Góth Lajos
Góth Lajos

2021. szeptember 19. Vasárnap

Góth Lajos

orvos, szülész-nőgyógyász

Születési adatok

1878. augusztus 10.

Kolozsvár

Halálozási adatok

1910. augusztus 22.

Magura, Kolozs vármegye

Temetési adatok

1910. augusztus 24.

Kolozsvár


Család

Sz: Góth Manó (1848–1895) orvos, szülész-nőgyógyász, Kiss Gizella, Kiss Mór (1857–1945) jogászprofesszor leánya.

Iskola

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1891), a női genitale fertőzéses betegségeinek kór- és gyógytana tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1910).

Életút

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Orvostudományi Kara Szülészeti-nőgyógyászati Intézete tanársegéde (1891–1910) és magántanára (1910). Nőgyógyászati sebészettel, elsősorban a női genitáliák különböző, fertőzéses eredetű megbetegedéseinek műtéti megoldásaival foglalkozott. Elsők között vizsgálta az aszpirin szerepét a szülészeti-nőgyógyászati gyakorlatban.

Emlékezet

Kolozsvárott (Wesselényi utca) élt, édesapja példája nyomán választotta a szülész-nőgyógyászatot. Sikeres magántanári előadása után a Magura-villatelepen (Gyalui havasok, Kolozs vm.) nyaralt, amikor egy bélcsavarodás véget vetett életének. Kolozsvárott, a helyi izraelita temetőben nyugszik; temetésén – akárcsak apjáénál – Eisler Mátyás neológ főrabbi és a kolozsvári egyetem részéről Szabó Dénes professzor búcsúztatta.

Szerkesztés

Tudományos dolgozatai az Orvosi Hetilapban (1903), a Gyógyászatban (1903–1909) és az Orvos-Természettudományi Értesítőben jelentek meg (1905–1906).

Főbb művei

F. m.: Az ovarium embryomákról, különös tekintettel az ovarium teratomák egy esetére. – Az aspirin a szülészeti és nőgyógyászati gyakorlatban. (A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Nagygyűlésének munkálatai, 1903).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Budapesti Hírlap, 1910. aug. 23.)
Gaal György: Az izraeliták Erdélyben. (Helikon, 1994)
Gaal György: Zsidó és zsidó származású tanárok a kolozsvári egyetem tanári karában. (Múlt és Jövő, 2000).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013