Grega Béla
Grega Béla

2024. július 21. Vasárnap

Grega Béla

matematikus, gépészmérnök

Születési adatok

1913. július 12.

Debrecen

Halálozási adatok

1994. augusztus 2.

Budapest


Család

Sz: Grega József vasöntősegéd, Markovits Erzsébet. F: 1. 1939–1977: Csellő Margit (†1977). Özvegy. Leánya: Habermayer Istvánné Grega Mária (1940–1997) villamosmérnök, kandidátus és Grega Erika orvos, a MÁV-kórház orvosa. 2. 1978-tól Holti Edit.

Iskola

Elemi iskoláit Debrecenben, középiskoláit Debrecenben és Budapesten végezte, a bp.-i IV. kerületi Eötvös József Főreáliskolában éretts. (1932). A Pázmány Péter Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. (1937), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. (1943), a BME-n gépészmérnöki okl. szerzett (1960), a műszaki tudományok kandidátusa (1973); doktorált (1973).

Életút

Állásnélküli középiskolai tanárként magántanításból, ideiglenes szerződéses munkákból élt (1938–1939), Budapest székesfőváros szolgálatában óraadó helyettes tanár (1939–1949). Az Állami Műszaki Főiskola tanársegéde, főisk. adjunktusa és a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem előkészítő tagozatának vezetője (1949–1951). A BME Gépészmérnöki Kar Matematika Tanszék egy. adjunktusa (1951–1969), a Közlekedésmérnöki Kar Matematika Tanszék egy. adjunktusa (1969–1974), egy. docense (1974–1977). A Kelenföldi Textilgyár (= Pamutnyomóipari Vállalat kelenföldi gyára) kutatómérnöke (másodállásban, 1959–1973), nyugdíjas szaktanácsadója. Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1961–1963). Alkalmazott matematikával, textilgépészeti elméleti kérdésekkel, a textilgépészet matematikai segédeszközökkel történő vizsgálatával foglalkozott. Számos új textilipari találmány fűződik nevéhez (pl. vetélő ballon, vetülékcséve stb.). Az általa kidolgozott vetülékcséve szabadalmát a svájci állam is átvette (az Országos Találmányi Hivatal által elfogadott országos találmányként, 1962. jan. 15-én).

Elismertség

A Textilipari Tudományos Egyesület tagja (1954-től).

Elismerés

Akadémiai Jutalom (1954).

Főbb művei

F. m.: Ábrázoló geometria. Főisk. jegyz. (Bp., 1950)
Közönséges differenciálegyenletek elemei. Főisk. jegyz. (Bp., 1951)
Mennyiségtan. Egy. jegyz. (Bp., 1952)
A vektorszámítás elemei. Egy. jegyz. (Bp., 1953)
Harisnyagumi méretezése. – A varrócérna csévélési idejének meghatározása. (Magyar Textiltechnika, 1954)
The Movement of the Padding Machine’s Looper. (Acta Technica, 1957)
Az iparban használatos excenterek egyenletének meghatározása adott méretű görgő esetén. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1960)
Matematika szerszámgépész szakmérnökök részére. Szakmérnöki jegyz. (Bp., 1963)
Korrelációszámítás és textilipari alkalmazásai. Textilgépész-szakmérnöki jegyz. (Bp., 1964)
Fonalfeszültség meghatározása gyűrűsfonásnál. (Magyar Textiltechnika, 1964)
Síkbeli bütykös mechanizmus tervezése. (Gép, 1964)
Ballonfeszültségek vizsgálata a pamutgyűrűsfonás területén, különös tekintettel a korszerű gyűrűsfonógépeknél megvalósítandó nagy fonási sebességekre. Kand. értek. (Bp., 1972)
Investigation of the Tension Relations in Ring Spinning between Traveller and Yarn Package. (Periodica Polytechnica, 1973)
Determination of the Yarn Force Arising along the Balloon Formed in a Shuttle. (Periodica Polytechnica, 1974)
A csévélési idő meghatározása. – Kezdőkúpos, vetülékcsévére felcsévélt fonal hosszának kiszámítása. 1–2. (Magyar Textiltechnika, 1975)
Cséveegyüttállások lehető kiküszöbölése a lánccsévélőn. (Magyar Textiltechnika, 1976)
Determination of the Pirn Shape. (Acta Technica, 1977)
A szövés művelete alatt fellépő vetülékfonalerő analitikai vizsgálata. Benyújtott doktori értek. (Bp., 1977)
A vetülék-fonalerő kiszámítása tetszőleges ballonpontban. Péter Tamással. (Magyar Textiltechnika, 1977)
Forecasting Fabric Tensile Strength from Cover Factor. (Acta Technica, 1982)
Relationship between Filling Breakage Turns of Twist and Moisture Content. (Acta Technica, 1983)
Vetülékszakadások csökkentése számítógépes és sztochasztikus eljárás segítségével a termékminőség javítása érdekében. Benyújtott doktori értek. (Bp., 1983)
kéziratban: Gyűrűsfonáskor kialakított ballonsíkgörbe egyenlete. – Gyűrűsfonáskor kialakított ballontérgörbe egyenlete. – Gyűrűsfonáskor kialakított ballonsíkgörbe mentén fellépő fonalfeszültség meghatározása. (MTA, 1954).

Irodalom

Irod.: Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Kar. 1951–1971. Sajtó alá rend. Lévai Zoltán. (Bp., 1972).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője