Gróh József
Gróh József

2024. július 18. Csütörtök

Gróh József

politikus, jogász

Születési adatok

1883. március 8.

Esztergom

Halálozási adatok

1969. október 1.

Esztergom

Temetési adatok

1969. október 6.

Esztergom


Család

Sz: Gróh Sámuel (1834–1900) adótiszt, Polyánszky Viktória. Testvérei: Gróh Gyula (1886–1952) kémikus, az MTA tagja, Gróh Géza (1872–) mérnök, a felvidéki Kassa–Oderbergi vasútvonal főmérnöke, Gróh Béla festőművész és Gróh István (1867–1936) művészettörténész, iparművész, író, a budapesti Iparművészeti Iskola igazgatója. F: 1919-től Komáromi Irén. Fia: Gróh József (1919–) közgazdász és Gróh György (1923–1986) biológus, torontói egyetemi tanár; leánya: Gróh Zsuzsanna (1921–).

Iskola

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem jogtudományi doktori okl. szerzett (1906), ügyvédi vizsgát tett (1908).

Életút

Esztergomban ügyvéd (1908-tól), a r. k. főegyházmegye ügyésze (1908–1944). Az Esztergomi Kereskedelmi és Iparbank ügyvezető igazgatója (1915-től), elnök-igazgatója, majd elnöke (1934–1944). Az esztergomi képviselő-testület tagja (1929– 1944). Bajcsy-Zsilinszky Endre Nemzeti Radikális Pártja (1930–1931), a Keresztény Szociális és Gazdasági Párt tagja (1931-től), országgyűlési képviselőjelöltje (1931). Az ország német megszállás alatt fellépett a zsidóüldözések ellen, részt vett Serédi Jusztinián esztergomi érsek ez irányú pásztorlevelének előkészítésében. A II. vh. után az FKgP tagja (1945–1946; kizárták: 1946. okt. 2.), a párt nemzetgyűlési képviselője (Fejér és Komárom-Esztergom vármegyék, 1945–1946; független: 1946–1947). A Magyar Szabadság Párt (1947. febr.–márc.), majd a Schlachta Margit vezette Keresztény Női Tábor tagja (1947. aug.–1949), ez utóbbi országgyűlési képviselője (Fejér és Komárom-Esztergom vármegyék, 1947–1949). Mentelmi jogának felfüggesztése után az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) letartóztatta (1949. márc. 11.), koncepciós per során két év fogházra ítélték (1949), amelynek letöltése után még két évet internálótáborban töltött (1949–1953). Szabadulása után Dömöst jelölték ki kényszerlakhelyéül (1953–1965).

A Katolikus Központi Kongruabizottság tagja (1920?–1944). A Pest vidéki ügyvédi kamara elnökhelyettese (1943–1944), az Egységes Bírói és Ügyvédi Vizsgálóbizottság tagja (1943-tól). A Magyar Turista Egylet Esztergomi Osztályának ügyésze.

Jogtudósként elsősorban egyházjoggal és öröklési joggal foglalkozott.

Emlékezet

Esztergomban élt és tevékenykedett, 1911-ben vette meg az ún. Gróh-házat, a város egyetlen fennmaradt rokokó stílusú épületét (Széchenyi tér 7.). A ház 1790-ben épült össze két korábbi barokk házból, Gróh József a Szerencsés–Borovicska családtól vette meg a később róla elnevezett épületet. Az új tulajdonos a rokokó stílus figyelembe vételével felújította és kibővítette a házat, továbbá a Széchenyi téren neoromán stílusú oroszlános padokat is elhelyezett. Élete utolsó éveiben Dömösről visszaköltözhetett Esztergomba. Ott is hunyt el, a Belvárosi Temetőben nyugszik.

Főbb művei

F. m.: A községi jegyzők magángyakorlata. – A kivándorlás és a magyar közigazgatás. (Jogtudományi Közlöny, 1908)
A gyámügyi közigazgatás reformja. (Jogtudományi Közlöny, 1909)
A magyar római katholikus egyház céljog és célvagyon theoriája szempontjából. (Bp., 1913)
Öröklési jog a Magyar Római Katholikus Clerus tagjai után. (Bp., 1913)
Szerzetesek és szerzetek szerzési képessége és a szerzetesek utáni öröklési jog. Magánjogi tanulmány. (Bp., 1930)
Portio canonica. A római katholikus egyházat papjai hagyatékából megillető köteles hagyomány jogi természetéről. Egyházjogi tanulmány. (Bp., 1938)
Die Verkehrs- und Kreditbeschränkungen in der ungarischen Devisengesetzgebung von 1931 bis 1940. (Esztergom, 1941)
Az alsópapság utáni öröklés és az 1941. évi esztergomi zsinat. (Magyar Jogi Szemle, 1942).

Irodalom

Irod.: A magyar társadalom lexikonja. (Bp., 1930)
G. J. (Jelenkori magyar történeti dokumentumok. I–III. köt. Washington, 1986)
V. I.–V. V.: G. J. (Az 1945. évi Nemzetgyűlés almanachja. Bp., 1999 és 1947. évi Országgyűlés almanachja. Bp., 2005)
Kukor Imre: Mindszenty és a keresztény ügyek védője volt. Emlékezés G. J.-re. (Új Ember, 2000. szept. 24.).

Megjegyzések

Lexikonok téves születési adatai: 1886 és 1893!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője