Grész Leó
Grész Leó

2024. június 20. Csütörtök

Grész Leó

ciszterci szerzetes, fizikus, pedagógus

Születési adatok

1883. január 23.

Csáktornya, Zala vármegye

Halálozási adatok

1945. július 30.

Székesfehérvár


Család

Sz: Grész Alajos ügyvéd, Schügerl Zsuzsanna.

Iskola

Középiskoláit Sopronban és Egerben végezte, a ciszterci rendi egri gimnáziumában éretts. (1901), a bp.-i Bernardiumban tanult (1901–1907), ünnepélyes fogadalmat tett (1907. jún. 23.) és pappá szentelték (1907. jún. 27); a bp.-i tudományegyetemen mennyiségtan–természetrajz szakos tanári okl. szerzett (1907).

Életút

A ciszterci rendi egri gimnáziumának r. tanára (1907–1908), Zircen a rend újoncmestere (1908–1909). A székesfehérvári (1909– 1910), a bajai cisztercita gimnázium (1910–1913), ismét az egri gimnázium r. tanára (1913–1917), az I. vh.-ban tábori lelkészként szolgált (1917–1918). Az összeomlás után ismét a zirci cisztercita gimnázium r. tanára (1919–1923) és újoncmestere (1922–1923). A székesfehérvári gimnázium r. tanára (1923–1945); egyúttal a Ferenc József Leánynevelő Intézet igazgatója és tankerületi tanulmányi felügyelő (1928–1945). Fizikusként elsősorban elektromos berendezések, galvánelemek szerkezetének vizsgálatával foglalkozott. Pedagógusként a magyarországi modern technikaoktatás egyik úttörője: algebrai és geometria tételeiből nemzedékek tanultak (műve harminc év alatt tíz kiadást élt meg). Számos rendkívül népszerű technikai ismeretterjesztő könyvet és barkácskönyvet írt és szerkesztett, amelynek többsége az általa szerkesztett Technikai Zsebkönyvtárban jelent meg. Lampich Árpáddal több könyvet írt a repülőgépek szerkezetéről és a repülőmodellek készítéséről.

Szerkesztés

Az egri Elektrotechnikus c. lap (1917) és a bp.-i Technikai Zsebkönyvtár c. könyvsorozat szerkesztője (1920–1943: 146 szám!). A Vasárnapi Ujság és az Egyveleg c. lapok technikai rovatszerkesztője.

Főbb művei

F. m.: A személyazonosítás újabb módja. (Természettudományi Közlöny, 1909)
A röntgensugarak néhány alkalmazása. (Élet, 1910)
A luminográfia. – A vulkáni kitörések újabb elmélete. A rádiumsugarak színváltoztató ereje. (Természettudományi Közlöny, 1911)
Algebra és geometria összefoglaló érettségi tételekkel és képlettárral. (Bp., 1912
2. jav. és bőv. kiad. 1914
3. átd. kiad. 1917
5. jav. kiad. 1931
6. kiad. 1934
7. kiad. 1941
10. bőv. kiad. 1943)
Boismenus gyémántjai. (Élet, 1913)
A differenciál- és integrálszámítás elemei. (Bp., 1914
3. kiad. 1917
7. kiad. 1941)
A misztikus északi fény. – Újabb délsarki expedícióink. (Élet, 1917)
A papír-, fa- és fémmunkák szerszámai. (Elektrotechnikus. 1. Eger, 1917)
Az elektromos függővasút. (Elektrotechnikus. 4–5. Eger, 1917
Technikai Zsebkönyvtár. 2. kiad. Bp., 1922)
A galvánelem és a galvánáram. (Technikus Zsebkönyvtár. Bp., 1920
2. kiad. 1922)
A galvánelemek összeállítása. (Technikus Zsebkönyvtár. Bp., 1920
2. kiad. 1922)
A szárazelemek készítése. (Technikus Zsebkönyvtár. Bp., 1920
2. kiad. 1922)
A galvántelepek. Battériák. (Technikus Zsebkönyvtár. Bp., 1920
2. kiad. 1922)
Különleges csengőberendezések. (Technikus Zsebkönyvtár. Bp., 1920
2. kiad. 1922)
Az akkumulátorok készítése. (Technikus Zsebkönyvtár. Bp., 1920
2. kiad. 1922)
Az elektromos házicsengő készítése, felszerelése és javítása. (Technikus Zsebkönyvtár. Bp., 1920
2. kiad. 1922)
A szikrainduktor. (Technikus Zsebkönyvtár. Bp., 1921
2. kiad. 1922)
Hertz és az elektromos hullámok. (Technikus Zsebkönyvtár. Bp., 1921
2. kiad. 1922)
Tesla kísérletei. (Technikus Zsebkönyvtár. Bp., 1921
2. kiad. 1922)
A modellrepülőgépek készítése. Lampich Árpáddal. (Technikus Zsebkönyvtár. Bp., 1921
2. átd. kiad. 1923)
Lampich Árpád: A sikló-, a vitorlázó- és a modellrepülőgépek készítése. I–II. köt. A modellrepülőgépek készítése című mű átd. kiadása. 8 táblával. Sajtó alá rend. (3. átd. kiad. Bp., 1940).

Irodalom

Irod.: Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. A Dunántúl művelődéstörténete életrajzokban. (Bp., 1941)
Zalai életrajzi kislexikon. (3. jav. és bőv. kiad. Zalaegerszeg, 2005)
Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 2006).

Megjegyzések

MÉL IV. téves születési adat: jún. 29.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője