Götz György
Götz György

2021. október 21. Csütörtök

Götz György

fogorvos

Születési adatok

1935. október 31.

Budapest

Halálozási adatok

2001. április 26.

Budapest


Család

Sz: Fercsel Elvira. Szülei a Községi Élelmiszerüzem tisztviselői voltak, Budapest ostromakor haltak meg. Gyámszülei nevelték fel, nevelőapja (†1958) vizsgázott fogász volt. F: 1. 1958–1971: Mázsár Mária, mérlegképes könyvelő. Leánya: Götz Mária (1959–); fia: Götz György (1964–). Elvált. 2. 1972-től Gonda Katalin fogorvos.

Iskola

A bp.-i Református Gimnáziumban tanult (1946–1952), a bp.-i Apáczai Csere János Gimnáziumban éretts. (1954), a BOTE-n fogorvosi okl. szerzett (1961), fog- és szájbetegségekből szakorvosi vizsgát tett (1963), fogtechnikus képesítést is szerzett (1967), az orvostudományok kandidátusa (1984), habilitált (1993). Az MLEE munkásmozgalom-történeti szakán is végzett (1973).

Életút

A BOTE, ill. a SOTE Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani Klinika gyakornoka (1961–1963), egy. tanársegéde (1963–1974), egy. adjunktusa (1974–1985), egy. docense (1985–1991), egy. tanára (1991. júl. 1.–2001. ápr. 26.). Fogpótlástannal, elsősorban a fogkorona-felszín és a fogbélűr távolságának vizsgálatával, a rögzített fogpótlások és a maradó fogak alaktanával foglalkozott. Meghatározta az egyes fogaknak a magyar népességre jellemző átlagos méreteit, a nemek közötti fogméret-különbségek jellemzőit.

Elismertség

A Magyar Fogorvosok Egyesülete (MFE), ill. az MFE Fogpótlástani Szakosztálya vezetőségi tagja.

Elismerés

Pro Sanitate Díj (1994).

Főbb művei

F. m.: Hidak behelyezhetősége. (Fogorvosi Szemle, 1964)
A szilikon lenyomatanyagok fokozott alkalmazásának jelentősége. (Fogtechnikai Szemle, 1967)
A csontos alapot borító és körülvevő lágyrészek értékelése részleges, kivehető fogpótlás készítésekor. Babai Jánossal. (Fogtechnikai Szemle, 1969)
A fogbél falának távolsága a korona felszínétől. (Fogorvosi Szemle, 1970)
A harapási magasság megállapítása és a viaszsáncokon lévő jelölések értékelése a laboratóriumi gyakorlatban. (Fogtechnikai Szemle, 1972)
A hazai populáció természetes frontfogainak színvizsgálata. Ferenczy I.-vel, Gyimesi J.-vel. (Fogorvosi Szemle, 1972)
Az eredeti rágófelszín helyreállítása öntött fémkoronák készítésekor. Lászai E.-vel. (Fogtechnikai Szemle, 1975)
A felső kisőrlők fogkorona és pulpakamra méretei a serdülőkorban. Nagy I.-vel. (Fogorvosi Szemle, 1975)
Fémhidak leplezésének mechanikai és esztétikai szempontjai. (Fogtechnikai Szemle, 1977)
Bevezetés a fogpótlástanba. Egy. tankönyv. Fábián Tiborral, Huszár Györggyel. (Bp., 1979
2. átd. kiad. 1983)
Hidak behelyezhetőségének akadályai. Többekkel. (Fogorvosi Szemle, 1981)
Az alsó metszőfogak koronaméretei és a koronafelszín–fogbélűr közötti távolságok. Rubányi P.-vel. (Fogtechnikai Szemle, 1983)
A maradó fogak koronaméretei és a koronafelszín–fogbélűr közötti távolságok. Kand. értek. (Bp., 1983)
Nemesfémmentes ötvözetek öntéséhez alkalmazható új beágyazó anyagok és kísérletes vizsgálatuk. (Fogorvosi Szemle, 1991)
A hídtest és a nyálkahártya-csontalapzat viszonya és ennek mikrobiológiai vizsgálata. Barna Zsuzsával, Herman Péterrel. (Fogorvosi Szemle, 1994)
A fix fogpótlások rögzítőanyagai. Czigler Péterrel. (Magyar Fogorvos, 1996)
A fogpótlástan alapjai. Egy. tankönyv. Szerk. Fábián Tibor. Írta Kaán Miklóssal, Szabó Imrével. (Bp., 1997)
Az odontotechnika oktatásának története a budapesti egyetemen. Többekkel. (Fogorvosi Szemle, 2001).

Irodalom

Irod.: Fejérdy Pál–Kóbor András: Elhunyt Götz professzor. (Magyar Fogorvos 2001 és Dental hírek, 2001)
Prof. dr. G. Gy. (Fogtechnika, 2001).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013