Grofcsik János
Grofcsik János

2023. december 9. Szombat

Grofcsik János

vegyészmérnök

Születési adatok

1890. július 20.

Pápa, Veszprém vármegye

Halálozási adatok

1977. január 6.

Budapest

Temetési adatok

1977. január 20.

Budapest

Farkasrét


Család

F: Mayer Eleonóra. Fia: Grofcsik Elemér (1926–) vegyészmérnök.

Iskola

A veszprémi főgimnáziumban éretts. (1908), a bp.-i József Műegyetemen vegyészmérnöki okl. szerzett (1912), Berlinben kerámiai tanulmányokat folytatott (1913), a kémiai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1958).

Életút

Az Országos Chemiai Intézet gyakornoka (1912–1913), a Budapesti Felsőipariskola r. tanára (1913–1920), a Városlődi Kőedény-, Majolika- és Kályhagyár műszaki tanácsadója (1920–1940). A Drasche Kőszénbánya és Téglagyár Társulat műszaki igazgatója, vezérigazgatója (1940–1948), a Mész-, Cement- és Üvegipari Igazgatóság vezetőhelyettese (1948–1949), az Iparügyi Minisztérium Mész-, Cement- és Üvegipari Főosztályának főosztályvezető-helyettese (1949–1950), a Nehézvegyipari Kutató Intézet (NEVIKI) Szilikátkémiai Osztályának vezetője (1950–1951). A Veszprémi Vegyipari Egyetem Szilikátkémiai Tanszék ny. r. tanára (1951–1953) egy. tanára (1953. nov. 15.–1957) és a Tanszék vezetője (1951–1957), az Építőanyagipari Központi Kutató Intézet Szilikát Osztályának vezetője (1957–1958). A Szilikátkémiai Központi Kutató és Tervező Intézet (SZIKKTI) nyugdíjas tud. tanácsadója (1959–1977). A balatonfüredi Hungária Yacht Club (HYC) alapító tagja (1933-tól), klubkapitánya. Vitorlázóként Sirocco nevű 22-es tőkesúlyos cirkálójával évekig tartotta a Balatonkenese–Keszthely távrekordot. Tűzállóipari és kerámiai nyersanyagok minősítésének kérdéseivel, agyagásványok szerkezeti vizsgálatával, a kerámiai égetés folyamán az anyagban végbemenő változások kutatásával foglalkozott. Feldolgozta a magyar finomkerámia-ipar történetét.

Emlékezet

Budapesten és Veszprémben élt és tevékenykedett, a bp.-i Farkasréti Temetőben nyugszik. Szobrát a Veszprémi Vegyipari Egyetem Szilikát- és Anyagmérnöki Tanszék (C épület folyosóján) állították fel (égett agyar fejszobor, Búza Barna alkotása, felállítva: 1977. dec. 30.).

Elismertség

Az MTA Szilikátkémiai Albizottsága elnöke (1950–1957), Szilikátkohászati Főbizottsága alelnöke (1959–1964). A Szilikátipari Tudományos Egyesület alapító tagja, majd tb. elnöke (1975–1977).

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst, 1953).

Főbb művei

F. m.: Építőipari anyagtan. (Bp., 1921
2. kiad. 1922)
Gyakorlati szervetlen kémia. (Bp., 1934)
Kerámia. (A kémia és vívmányai. Bp., 1940)
Kerámiai anyagok a kémiai iparban. (Magyar Kémikusok Lapja, 1948)
A hazai samottgyártás időszerű kérdései. – Az alumíniumszilikátok stabilitása. (Építőanyag, 1949)
őrlemények fajlagos felületének meghatározására szolgáló módszerek tanulmányozása. Vágó Elekkel. (Építőanyag, 1950)
A portlandcement-klinker ásványi alkatrészeinek meghatározása. Vágó Elekkel. (Építőanyag, 1951)
Kerámiai anyagok kémiai fizikája. (Bp., 1951
2. kiad. 1952)
Cementgyári nyersiszap viszkozitásának csökkentése. Vágó Elekkel. (NEVIKI éves jelentései, 1951)
Agyagok vizsgálatának korszerű módszerei. (Vegyészetünk fejlődése az ötéves terv során. Az MTA 1951. évi nagygyűlésének vegyészeti előadásai és hozzászólásai. Bp., 1952 és MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1952)
Differenciál termoanalitikus módszerek. (Bp., 1952
2. kiad. 1953)
Hazai finomkerámiai anyagok vizsgálata. – Mullit meghatározása égetett kerámiai termékekben. Vágó Elekkel. (Építőanyag, 1952)
Durvakémia. – Zománcipar. (Kémiai technológia. Egy. tankönyv. Bp., 1953)
A kerámiai iparok technológiája. Építőanyagipari technikumi tankönyv. (Bp., 1953)
A természetben előforduló hidraulikus anyagok lekötésénél végbemenő folyamatok. Árkosy Klárával, Vágó Elekkel. – Kristályos műkő. (NEVIKI Közleményei, 1955)
Újabb kutatási eredmények a mullitképződés terén. (Építőanyag, 1955)
A kerámia elméleti alapjai. Albert Jánossal, Beke Bélával. (Bp., 1956)
Hazai előfordulású monotermit agyagásvány vizsgálata. (NEVIKI Közleményei, 1956)
A mullit keletkezési körülményeinek vizsgálata alumíniumszilikát-tartalmú kerámiai anyagokban. Monográfia és doktori értek. is. (Bp., 1957)
Untersuchung der polymorphen Umwandlungen des Quarzes mit besonderer Rücksicht auf die Trydimitbildung. Vágó Elekkel. (Acta Chimica, 1957)
Homokkő felhasználása szilikatégla gyártására. (NEVIKI Közleményei, 1958)
A mullit szerkezete, képződése és jelentősége. Monográfia. Tamás Ferenccel. (Szilikátkémiai monográfiák. 2. Bp., 1961
angolul: 1961)
A mullit szerkezete, képződése és jelentősége. (Népszerű technika, 1961)
Finomkerámiai gyártmányok égetésénél végbemenő folyamatok. (Bp., 1961)
A Pécsi Porcelángyár termékeinek fejlődése kerámiai szempontból. (100 éves a Pécsi Porcelángyár. Tanulmánykötet a gyár százéves fennállásának tiszteletére 1968. okt. 14–16-án Pécsett rendezett tudományos ülésszak anyagából. Pécs, 1971)
A magyar finomkerámiaipar története. Monográfia. Reichard Ernővel. (Bp., 1973).

Irodalom

Irod.: A Veszprémi Vegyipari Egyetem jubileumi évkönyve. 1949–1974. Szerk. Schultheisz Zoltán. (Veszprém–Bp., 1974). Halálhír. (Népszabadság, 1977. jan. 12.–Magyar Nemzet, 1977. jan. 19.)
Grofcsik Elemér: G. J. (Évfordulóink a műszaki és természettudományokban, 1990)
Magyar tudóslexikon. Főszerk. Nagy Ferenc. (Bp., 1997)
Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 1998).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője