac. (Valóság, 1965)
A Közös Piac agrárpolitikájának néhány időszerű kérdése. (Közgazdasági Szemle, 1967)
A Közös Piac agrárpolitikájának hatása néhány fontos agrártermékünk kivitelére. Jakus Pállal. (Közgazdasági Szemle, 1968)
Az EGK agrárpolitikájának néhány problémája. (Külgazdaság, 1976), A Közös Piac agromonetáris politikájának fő vonásai. (Külgazdaság, 1977)
A Közös Piac agrárpolitikája. Monográfia és kand. értek. is. (Bp., 1978)
A külkereskedelem technikája és szervezése. Szerk. Somogyiné Hegyi Annával és Dériné Törzsök Évával. (Bp., 1981
2. jav. kiad. 1983
3. kiad. 1989
4. kiad. 1991)
Megjegyzés a közgazdászképzés fejlesztéséről. (Egyetemi Szemle, 1982)
Piackutatás a külkereskedelemben. (Külkereskedelmi propaganda. I–IV. köt. Bp., 1984).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1983. dec. 15.).

Megjegyzések

A külkereskedelem technikája és szervezése címmel két, különböző könyvet is jegyzett!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője